Thon styrker utdanningskvalitet

For annen gang skal Olav Thons faglige priser utdeles. Dette vil skje i Universitetets Aula den 3. mars. Vinnerne ble offentliggjort i går. Prisene vil gi et løft for utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Fra kunngjøringen av prisvinnerne. Foto: UiO/Yngve Vogt

Olav Thon Stiftelsen har besluttet å dele ut priser samt støtte til undervisningsrelatert forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder. En internasjonal forskningspris skal belønne banebrytende forskning, mens nasjonale priser skal honorere fremragende, forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå.

Nytt av året støtter også Olav Thon Stiftelsen nordiske forskningsprosjekter rettet mot Parkinsons og Alzheimers sykdommer. Det har vært meget stor interesse for dette nye finansieringsinstrumentet som på sikt vil styrke det nordiske samarbeidet innen viktige forskningsfelt.

Den internasjonale forskningsprisen for 2016 på 5 millioner norske kroner går til Professor Jean-Pierre Changeux, Institut Pasteur, Paris, Frankrike. Changeux er en nestor innen molekylærbiologi og hjerneforskning. Her er et utdrag fra pressemeldingen:

Changeux is one of very few living researchers who has been able to leave his mark on several branches of science. Many of the concepts that drive modern science forward can be traced back to Changeux and his original discoveries. This award honours a researcher who has linked a deep understanding of molecules and their regulation to new insight into the function and diseases of the brain. This insight has already led to new approaches to the treatment of neurological disorders and will continue to inspire scientists for decades to come.

Mottagerne av de andre prisene og av forskningsstøtte er omtalt i en egen pressemelding fra Olav Thon Stiftelsen.

Stiftelsen har opprettet fagråd som støttet av utenlandske eksperter innstiller prisvinnere i de forskjellige kategoriene etter nominasjoner fra utenlandske vitenskapsakademier (for den internasjonale prisen) og fra norske universiteter og høgskoler (for nasjonale undervisningspriser og for støtte til forskning som skal bygge opp under fremragende undervisning).  

Noen ord om de nasjonale prisene.

Disse prisene er ment å skulle støtte opp under arbeidet for å styrke utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette er i høyeste grad et tidsriktig initiativ fra Olav Thon. På tvers av institusjonelle og politiske skillelinjer er det rørende enighet om at utdanningskvalitet må dyrkes, oppøves og stimuleres. En stortingsmelding om utdanning vil havne på våre bord i 2017, og for UiO er 2016 et år der vi setter læringsmiljø i sentrum. I dette perspektivet er det klart at lærere som gjør en eksepsjonell innsats for utdanningen, må synliggjøres og anerkjennes. Det er ikke tvil i mitt sinn om at de nasjonale prisene vil bidra til dette. Kanskje burde vi gå et skritt videre? Hvorfor ikke utpeke verdensledende utdanningsmiljøer, slik vi nettopp har utpekt verdensledende forskningsmiljøer? Det trengs en bedre symmetri mellom vårt forskningsoppdrag og vårt utdanningsoppdrag. Høy kvalitet i det ene er avhengig av høy kvalitet i det andre.  

Tilbake til Stiftelsen: Den filantropiske tradisjon er basert på troen på at enkeltmennesker kan løfte samfunnet ved å gi av sine finansielle midler, tid og kompetanse uten å tenke på egen økonomisk vinning. Enkeltmennesker må få lov til å ha visjoner for et bedre samfunn og må få lov til å realisere dem.

Det er gledelig å se at den filantropiske tradisjonen er på fremmarsj i Norge.

Publisert 15. jan. 2016 13:08 - Sist endret 11. aug. 2016 11:02

Har Thon-stiftelsens priser en pris?

Det er ypperlig at Olav Thon Stiftelsen fremmer god forskning og undervisning på denne måten. Stiller Stiftelsen betingelser til de universitetene som mottar prisen som truer akademisk frihet? Mange vil huske at Thon avsluttet finansieringen av et professorat ved NTNU fordi styret der hadde som punkt på sin dagsorden en mulig akademisk boikott av Israel. Det utslagsgivende for Thon var ikke utfallet av saken - NTNU-styret avviste forslaget - men at temaet overhodet var på dagsorden.

Er slike reaksjoner å forvente også fra Olav Thon Stiftelsen? Risikerere et universitetsstyre at prisene enten trekkes tilbake eller kun utdeles til andre universiteter dersom styret i det hele tatt tør å drøfte politisk betente temaer Stiftelsen misliker? 

For ordens skyld: jeg ønsker ikke en akademisk boikott av Israel http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2010/06/krever-akademisk-boikott-av-israel.html ,

- men jeg ønsker noe mer offentlig refleksjon om fordeler og risiki ved både privat og offentlig styring av finansiering av forskning og undervisting.

Andreas Føllesdal - 16. jan. 2016 06:14

Enig med Andreas Føllesdal at dette er en viktig debatt.

Ole Petter Ottersen - 19. jan. 2016 14:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere