Studenter: Delta i Studiebarometeret!

I dag har mange av dere mottatt en invitasjon til å delta i Studiebarometeret 2016. Dette er ikke en invitasjon for søppelboksen. Dette er din mulighet til å påvirke din egen og andres studiehverdag! Jeg oppfordrer dere til å gjøre Studiebarometeret så representativt som mulig.

Studiebarometeret er en spørreundersøkelse om hvordan studentene opplever kvaliteten på sitt studieprogram. Undersøkelsen skal sammenligne alle studieprogram i Norge og gjennomføres av NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

I Studiebarometeret blir dere spurt om temaer som:

  • Studie- og læringsmiljø
  • Arbeidslivsrelevans
  • Undervisning og veiledning
  • Vurderingsformer
  • Læringsutbytte
  • Motivasjon
  • Studieinnsats
  • Medvirkning
  • Praksis

Jeg kan forsikre dere om at Studiebarometeret brukes. Her på UiO benytter vi Studiebarometeret når vi diskuterer hvordan våre studieprogram kan forbedres. Fakultetene følger opp resultatene, og potensielle studenter bruker det når de skal sammenligne studieprogram mellom institusjoner. Det er viktig for oss at dere svarer. Ikke bare for vår del, men for deres egen. For Studiebarometeret kan ikke fungere som et effektivt instrument for forbedring dersom svarprosenten er lav. En høy svarprosent er nødvendig for å sikre at Studiebarometeret får legitimitet i vår sektor.

Faksimile fra Studiebarometerets rapport 2015
Resultatene fra årets undersøkelse publiseres på i februar neste år.

Nytt av året er at Kunnskapsdepartementet skal bruke to av indikatorene fra Studiebarometeret som styringsparametre. Dette gjør det enda viktigere at flest mulig svarer.

Studiebarometeret gir studentene en viktig stemme i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten og gir samfunnet ny kunnskap om tilstanden i norsk høyere utdanning.

For å få flest mulig studenter til å gi sin vurdering, vil jeg oppfordre de vitenskapelig ansatte til å la studentene få noen minutter til å besvare undersøkelsen. Studentenes tilbakemelding er avgjørende for at vi kan sette ressursene inn der de trengs. Det er studentene som vet hvor ting er bra, og det er studentene som vet hvor skoen trykker.  

Gå direkte til undersøkelsen her: studiebarometeret.no

Publisert 11. okt. 2016 04:39 - Sist endret 22. juni 2017 10:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere