Storbritannia: Akademisk frihet under press

Tankevekkende og illevarslende, det som stod å lese i The Guardian for noen dager siden. Artikkelen åpner slik: “Unless government officials make a major U-turn in the next few days, many British scientists will soon be blocked from speaking out on key issues affecting the UK – from climate change to embryo research and from animal experiments to flood defences.”  Er  Storbritannia i ferd med å kneble sine forskere?

Ifølge The Guardian besluttet den britiske regjeringen tidligere i år at forskere med støtte fra det offentlige skal fratas retten til å kritisere gjeldende lov- og regelverk. Forskere skal altså ikke kunne bruke sin egen forskning til å argumentere for endringer i lovverket.  

Hvordan kunne regjeringen gå til et slikt skritt? Etter det jeg forstår, var utgangspunktet for det hele at regjeringen ville hindre at det ble drevet lobbyvirksomhet fra frivillige organisasjoner med offentlig støtte. Men slik regjeringens forslag var formulert, ville det føre til at forskere ikke lenger kunne uttale seg fritt i viktige saker. Mange britiske forskere og organisasjoner oppfatter dette som et anslag mot akademisk frihet. Jeg støtter denne tolkningen.

Og jeg vil legge til: Hvordan vil det gå med et samfunn dersom politikken mister sin forankring i vitenskapelig evidens?

Jeg er glad for at vi her i Norge har en grunnlov som sier følgende: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.» I denne samtalen må det være rom for alle kritiske røster og for akademisk frihet. Samfunnet næres og styrkes av den akademiske friheten og må derfor respektere og verne den.

Så leser jeg nå i siste nummer av Nature at den britiske regjeringen er i ferd med å snu. I følge Nature sier en representant for regjeringen følgende: "Grant recipients can continue to discuss the findings of publicly funded research with government or Parliament, whether that be giving evidence or in an advisory capacity." (George Bridges, tale i Overhuset 19. april).  Nature referer også til forskningsminister Jo Johnson som nå bekrefter at det ikke er meningen at forskningsrådene skal omfattes av regelendringen som er foreslått.

Det skulle bare mangle.

 

Her kan du lese den omtalte artikkelen i The Guardian 

Her kan du lese den omtalte artikkelen i Nature 

Publisert 27. apr. 2016 23:46 - Sist endret 28. apr. 2016 09:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere