Slutt på finansiering av UiOs helseinformasjon i Sør?

Health Information Systems Programme (HISP) er et globalt nettverk for aksjonsforskning rundt helseinformasjonssystemer i Sør. Programvareplattformen som dette prosjektet er basert på, er utviklet ved Institutt for informatikk og har et nedslagsfelt i land som til sammen har en befolkning på 1.3 milliarder mennesker. Siden 2011 har HISP fått støtte fra Norad. Nå kan det synes som om det er slutt på delfinansiering fra Norad av dette viktige prosjektet. Dette er svært uheldig.

HISP-evalueringsrapport

I UDs budsjettproposisjon for 2017 fremgår nemlig følgende: "Norad bidrar med kjernestøtte til Universitet i Oslos Program for utvikling av helseinformasjonsystemer (HISP) med om lag 27 mill. kroner i perioden 2014–2016, hvorav vel 10 mill. kroner i 2015." Ut fra hva vi har forstått, innebærer regjeringens føringer at NORAD ikke lengre vil kunne bidra med delfinansiering av nettverket – uten at dette fremgår eksplisitt av proposisjonen. Denne uklarheten må det ordnes opp i. For dette nettverket er et viktig bidrag til global helse.

Nettverket startet i 1994 for å støtte desentralisering av helsesektoren i Sør-Afrika etter apartheid. Dette førte til utvikling av en programvareplattform kalt DHIS som siden har blitt spredt til en rekke afrikanske land samt flere land i Asia. I 21 land, inklusive Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Ghana, Liberia og Sierra Leone, og i syv indiske delstater har myndighetene besluttet at systemet skal være en nasjonal standard for helseinformasjon.

DHIS er en åpen web-basert plattform for innsamling, administrasjon, analyse og bruk av helsedata for lokal og sentral helseforvaltning i utviklingsland, med et særskilt fokus på mødre- og barnehelse. Den raske spredningen av mobilt datanett i mange land muliggjør rask utrulling av nasjonale løsninger til hundrevis av distriktskontorer og tusenvis av helsearbeidere med mobiltelefoner. Storskala mobilløsninger knyttet til DHIS er blant annet innført i Punjab og Zambia.

Tilgang til lokal helseinformasjon er kritisk for å redusere barne- og mødredødelighet. Datainnsamlingen i DHIS gjøres via mobil eller PC med mobilt internett, og omfatter helseinformasjon nasjonalt, regionalt og på landsbynivå. Et viktig mål med et slikt system er å gi helsearbeidere tilgang til analyser slik at de selv kan ta gode lokale beslutninger.

HISP samarbeider med myndigheter og hjelpeorganisasjoner om kapasitetsbygging rundt innsamling og bruk av data. PhD-studenter er involvert i dette arbeidet og har oppskalering og utvikling av bærekraftige systemer som sentrale forskningstemaer. Et viktig virkemiddel er regionale samlinger som avholdes flere ganger hvert år i Vest-Afrika, Øst-Arika og Sør-Asia under overskriften DHIS Academy.

Programvareplattformen som dette prosjektet er basert på, har et nedslagsfelt i land med en samlet befolkning på 1.3 milliarder mennesker. En ekstern evaluering utført for Norad i 2011 omtalte plattformen som et av de mest signifikante og utbredte helseinformasjonssystemene i verden. Nå er HISP evaluert på nytt, denne gangen av PATH. En av tilbakemeldingene som er referert i denne evalueringen sier følgende: The UiO team is viewed as “super-heroes” in terms of a small team creating the kind of success they have.

HISP-prosjektet og våre «super-heroes» har vært støttet av Norad, og denne støtten må videreføres. UiO er avhengig av kontinuitet i partnerskapet med myndighetene. Dette bør påpekes når budsjettforslaget nå skal behandles i Stortinget.

Jeg avslutter med et avsnitt fra Executive Summary i den nevnte evalueringen utført av PATH (An Interim Review of the Health Information Systems Programme—University of Oslo— with Recommendations for Future Action):

“HISP has strong support from UiO and the Department of Informatics, and there are many advantages to HISP being housed in a university setting. HISP students contribute substantially to active implementation research and continuous improvement to HISP approaches and DHIS 2 software. The continued engagement of UiO (researchers, students, and development team members) in country implementations advances the body of knowledge in global health informatics and provides a critical feedback loop to software development. Decreased funding for research and scholarships has put innovation at risk.”

Publisert 27. okt. 2016 12:20 - Sist endret 28. okt. 2016 09:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere