Studentboligene nok en gang: Forvirring om tall

Mitt tilsvar til NRKs sak «Utlendinger tar studentboligene» har fått mye oppmerksomhet, også av Minerva-redaktør Nils August Andresen. Han mener det skorter på faglig forankring og korrekt tallbruk i mitt svar, noe verken jeg eller de som jobber med dette ved UiO er enig i.  

Andresen sier blant annet: "For det første er det NRKs tall helt korrekt. Tall fra SiO viser at 70 prosent av ledige studentboliger gikk til internasjonale studenter i høst. Det er det NRK sier. "

Ja, NRK sier at det gjelder tildelinger. Et viktig poeng her er imidlertid at det eneste tildelingstidspunktet NRK ser på, er august. Dette gjør en stor forskjell og gir tall som villeder. Ut over hovedtildelingen i august har SiO løpende tildelinger, unntatt for internasjonale studenter som kun får tildeling 1. august eller 1. januar. Konsekvensen av dette er at sammensetningen av populasjonen i studentboligene vil endre seg gjennom året ettersom studenter flytter ut og inn. Videre bygger NRK feil oppfatninger om studenter i boligmassen med formuleringer som "Likevel stikker utenlandsstudentene av med de fleste studentboligene​" og med spørsmålet som ble stilt til kunnskapsministeren: "I praksis bygger dere studentboliger til amerikanske, australske og britiske studenter?" Slike utsagn gir et uriktig bilde når SiO viser til at 39 % av boligmassen har beboere med annen nasjonalitet enn norsk. Dette er de siste tallene, fra oktober.

Utenlandske studenter versus internasjonale studenter

Andresen fortsetter: "For det andre: Det er vanskelig å forstå hvor Ottersen har det fra at antallet internasjonale studenter er «ganske så stabilt». Jeg forsøkte å stille Ottersen spørsmål om hvor han har dette fra på Facebook, så langt uten svar. Tall fra NSD viser i hvert fall, som NRKs Fredrik Solvang ganske riktig sa, at antallet internasjonale studenter de siste årene har økt med snaut to tusen årlig. I 2010 var det 16 458 internasjonale studenter; i 2015 var det 25 685. Tallene for i år, som vel må være foreløpige, viser ingen økning, men det er i overkant tidlig å fastslå at det vil vedvare."

Igjen – her viser NRK til en økning i utenlandske studenter i henhold til DBH, ikke en økning i internasjonale studenter. Utenlandske studenter er studenter med utenlandsk statsborgerskap. Internasjonale studenter er en underkategori av de utenlandske. De er altså studenter som søker utenfra Norge. Siden 2013 har UiO hatt en avtale med SiO på 1150 reserverte boliger til internasjonale studenter. Dette er taket for hvor mange som får forrang via boliggaranti. Som jeg skriver tidligere er det stabilt hvor mange som får boliggaranti i kraft av å være internasjonale studenter ved UiO. At antallet utenlandske studenter øker, har sammenheng med at vi har en mer internasjonal befolkning. Arbeidsinnvandring og andre faktorer spiller også inn.

For UiO var tallene for internasjonale studenter – som er de som dekkes av boliggarantien – som følger:

1111 i 2014, 1178 i 2015 og 1122 i 2016. Dette mener jeg fortsatt må kunne sies å være stabilt? Tallene er fra høstsemestrene.

Tallene kommer forresten fra Felles Studentsystem (FS). Det blir litt for enkelt å forklare misforståelser om tall med at det ikke finnes databaser for tallene man leter etter. Ved en enkel, likelydende henvendelse til institusjonene kan en hvilken som helst journalist (eller debattant) få tilgang på disse tallene.

Til slutt: Minerva kunne kanskje finne en bedre tittel neste gang. Den som ble brukt, inviterer knapt til saklig debatt.

Publisert 2. nov. 2016 15:17

1) Du skriver i ditt opprinnelig innlegg følgende: "Programleder åpner med å si at i Oslo og Akershus går 70 % av studentboligene til utenlandske studenter. Dette er en faktafeil som ble stående uimotsagt i fredagens sending." Dette er altså galt. Formuleringen til Fredrik Solvang reflekterer de faktiske forhold, nemlig høstens tildelinger. Du skriver at det er en faktafeil, og det er både en anklage, og faktisk og påviselig uriktig. Som jeg skriver i mitt innlegg, kan man diskutere hvilket tall som er mest relevant. De fleste tildelinger skjer, naturlig nok, i januar og august. Hovedforklaringen på diskrepansen mellom tallene er formodentlig i mindre grad øvrige tildelinger, og i større grad ulik gjennomsnittlig botid blant norske og utenlandske studenter. Dersom UiO var interessert i opplyse debatten, snarere enn å forsvare en gitt praksis, ville man i alle fall for det første erkjent at tallbruken er korrekt, og så bestrebet seg på å komme med mer opplysende tall, som andel av alle tildelinger gjennom året. 2) Du baserer deg her på første utgaven av min artikkel, som ganske raskt ble rettet allerede i går. Det er for så vidt forståelig, men fører til litt unødig talldiskusjon. Som det står nå: "I 2010 var det 16 458 internasjonale studenter; i 2015 var det 25 685. Noen av disse er mennesker med permanent opphold i Norge, og vi mangler en presis statistikk over innreisende studenter. Tallene for utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram viser også en betydelig økning, fra 5054 i 2008 til 8182 i 2015, men dette er altså bare en andel av det totale antallet tilreisende internasjonale studenter." Du skriver altså at "Antallet internasjonale studenter som kommer til Oslo og til Norge, er ganske så stabilt." Dette er - fortsatt - påviselig galt. Antallet som kommer, er stigende, og kan leses i denne statistikken:https://dbh.nsd.uib.no/.../student/utveksling_rapport.cfm... At antallet som kommer *med garanti* er stabilt, er for så vidt interessant, men det var for det første ikke det du skrev, og for det andre er det bare en del av det relevante bildet. Det er mer relevant å se på alle kategorier som prioriteres i SiOs prioriteringer. Jeg formoder at vi er enige om at det tallet er høyere. Når det gjelder totaleffektene av kostnader og nytte knyttet til internasjonale studenter, som du også berører i ditt første innlegg, er selvsagt også det totale tallet viktig.

nilsaan@uio.no - 2. nov. 2016 16:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere