2017

Publisert 28. juli 2017 11:20

Dere leser nå min siste blogg fra Universitetet i Oslo. Men jeg håper alle bloggvennene mine følger meg over i min nye jobb på Karolinska Institutet (KI).

Publisert 27. juli 2017 11:45

Massemigrasjon er en av vår tids største politiske og sosiale utfordringer. Håndteringen av denne utfordringen krever internasjonalt samarbeid på en rekke nivåer, også akademisk samarbeid. Ikke minst er det nødvendig med tverrfaglige tilnærminger til de menneskerettslige utfordringene som knytter seg til massemigrasjon. Nå har Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet, UiO, utviklet et tverrfaglig nettkurs om temaet.

Publisert 26. juli 2017 13:57

Some days ago the “High Level Group on Maximising the Impact of EU Research and Innovation Programmes”, led by Pascal Lamy, published its vision for the next Framework Programme (FP9). The Lamy report argues for a doubling of the budget of post-2020 EU research and innovation. Now it is incumbent on the political decision-makers to follow up.  

Publisert 25. juli 2017 13:46

Det er med stor bekymring jeg ser på utviklingen i Ungarn der Central European University kan bli tvunget til å avslutte sin virksomhet på grunn av lovendringer og ønske om politisk kontroll. Klassekampen hadde et oppslag om denne saken i dag.

Publisert 22. juli 2017 12:18

På tampen av min rektorperiode har vi igjen fått en debatt om internasjonaliseringen av norske universiteter. Det reises spørsmål om internasjonaliseringen har gått for langt og om den truer den faglige bredden og det nasjonale samfunnsoppdraget som et universitet og høyskole har. Og jeg hører til min forbløffelse at det i Senterpartiet diskuteres et forslag om å begrense antallet forskere fra utlandet gjennom kvotering. For en kunnskapsnasjon ville dette være å skyte seg selv i foten.

Publisert 20. juli 2017 13:19

Nå er opptakstallene klare. Jeg er glad for at så mange søker seg til høyere utdanning i Norge. Og jeg er selvsagt meget fornøyd med at så mange ønsker seg til UiO. Bare noen dager før jeg går av som rektor kan vi registrere søkerrekord ved universitetet vårt.

Publisert 26. juni 2017 10:14

Prideuken er i gang. Som de første utdanningsinstitusjoner i Norge deltar UiO og HiOA sammen under Pride 2017. Det gjør vi under parolen Fryktløs Kunnskap.

Publisert 25. juni 2017 17:46

Universitetet i Oslo skal styrke og profesjonalisere mottaksapparatet for utenlandske vitenskapelig ansatte og gjesteforskere. Fra 1. januar 2018 opprettes et International Staff Mobility Office, som skal sikre en smidig og rask overgang til ny jobb ved UiO for forskere fra utlandet. Gode mottakstjenester er et avgjørende element i vår internasjonalisering.

Publisert 21. juni 2017 16:57

OECD har på forespørsel fra Kunnskapsdepartementet foretatt en landgjennomgang som et kunnskapsbidrag til revideringen av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. En av de viktigste anbefalingene fra OECD er at det må gjøres mer for å dyrke frem fremragende forskningsmiljøer og internasjonalt ledende universiteter.  Dette er et budskap jeg som rektor ved UiO støtter helhjertet opp om.  

Publisert 20. juni 2017 15:02

I dag hadde vi semesterets siste – og mitt siste – styremøte på UiO. Blant de mange sakene vi behandlet, var UiOs nye strategi for bærekraft, miljø og klima. Med vår nye strategi for eiendomsvirksomheten tar vi nok et skritt i retning av å bli det grønne universitetet vi ønsker å være. 

Publisert 19. juni 2017 23:28

Today – June 19th  - I had the pleasure of welcoming to the University of Oslo a number of delegates from several collaborating partner institutions and organizations on the occasion of the Academic Refuge Straff Training Week.  What a prelude to June 20th: the World Refugee Day! On June 20th the world commemorates the strength, courage, and perseverance of millions of refugees.

Publisert 18. juni 2017 19:46

Tross store medisinske fremskritt de siste tiårene er det i dagens verden enorme forskjeller i helse og tilgang til helsetjenester. Hvor ligger årsakene til disse ulikhetene? Hvordan kan vi måle fremgang i lys av FNs nye bærekraftsmål? Og hvordan ser den globale helsen ut, dersom man anlegger et menneskerettighetsperspektiv?

Publisert 15. juni 2017 22:19

Gjedrem-utvalget la fram sin rapport “Kunnskapssektoren sett utenfra” i januar 2016. I kjølvannet av denne rapporten har Kunnskapsdepartementet arbeidet med en plan for ny organisering. I dag presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hva regjeringen har besluttet. Heldigvis blir det intet nytt direktorat!

Publisert 14. juni 2017 22:39

The commemoration of Kristian Birkeland continues. This is the speech I gave tonight, at the reception at Akershus castle.   

Publisert 13. juni 2017 23:35

In April this year we commemorated Kristian Birkeland in Tokyo. This week we will celebrate him and his achievements here in Oslo. His life and work continue to fascinate, 150 years after his birth and 100 years after his death.

Publisert 13. juni 2017 06:10

Today, the Guild of European Research-Intensive Universities published a position paper on the 9th Framework Programme. The Guild calls for a significant budget increase and emphasizes that research is needed to address the fundamental concerns of Europeans about their welfare, security, and the transformation of their communities.

Publisert 11. juni 2017 18:47

Mandag 12. juni har jeg gleden av å delta i åpningen av Virak-konferansen for universitets- og høgskolebibliotek. Der vil jeg få muligheten til å diskutere det jeg mener er de tre største utfordringene for fremtidens universitetsbibliotek.  

Publisert 10. juni 2017 23:30

I dag hadde vi semesterets siste foredrag i Gamle festsal, i serien om krig, okkupasjon og oppgjør- en forelesningsserie som har gått uavbrutt siden januar 2015.

Publisert 7. juni 2017 14:54

I dag fikk vi vite hva regjeringspartiene, KrF og Venstre ble enige om etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2017. For UiO er det gode nyheter at våre muséer blir tilgodesett.  Dette fortjener våre politikere ros for. 

Publisert 6. juni 2017 14:10

Kvoteordningen for studenter fra utviklingsland er i ferd med å fases ut, og vi ser tegn til at dette påvirker sammensetningen av studentmassen på campus. Det er all grunn til å følge godt med i utviklingen.

Publisert 5. juni 2017 22:56

Da jeg som nybakt medisinerstudent begynte å vandre over Tullinløkka på vei mot Domus Media, var løkka en utrivelig bakgård med parkeringsplass og bensinstasjon. Jeg husker jeg reflekterte over hvordan dette sentrale byrommet ble brukt – eller misbrukt. Nå kan vi utvikle en helhetlig strategi for utviklingen av Tullinløkka der de bygningene som nå vender ryggen mot løkka, åpner seg mot den.

Publisert 30. mai 2017 15:41

I dag - tirsdag 30. mai – arrangerer vi den årlige Tøyenmiddagen i Tøyen Hovedgård. Temaet er digitalisering, og hovedforedraget er ved Silvija Seres. I foredrag og artikler har hun påpekt at teknologiske endringer kommer raskt, og at vi ikke tar innover oss hvor brutalt dette skjer. 

Publisert 29. mai 2017 16:22

Universitetet i Oslo har alltid vært en kulturbærer i det norske samfunn. Blant våre tallrike kulturelle møteplasser finner vi Aulaen og Georg Sverdrups hus – samt Baroniet Rosendal, ikke minst. Baroniet står nå foran en ny sesong med konserter, teater, omvisninger og faglige foredrag.

Publisert 27. mai 2017 19:56

UiO ønsker å være en pådriver for en «grønn» investeringsstrategi og har lenge hatt som mål å gjøre sine investeringer fossilfrie for på den måten å bidra til å fremskynde den energiomstillingen som vi alle vet må komme.  Nylig lanserte Storebrand verdens strengeste fossilfrie indeksfond. Universitetet i Oslo (som etablerer av UNIFOR) er første kunde i fondet.

Publisert 24. mai 2017 19:55

NIFU har evaluert ordningen med Råd for samarbeid med arbeidslivet og konkluderer med at ordningen har potensial og bør videreføres, selv om det foreløpig er beskjedne resultater å vise til. Jeg er helt enig i at potensialet for økt samarbeid og samhandling mellom arbeidsliv og høyere utdanning er stort. Men hvilke virkemidler som er best egnet til å utløse potensialet, bør den enkelte institusjon selv avgjøre. Detaljstyring av institusjonene er ingen tjent med. Denne saken har viktige prinsipielle overtoner.