Viktig kampanje for tilgang til medisin

Changemaker har lansert kampanjen Fritt for medisin som tar tak i en kjerneutfordring innenfor global helse: Den ekstreme ulikheten i tilgang på medisiner og medisinsk behandling.  

Rapport fra Changemaker, skrevet av Erlend Langørgen. Rapporten ser på hvordan universitetene kan sørge for at medisinsk forskning kommer flest mulig til gode.

Under Arendalsuka var jeg med på lanseringen av en ny rapport fra Changemaker  som retter oppmerksomheten mot det betydelige ansvaret norske universiteter har til å gjøre medisinsk forskning tilgjengelig for land med få ressurser.  Etisk lisensiering er en viktig brikke i dette komplekse landskapet og et område hvor vi selv kan utgjøre en forskjell. Jeg vil oppfordre norske universitet og høgskoler til å se på om de nødvendige retningslinjene er på plass for å sikre at offentlig finansiert forskning også kommer befolkningen i lav- og mellominntektsland til gode.  Teknologioverføringskontorene har en viktig rolle å spille i dette arbeidet.

Selvsagt finnes det gode argumenter for å beholde et strengt patentregime, for uten mulighet til å tjene penger vil utviklingen stoppe opp. Det er likevel ingen fare for at medisinprodusentene vil lide under et mer etisk regelverk. For de fleste inntektene til legemiddelselskapene kommer fra Europa, Japan og USA. Bare en liten del av inntektene kommer fra lav- og mellominntektsland.

Spørsmålet om etisk lisensiering av medisinsk forskning henger tett sammen med det overordnede spørsmål om åpen tilgang til forskning og forskningspublikasjoner. Kunnskap er et fellesgode, og det bør være universitetenes ansvar at kunnskapen når ut til dem som trenger den.

Changemaker retter oppmerksomheten mot flere av de sentrale spørsmålene som ble behandlet av vår egen Lancet - UiO Commission on Global Governance for Health.  Jeg gir kampanjen min fulle støtte og takker Changemaker for deres engasjement i en av vår tids store utfordringer.


Om arrangementet i Arendal: https://changemaker.no/det-er-opplagt-at-vi-har-et-betydelig-ansvar

Publisert 31. aug. 2016 13:36 - Sist endret 1. sep. 2016 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere