Vi blir et stadig grønnere universitet

Det er stor oppmerksomhet rundt hvordan UiO gjør det på miljøfeltet, og godt er det. Klima- og miljøspørsmålet er en av vår tids store utfordringer, og UiO skal gå foran på miljøområdet. Selv om engasjementet er stort, bør synsing og faktafeil unngås, noe jeg påpeker i et innlegg i Universitas.

De siste dagene har det kommet mye positiv respons på at UiO, sammen med NMBU, nå trekker investeringer ut av olje og gass. For UiO er det viktig å vise at vi vil påskynde en grønn utvikling ved å styre investeringene i retning av fremtidens økonomi. Men like viktig er det at vi går foran på miljøfeltet gjennom vår egen drift. I UiOs miljørapport for 2015 går vi grundig igjennom vår miljøsatsing. Her er noen av de mange grepene vi tar innen drift og forvaltning:

  • Gjennom utfasing av oljefyring og innføring av fjernvarme med opprinnelsesgaranti har UiO redusert CO2-utslipp med 53 prosent fra 2012 til 2015.
  • Vi bygger miljøvennlig, i tråd med verdens ledende miljøsertifiseringssystem BREEAM.
  • I år kom det endelig bysykler på campus. Stativene for de 216 syklene her blitt bygget på eksisterende parkeringsplasser, noe som har ført til 80 færre parkeringsplasser på Blindern.
  • Vi omdisponerer flere parkeringsplasser til ladeplasser for elbil. Ti nye ladeuttak med plass til 20 biler kommer på plass før jul, og langt flere kommer i 2017.
  • Det jobbes kontinuerlig med å kutte i energiforbruket. Sammenlignet med 2012 var elektrisitetsforbruket i 2015 redusert med 5,5 prosent. Energi til oppvarming hadde en reduksjon på 2,8 prosent. Målet for 2020 er en reduksjon på 15 prosent fra nivået i 2012.
  • UiO har mange bygg, av ulik alder og teknisk standard, og med forskjellige bruksområder. Vi har laboratorier, museer, undervisningslokaler og kontorer. Gjennom et energiledelsessystem jobber Eiendomsavdelingen med å måle forbruket i hvert bygg, lage handlingsplaner for vedlikehold og energioptimalisering og finne tiltak som kan gjennomføres så snart som mulig. Forsvarlig forvaltning av våre bygninger er en stor og kostnadskrevende oppgave for UiO. Lavere energiforbruk er sentralt i alle planer som legges for rehabilitering og nybygg.
  • UiO har igangsatt det mest ambisiøse avfallshåndteringsprosjektet innen høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, med et mål om en kildesorteringsgrad på 80 prosent i 2018. Fra og med 1. desember har alle bygninger på universitetet fått kildesortering.

Det gjøres altså mye for å redusere utslipp og energiforbruk ved UiO, men vi må bli stadig bedre og grønnere. Eiendomsavdelingen gjør en stor innsats, og vi har fått en ny masterplan for eiendom «Rom for et fremragende, grønt universitet». Her heter det blant annet UiO har som mål å bli et grønnere universitet. Det betyr nye energiløsninger og mer effektiv arealbruk. Vi må vurdere mulige miljøtiltak hver gang en endring skal planlegges og iverksettes slik at mange små skritt i riktig retning gir merkbare resultater over tid.

Masterplanen for eiendom forplikter UiO til å følge strenge miljøstandarder hver gang vi bygger nytt eller rehabiliterer eksisterende bygg. Vi er nå inne i sluttspurten av rehabiliteringen av Sophus Bugges hus, hvor Breeam Excellent er miljøstandarden vi legger til grunn. Vårt nye livsvitenskapsbygg er selvsagt også inne på Breeams prosjektliste. Vi er stolte av denne miljøsertifiseringen, og den viser at vi legger handling bak våre miljøforpliktelser.

Sophus Bugges hus fra tidligere stadier av rehabiliteringen. 

 

I arbeidet for et stadig grønnere UiO er studentenes utålmodighet en viktig drivkraft vi vet å verdsette. Studentene er med på laget – både som initiativtagere og støttespillere.  For et av de siste vellykkede tiltakene – bysykler på campus -  var studentenes innsats helt avgjørende. Det samme var tilfelle i omleggingen av vår investeringsportefølje. Jeg håper studentene opprettholder sitt sterke engasjement.

Samtidig må vi erkjenne at miljøarbeidet er fullt av dilemmaer. For å ta det siste tiltaket først: Med bysykler vår vi ikke bare en grønnere campus, men også en campus med mer reklame. Det vanskeligste dilemmaet er at alt har en prislapp – også arbeidet for et grønnere universitet.

 

Publisert 2. des. 2016 14:10 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere