Thon-priser til utdanningskvalitet og forskning i Universitetets Aula

Torsdag 3. mars deles Thon-prisene ut for andre gang. UiO er vertskap for seremonien og inviterer til Aulaen. Seremonien er åpen for alle.

Olav Thon Stiftelsen har besluttet å dele ut priser samt støtte til undervisningsrelatert forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder. En internasjonal forskningspris skal belønne banebrytende forskning, mens nasjonale priser skal honorere fremragende, forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå. Nytt av året støtter også Olav Thon Stiftelsen nordiske forskningsprosjekter rettet mot Parkinsons og Alzheimers sykdommer.

Årets internasjonale forskningspris går til Professor Jean-Pierre Changeux ved Pasteur-instituttet i Paris. Changeux er en av svært få nålevende forskere som har klart å sette sitt preg på flere vitenskapsgrener. Mange av de begrepene som driver moderne vitenskap, kan spores tilbake til Changeux og hans originale funn. Prisen hedrer en forsker som har koblet en dyp forståelse av molekyler og reguleringen av dem til ny innsikt i hjernens funksjon og sykdommer. Denne innsikten har ført til nytenkning rundt behandling av nevrologisk sykdom og vil være til inspirasjon for forskere i mange tiår fremover.

Prisen er på NOK 5 millioner

De nasjonale prisene er ment å skulle støtte opp under arbeidet for å styrke utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette er i høyeste grad et tidsriktig initiativ fra Olav Thon. På tvers av institusjonelle og politiske skillelinjer er det enighet om at utdanningskvalitet må dyrkes, oppøves og stimuleres. En stortingsmelding om utdanning vil havne på våre bord i 2017, og for UiO er 2016 et år der vi setter læringsmiljø i sentrum. Det er min bestemte oppfatning at lærere som gjør en eksepsjonell innsats for utdanningen, må synliggjøres og anerkjennes - på samme måte som vi synliggjør og anerkjenner fremragende forskere. Vi trenger en bedre balanse i honorering av kvalitet. De nasjonale Thon-prisene vil bidra til dette.

Stiftelsen har opprettet fagråd som støttet av utenlandske eksperter innstiller prisvinnere i de forskjellige kategoriene etter nominasjoner fra utenlandske vitenskapsakademier (for den internasjonale prisen), fra nordiske forskere (for de nordiske forskningsnettverkene) og fra norske universiteter og høgskoler (for nasjonale undervisningspriser og for støtte til forskning som skal bygge opp under fremragende undervisning).  

Her finner dere informasjon om prisvinnerne og program for seremonien

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til Aulaen og til en seremoni der akademi og kultur møtes. I år feirer vi også at det er 100 år siden Munchs imponerende malerier kom på plass i vår storstue.

 

Tid og sted: Torsdag 3. mars kl. 18.00-19.30 i Universitetets Aula.

Musikalske innslag ved

Ole Edvard Antonsen, trompet

Den norske Studentersangforening

Catharina Chen, fiolin

Jie Zhang, flygel

Publisert 29. feb. 2016 15:40 - Sist endret 29. feb. 2016 15:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere