Taler regjeringen med to tunger?

Sittende regjering har snakket varmt om kvalitet i forskningen, og kvalitet i forskningen har vært drivkraften i regjeringens aktive forskningsstrategi. Nå kommer fiskeriminister Per Sandberg med uttalelser som ikke kan forstås annerledes enn at han vil at forskningen skal styres av politikk. Å styre forskningen er det samme som å torpedere dens kvalitet. Taler regjeringen med to tunger?

Mitt tilsvar I Bergens Tidende

Per Sandberg er konstitusjonelt ansvarlig for den forskningen som finansieres gjennom hans departement. I Bergens Tidende siteres han på at Havforskningsinstituttet skal «dele ambisjonene» for politiske vedtak om oppdrettsnæringen. Jeg har stilt ham spørsmålet om hvordan en slik føring er forenlig med akademisk frihet og med statens etiske retningslinjer der det heter: De ansatte [ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner] har dessuten, i kraft av sin stilling, forsknings- og formidlingsplikt, og har dermed rett og plikt til å gjøre forskningsresultatene kjent, også dersom de strider mot vedtatt politikk.

Jeg har foreløpig ikke fått noe svar fra fiskeriministeren på mitt spørsmål. Men jeg håper det snart kommer et svar. For forskningens frihet er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende demokrati.   

Jeg stiller gjerne et par nye spørsmål til statsråden: Hvilken legitimitet og kredibilitet tror Sandberg at norsk forskning vil få i inn- og utland, dersom det oppfattes slik at vår forskning styres politisk? Og hvordan vil det gå med norsk politikk? Som jeg skrev i min forrige blogg: Politikerne skal sette kursen i det kartet forskerne legger ut for dem. Dersom politikerne manipulerer kartet, kan de fort havarere. Vi snakker om en helt basal rollefordeling og rolleforståelse i et moderne samfunn.

Paradoksalt nok kommer oppslaget i Bergens Tidende samtidig med en kronikk i Aftenposten, om forskningens frihet. I denne kronikken stilles spørsmålet om forskningens frihet trues av universitetenes økte satsing på innovasjon og ekstern finansiering. Spørsmålet burde nok ha vært stilt annerledes. For jeg har til gode å se en ekstern finansieringskilde som gir føringer av den type som nå har kommet fra et av våre egne departementer.   


I min forrige blogg etterspurte jeg statsråd Torbjørn Røe Isaksen om hans mening om denne saken. I en mail som jeg har fått tillatelse til å gjengi her, skriver Isaksen:

"Forskningen må være faglig uavhengig for å ha verdi. Jeg er helt enig med deg i det du skriver i bloggen. Regjeringen ønsker selvfølgelig ikke at forskningsresultater skal styres av politiske hensyn."

Intervju med Per Sandberg i Bergens Tidende (krever abonnement)

Mitt tilsvar I Bergens Tidende

Mitt innlegg om fri forskning i Aftenposten i dag (tilsvar til ovennevnte kronikk av Svein Sjøberg)

Publisert 1. apr. 2016 17:08 - Sist endret 1. apr. 2016 18:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere