Aldri før har så mange søkt seg til UiO

Nå er opptakstallene klare. Jeg er glad for at så mange søker seg til høyere utdanning i Norge. Og jeg er selvsagt meget fornøyd med at så mange ønsker seg til UiO. Bare noen dager før jeg går av som rektor kan vi registrere søkerrekord ved universitetet vårt.

I år var det 18 430 søkere som hadde UiO som førstevalg – en økning på 4% fra i fjor. 11 198 av disse får tilbud om studieplass. Til alle dere som tar imot vårt tilbud og som vil bli tatt imot av den nye ledelsen på Universitetsplassen den 14. august: Hjertelig velkommen til studiestart på et universitet som ser studentene som del av et internasjonalt akademisk fellesskap.

Populære studier gir høye poengkrav

Som tidligere år, må søkere ha høye poengsummer for å få plass på studier som medisin, rettsvitenskap og psykologi. Og det er blitt vanskeligere å komme inn på informatikk, lektorprogrammet og flere av de samfunnsvitenskapelige utdanningene. For eksempel øker poenggrensen til Internasjonale studier fra 55,6 i 2016 til 56,4 i ordinær kvote i år. Lektorprogrammet blir stadig mer attraktivt, og i år må søkere til studieretningen kultur og samfunnsfag ha 53,4 poeng i ordinær kvote mot 51,3 i 2016.

Dagens Næringsliv, 20. juli 2017

Men det klart mest attraktive studium på UiO – og i Norge – er det nye studieprogrammet Informatikk: digital økonomi og ledelse (DigØk) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her var det 2148 førstevalgssøkere til 27 studieplasser, og søkerne må ha hele 62,1 poeng i ordinær kvote. De andre informatikkutdanningene ved UiO har også mange flere søkere enn vi har plass til. Søkertallene reflekterer det vi alle er klar over: At informatikk - og informatikk koblet til økonomi, ledelse og andre fagfelt slik som medisin og helse - vil stå helt sentralt i samfunnsutviklingen og i overgangen til en ny og grønnere økonomi.  Jeg mener at myndighetene må gi både skole og universitet ytterligere ressurser for å løfte Norges IT-kompetanse opp på det nødvendige nivå.

Også samfunnsfag og humaniora er etterspurt. Flere av årsenhetene på Det humanistiske fakultet har høye opptakskrav. Til nordisk språk og litteratur (årsenhet) kreves 59,2 i ordinær kvote. Det gleder meg at nordiske fag er populære. For et universitet som satser internasjonalt må også ivareta sitt ansvar innenfor den nordiske språk- og kulturkrets. I relasjonen mellom det nordiske og det globale må vi dyrke samvirket og ikke lete etter motsetninger.  

Det nasjonale  perspektivet: Glede må balanseres med ubehag

I et nasjonalt perspektiv må gleden over at mange studier er populære balanseres av ubehaget ved at over 20 000 søkere ikke får noe tilbud om studieplass i år. I dagens Norge  er det mange unge som verken har arbeid eller utdanningstilbud. Dette bør være et utmerket debattema foran høstens stortingsvalg! For utgangspunktet for enhver politikk må være at utdanning og kompetanse styrker både individ og samfunn.

Den politiske debatten bør også dreie seg om hvordan vi kan rette opp den betydelige kjønnsubalansen vi ser ved mange av våre studieprogrammer og i profesjonsfagene ikke minst. Universitetene kan gjøre mye selv, men både skole og lovverk må legge forholdene til rette for gode tiltak.

Positive ringvirkninger av satsing på utdanningskvalitet

Opptakstallene forteller oss at UiO er et populært studiested. På den nasjonale listen over studier med høyest opptakskrav (ordinær kvote) har UiO fem av de topp ti. Det kreves altså høye poengsummer for å komme inn. Søkerne tiltrekkes av høy faglig kvalitet, og jeg er derfor glad for at universitetsstyret har bestemt at utdanningskvalitet skal være en hovedprioritet for UiO. Vi skal legge enda større trykk på oppfølging av studentene, spesielt i første studieår, og det skal satses enda mer på lærings- og arbeidsmiljø.

Styrking av utdanningskvaliteten er viktig i seg selv, men har også en rekke positive ringvirkninger. Vi skaper en kvalitetskultur som smitter over på våre andre oppgaver – på forskningen, ikke minst. Høy utdanningskvalitet gjør at vi rekrutterer høyt kvalifiserte studenter. Vi kan kreve mer av studentene, og studentene får muligheter til å strekke seg og teste yttergrensene av sin intellektuelle yteevne. Kort sagt: Styrking av utdanningskvaliteten bringer universitetet inn i en positiv spiral der kvalitet fremmer kvalitet.

Velkommen til studiestart den 14. august!

-----------------------------------------------------------------

Les mer om kamp om it-studieplassene (DN), søking til lektorprogrammet (Aftenposten) og kjønnsbalanse i studiene (NRK).

Publisert 20. juli 2017 13:19 - Sist endret 20. juli 2017 14:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere