Årets Studiebarometer: Gledelig økning i studentenes tidsbruk

Siden Studiebarometeret ble lansert for fire år siden, har institusjonene fulgt resultatene med stor interesse. At Studiebarometeret har gjort seg relevant, er det ingen tvil om.

To av indikatorene skal nå også inn i institusjonenes rapportering til Kunnskapsdepartementet; nemlig 1)Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter og 2)Hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten.

Om studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og den undersøker studentenes opplevde studiekvalitet. Det er alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt 5. års-studenter på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, som inviteres til å delta i undersøkelsen. Det vil si i overkant 60 000 studenter på om lag 1.800 studieprogrammer ved så å si alle universiteter og høyskoler.

Svarprosenten for UiO er i år 38,4 – et hyggelig stykke opp fra i fjor. Vi ligger allikevel et stykke under landsgjennomsnittet, som er på 45 prosent.

Hvordan bruke Studiebarometeret?

Studiebarometeret er fint å bruke for potensielle studenter når de skal velge studiested. De kan da sammenligne resultater på samme studieprogram, men på ulike institusjoner. Videre er Studiebarometeret et potensielt godt verktøy for fakulteter eller studieprogram. Undersøkelsen kan vise hvor skoen trykker og hvilke områder fakultetet eller studieprogrammet må jobbe videre med. Derfor er det nok resultatene på studieprogramnivå som er mest interessante.

Det er allikevel noen resultater på overordnet UiO-nivå jeg vil trekke frem.

Viktigste UiO-funn

Studiebarometeret 2016

UiO-studentene har hatt en jevn økning fra 2014 til nå i tidsbruk på studiene. Dette er en positiv utvikling! Vi ser av tallene at den lille «halen» med studenter som brukte mindre enn 30 timer i uka på studiene, blir mindre og mindre. Gjennomsnittet for tidsbruk per student er nå på rett over 35 timer i uka – det er en økning på to timer de siste to år.

Det er også godt å se at UiO-studentene ligger over landsgjennomsnittet for hvor tilfredse de er med studieprogrammene sine, og at de er oppriktig interessert i faget sitt (henholdsvis 76 og 88 prosent) Dette henger godt sammen med resultat fra Kandidatundersøkelsen, hvor studentene rapporterer at de søker seg til UiO fordi de mener det er her den faglige kvaliteten er høyest.

Utveksling versus internasjonalisering

For at Studiebarometeret skal ha verdi, skal vi selvfølgelig også gå inn i de resultatene som viser et forbedringspotensial. Som andre institusjoner, skårer UiO lavt på det NOKUT kaller internasjonalisering. At for få norske studenter reiser ut på utveksling, er ingen overraskelse. NOKUT deler forhåpentligvis min kritikk av å ta dette til inntekt for hele innsatsen innen internasjonalisering. Samtidig er det lave antallet studenter som reiser ut på utveksling, en problematikk jeg er opptatt av.

Jeg mener utveksling er en viktig del av internasjonaliseringen, og jeg er opptatt av at flere norske studenter må reise ut! Derfor har UiO satt i gang prosjektet "Flere studenter på utveksling". Prosjektet har gjennomført en kartlegging blant studenter, vitenskapelig ansatte, faglige ledere og administrativt ansatte som viser at det er flere områder hvor innsatsen kan styrkes for å øke utvekslingen:

  • Ledelse og kultur for utveksling
  • Organisering
  • Struktur og godkjenning
  • Promotering og informasjon
  • Økonomi

Forhåpentligvis vil prosjektet gi grunnlag for økt utveksling, og oppfylle både regjeringen og min egen drøm om en enda sterkere internasjonal orientering blant våre studenter.

Veien videre

Jeg vil oppfordre fakultetene og studieprogrammene til å bruke Studiebarometeret i det pågående utviklingsarbeidet. I dette arbeidet er det selvsagt viktig å se Studiebarometeret i lys av resultatene fra både arbeidsgiverundersøkelsen og underviserundersøkelsen. Jeg er glad for at vi er i en tid der utdanning og studiekvalitet får fortjent prioritet.

Resultatene fra årets studiebarometer kan du lese her.

Publisert 6. feb. 2017 10:06 - Sist endret 6. feb. 2017 11:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere