UiO på Arendalsuka: Hvordan skape næring fra forskning?

Arendalsuka braker løs mandag 15.8 og samler samfunnsengasjerte mennesker fra hele landet. UiO vil være tilstede på en rekke arrangementer. Flere av disse handler om å utvikle nytt næringsliv fra forskning.

Vi ser at forskningen i UiOs livsvitenskapsmiljøer gir ny og viktig innsikt i livsprosesser og sykdomsmekanismer. Denne forskningen har også et stort næringspotensial – den gir opphav til nye arbeidsplasser og bidrar til nødvendig omstilling til en grønnere økonomi. En slik omstilling er nettopp det regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft skal foreslå tiltak for.  

UiO samarbeider med mer enn 400 bedrifter om forskning, utdanning og innovasjon innenfor mange fagområder. Bioteknologi og helsenæring er områder med et spesielt stort vekst- og næringspotensial der samspillet mellom akademia og næringsliv er avgjørende for å lykkes. Det er et felles mål å skape en sterk helseindustri i Osloregionen.

I universitetets nye bygg for livsvitenskap, som er planlagt ferdigstilt i 2022, settes det av arealer til en egen enhet for innovasjon, samfunn og næringslivkontakt. Her skal hele UiOs kompetanse og infrastruktur innen livsvitenskap åpnes for omverdenen og skape møteplasser som gjør at andre samfunnsaktører kan være med å inspirere vår forskning. Her kan eksterne aktører også få tilgang til våre kjernefasiliteter. UiOs livsvitenskapssatsing skal sikre og styrke internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap. Vi vil gjøre vårt for at regionen lykkes næringsmessig. Vår  investering i NEMKO-bygget er motivert av et ønske om et godt samspill med nytt og etablert næringsliv.

 

Oslo gjør det bra

Det amerikanske tidsskriftet Genome Technology plasserte Oslo på kartet over «20 Best Biotech Places» på verdensbasis allerede i 2008 under overskriften «Emerging Clusters». Plasseringen var basert på hvordan Oslo-regionen utviklet seg som knutepunkt for forskning og innovasjon innen bioteknologi. Oslo fortsetter å skåre høyt på lister der indikatorene er antall innovative ideer, nye patentsøknader, lisensieringer og nye bedrifter. I fjor kunne vi finne Oslo på Inc.com sin liste over «Top 10 Cities for Fast-Growth Businesses in Europe».

I fjor ble Oslo Cancer Clusters nye inkubator ferdigstilt, og miljøet høster stor internasjonal anerkjennelse. Oslo Medtech har fått status som Norwegian Centre of Expertise, og vi har fått flere nye næringsklynger innen bioteknologi, herunder Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Oslo Lifetech.

Forskningsrådets satsing på ulike biotekprogrammer som FUGE og Biotek2021 har brakt betydelige midler inn i sektoren, særlig rettet mot overgangen fra akademiske prosjekter til kommersialiseringsprosjekter. Inven2, UiO og Oslo universitetssykehus (OUS) sitt teknologioverføringsselskap, har blitt Nordens største og har sin hovedtyngde innen bioteknologi og helse. Bare i 2015 kom tolv nye selskaper fra Inven2, samt 60 utlisensieringer av ny teknologi. Ved utgangen av 2015 var selskapene som Inven2 er medeier i, verdt mer enn 2 milliarder kroner, og Inven2s nye oppstartselskaper hentet inn nesten 700 millioner kroner i ny privat kapital. Samtidig er det etablert en rekke nye kompetanseoppbyggingstiltak fra UiO og OUS for gründere og innovatører.

 

Samspill gir resultater

For å utnytte all den kunnskapen som genereres i regionen må vi spille godt sammen. Vi er en del av et større økosystem for forskning, innovasjon og næringsutvikling. De siste årene har UiO jobbet med å styrke innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Vi er spesielt opptatt av å legge forholdene til rette for studententreprenørskap. Etableringen av Helseinnovatørskolen på det medisinske fakultetet er et skritt i denne retningen. En sterk kultur for læring, forskning, innovasjon og entreprenørskap er påkrevd for at vi skal levere det som er viktigst av alt: Nytenkende, innovative, samfunnsengasjerte kandidater og talenter. Stadig flere av våre kandidater vil i fremtiden måtte utvikle sine egne arbeidsplasser. Utdanningen må understøtte dette.

Helsenæringen er et helt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Rapporten "VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN" utarbeidet av Menon Economics dokumenterer at helsenæringen har store vekstmuligheter og at den allerede i dag skaper enorme verdier for Norge. Bare i fjor hadde helsenæringen en vekst på 11 prosent, og den eksporterte for 20 milliarder kroner i 2015. Utfordringen er å ta enda flere innovasjoner fra forskningen til nytt vekstkraftig næringsliv.

 

Denne bloggen er utarbeidet i samarbeid med Svein Stølen

 

Her kan du lese mer om arrangementene til UiO på Arendalsuka. I tillegg deltar vi på flere arrangementer i regi av andre.


Fra stykkevis til helt: Alle vil ha en sterk norsk helsenæring. Hvem må gjøre hva for at festtalene blir til handling?

Kampen om den nordiske modellen

Bruk og misbruk av forskning

Vil den nordiske velferdsmodellen overleve arbeidsledighet, delingsøkonomien og masseinnvandring?

Publisert 11. aug. 2016 14:08 - Sist endret 11. aug. 2016 15:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere