UiOs menneskerettighetspris 2016

I år er det 40 år siden det brutale militærkuppet i Argentina. Det er like lenge siden Dr. Diana Kordon, vinner av UiOs menneskerettighetspris 2016, begynte sitt arbeid med å tilby psykologisk hjelp og traumebehandling til ofre for tortur i Argentina.

Dr. Diana Kordon har vært en faglig pioner i å utvikle psykologisk hjelp til ofre for menneskerettighetsbrudd. Foto: EATIP.

Jeg er glad for at årets pris går til Dr. Kordon. Ved å tildele prisen til henne setter Universitetet i Oslo søkelys på ofre for tortur og forbrytelser mot menneskeheten.

Dr. Diana Kordon har i over 40 år gitt psykologisk bistand til ofre for tortur og grove menneskerettighetsbrudd i Argentina. Kordon startet sitt arbeid som psykiater for mødrene på Maiplassen (Plaza de Mayo) i Buenos Aires. Gjennom dette farefylte arbeidet risikerte Kordon selv å bli én av de 10.000-30.000 som forsvant og ble drept under militærdiktaturets ’skitne krig’. Kordon har vært en pioner i arbeidet med å rehabilitere ofrene for militærdiktaturets overgrep. Flere av de ansvarlige for disse overgrepene er dømt for forbrytelser mot menneskeheten.

Årets pris går til en forsker som arbeider i Leo Eitingers tradisjon. Eitinger var professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og er kjent for sine vitenskapelige arbeider om psykiske senskader hos holocaust-ofre.

UiOs Menneskerettighetpris blir delt ut av direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Inga Bostad, i en høytidelig seremoni i Gamle Festsal den 14. november. Anneli Drecker er en av musikerne som vil hylle Kordons arbeid under utdelingen. Førsteamanuensis Nora Sveaass, som nominerte Kordon, holder også et innlegg. Sveaass er medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur.

Seremonien er åpen for alle, og påmeldingen finner du her.

Program for prisutdelingen:

  • Musikk ved Anneli Drecker.
  • Presentasjon av prisvinner ved rektor Ole Petter Ottersen
  • Taler ved prisvinner Diana Kordon og førsteamanuensis Nora Sveaass
  • Eitinger-samtalen - Diana Kordon i samtale med førstelektor Anne-Margrethe Sønneland 
  • Direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Inga Bostad,
    overrekker UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond for 2016
  • Musikk ved Anneli Drecker, Frida Frederikke Waaler Wærvågen, Sindre Hotvedt og Henrik Åsaune

Om UiOs Menneskeretttighetspris:

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder.

Prisen er på 10 000 euro og et litografi av Frans Widerberg.

Ekteparet Eitinger står bak UiOs Menneskerettighetsprisen.

Leo Eitinger (1912-1996) var humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Han ble født i Brno, Tsjekkia, og kom til Norge som flyktning i 1939. Under 2. verdenskrig ble han deportert til tilintetgjørelsesleirene Auschwitz og Buchenwald. Av de 762 norske jødene som ble deportert, var Eitinger én av 23 som overlevde.

Han ble senere professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og er kjent for sine vitenskapelige arbeider om psykiske senskader hos holocaust-ofre. Han var en utrettelig forkjemper for menneskerettighetene. Særlig jødenes, krigsfangenes og krigsveteranenes sak lå ham på hjertet.

Eitinger var kommandør av St. Olavs orden. I 1973 ble han utnevnt til æresmedlem av Den tjekkoslovakiske psykiatriske forening som takk for utviklingen av kollegiale og vitenskapelige forbindelser mellom forskere i Norge og Tsjekkoslovakia. I 1988 mottok han Fritt Ord-prisen.

Sammen med sin kone etablerte han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984.

Publisert 7. nov. 2016 22:00 - Sist endret 8. nov. 2016 17:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere