Tilstandsrapport og Forskningsbarometer tar forsknings-Norge på pulsen

I dag offentliggjøres to dokumenter som i sum gir et godt øyeblikksbilde av norsk forskning og høyere utdanning. Tilstandsrapporten og Forskningsbarometeret legges fram. Det er tid for forsknings-Norges årlige helsekontroll.

Så hvordan står det til med helsen til våre universiteter og høgskoler? Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forteller oss i Tilstandsrapportens forord hva god helse er: 

  • Vi må ha høye ambisjoner på studentenes vegne
  • Vi må tilby aktiviserende og varierte læringsformer
  • Vi må skape en kvalitetskultur og en tydelig utdanningsledelse
  • Vi må integrere studentene i det akademiske fellesskapet
  • Vi må sikre samspill med arbeidslivet

Dette er faktorene som ifølge Kunnskapsministeren bør være del av vår felles forståelse av kvalitet i høyere utdanning. Utfordringen er å finne kvantitative data og måltall som sier noe fornuftig om disse faktorene. Lett er dette ikke. Her som ellers gjelder det at «Ikke alt som teller, kan telles, og ikke alt som telles, teller”, slik Albert Einstein skal ha sagt. Det ville være for mye forlangt av en tilstandsrapport at den kunne måle seg fram til kvalitet. For det er med kvalitet som med bevisstheten: Vi er helt avhengig av den, men kan vanskelig definere den.

Likevel: Tilstandsrapporten gir mye god informasjon som kan benyttes i vårt kvalitetsarbeid. For å ta det negative først: Nok en gang minnes vi på at frafall, gjennomføring og progresjon i studiene er faktorer vi må ta tak i. Min egen institusjon må se spesielt nøye på hvordan vi legger forholdene til rette for god studieprogresjon – det som noe instrumentelt kalles «studiepoengproduksjon per student». Det er også et godt stykke igjen før norske universiteter og høgskoler kan si seg fornøyd med gjennomføringen av doktorgradsutdanningen. På dette punktet er Universitetet i Bergen best i klassen. Ifølge Tilstandsrapporten nærmer UiB seg 80 prosent fullføring innen seks år, et godt stykke foran Universitetet i Oslo og NTNU.

Kvalitet i forskningen henger uløselig sammen med suksess i internasjonaliseringen, herunder suksess i EU. Regjeringens ambisjoner for returandel fra Horisont 2020 er velkjente og velplasserte og faller godt sammen med institusjonenes egne mål. På dette punktet gir tallene i Tilstandsrapporten et tydelig signal: Mener regjeringen alvor med sine EU-ambisjoner, må den støtte opp om de fire gamle breddeuniversitetene og NMBU. I 2015 hentet disse fem institusjonene (U5) inn 94 % av Norges forskningsmidler fra EU. UiO alene står for 38 % av den norske returandelen. Både i totalt omfang og i EU-kroner per fast ansatt ligger UiO nå best an blant de norske universitetene. Et godt utgangspunkt for videre satsing.    

Ifølge Tilstandsrapporten står de de to høyskolene i Oslo og Akershus og i Sørøst-Norge for over 50 prosent av søknadene som er sendt til Horisont 2020 fra norske høyskoler. Høgskolen i Oslo og Akershus har fått innvilget seks søknader. Norges idrettshøgskole og NMBU ligger på topp når det gjelder andel internasjonale samforfatterskap.

Tilstandsrapporten og Forskningsbarometeret bidrar til myteknusing. Fremdeles støter jeg på oppfatninger om at UiO er svak på innovasjon og svak på samarbeid med næringslivet. Hva sier de nakne tall? Tilstandsrapporten slår fast at UiO har det største antallet forretningsidéer og patentsøknader blant norske universiteter, mens Forskningsbarometeret viser at UiO har mest samforfatterskap med næringslivet, målt i antall artikler. En viktig korreksjon av helhetsbildet.

De dokumentene som legges frem i dag, gir en presis diagnose av forsknings-Norge. Verken Tilstandsrapport eller Forskningsbarometer overrasker. Sektorens skavanker og svakheter er de samme gamle. Frafall og gjennomføring må vi gjøre noe med. Men generelt er helsetilstanden god. Vi bærer ikke havre til en død hest – langt ifra. Det vi ser, er høyere utdanningsinstitusjoner som på mange felt hevder seg på internasjonalt nivå og har potensial til å heve seg ytterligere. Nøkkelen er å sammenligne oss med de beste i alt det vi gjør. Intet mindre. 

Publisert 2. mai 2016 09:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere