UiO-studenter med seier i nordisk konkurranse

Gode nyheter i eposten i går: Prosedyrelaget «Club Schjødt» vant den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter i 2016. Vinnerlaget består av seks studenter fra Det juridiske fakultet.

Vinnerne: Bildet er tatt etter finalen i Högsta Forvaltningsdomstolen i Helsingfors. Fra venstre mot høyre: Eva Linn Oksavik , Synne Marie Berge, Trine Skjeldstad Jensen, Ingvild Walle Skraastad, Pia Klafstad, og Nina Wilborn.

Synne Marie Berge, Ingvild Walle Skraastad, Pia Klafstad, Nina Wilborn, Trine Skjeldstad Jensen og Eva Linn Oksavik gikk seirende ut av konkurransen der temaet er påståtte krenkelser av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Konkurransen ledes fra Stockholms universitet.

Konkurransen er juss i praksis. Her er beskrivelsen av opplegget, tatt fra hjemmesiden til Det juridiske fakultet:

Tretten studentlag fra juridiske fakulteter i hele Norden bruker et semester på å forberede en fiktiv sak for den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Lagene deles i to – en «statsgruppe» og en «klagergruppe», som hver skriver et 20 siders prosesskrift om saken. Så møter gruppene stater og klagere fra de andre lagene til muntlig prosedyre-cup i en av de nordiske hovedstedene. Dommere i konkurransen er de nordiske dommere i EMD, og høyesterettsdommere fra de samme land.

Årets sak handlet om en finsk fagforening, Sjømannsunionen, som boikottet lossingen fra et vietnamesiskregistrert skip i finsk havn. Foreningen protesterte mot skipsarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår, som lå langt under nivået i den finske kollektivavtalen. Boikotten ble opphevet ved en midlertidig forføyning som ikke gav foreningen mulighet til kontradiksjon, og som heller ikke kunne ankes. Sentrale spørsmål i saken var hvor langt foreningsfriheten etter EMK art. 11 strekker seg, og hvilken grad av kontradiksjonsmulighet som kreves ved midlertidige rettsbeslutninger, under retten til en rettferdig rettergang etter EMK art. 6.

Lagene veiledes av advokatklubber, noen steder også i samarbeid med universitetene. Prosesskriftene har form av vitenskapelig anlagt argumentasjon, med stringent form og referanseteknikk. Disse forkortes og foredles så til grunnlag for muntlige innlegg. Både den vitenskapelige skrivestilen og prosedyreteknikk er ganske nytt for de fleste studenter, og advokatklubbene bidrar med råd, kollokvier, gjennomlesning og opplæring, trening og høring underveis.

Siden år 2000 har de norske lagene vært ledet av advokat Vidar Strømme i advokatfirmaet Schjødt. Årets team bestod foruten Strømme av Thomas Horn (Schjødt), Anine Kierulf (UiO), Stine Langlete (Larsen&Co), Tomasz Edsberg (Kommuneadvokaten), Åsmund Øvsthus (DNB), Jon Wessel-Aas (Bing&Hodneland), Josefin Engström (Schjødt) og Henrik Vaaler (Regjeringsadvokaten). Studenter som er interessert i å bli med på neste års lag, kan kontakte advokat Vidar Strømme vidar.stroemme@schjodt.no.

I en tid der studiekvalitet står i sentrum for utdanningsdebatten, er denne konkurransen høyst relevant. Det å bryne seg på yrkesnære oppgaver – i en kompetitiv kontekst  – er selve legemliggjørelsen av punkt to i Røe Isaksens fempunktsliste om studiekvalitet. «Vi må tilby aktiviserende og varierte læringsformer» står det i dette punktet. Så legger jeg til for egen regning: Der forholdene ligger til rette for det, bør vi kunne tilby aktiviserende og varierte læringsformer på internasjonalt nivå. Slik Det juridiske fakultet gjør ved å delta i den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter.

Publisert 15. juni 2016 13:58 - Sist endret 15. juni 2016 14:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere