Budsjettenighet om universitetsmuséenes betydning

I dag fikk vi vite hva regjeringspartiene, KrF og Venstre ble enige om etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2017. For UiO er det gode nyheter at våre muséer blir tilgodesett.  Dette fortjener våre politikere ros for. 

UiO er særlig glad for at regjeringspartiene, KrF og Venstre – innenfor en begrenset ramme – har funnet rom for et tilskudd på 20 mill. kroner til rehabilitering av universitetsmuseene. Selv om behovet er betydelig større, setter vi stor pris på den drahjelpen vi nå får fra Stortinget til å ivareta kritisk vedlikehold av våre historiske bygninger. Særlig har Venstre stått opp for våre muséer, og dette reflekteres nå i våre budsjetter.

Vedlikeholdsetterslep ved museene
Blant de selvforvaltende institusjonene har UiO alene et vedlikeholdsetterslep på 8,6 mrd. kroner. Vi har en rekke viktige prosjekter på trappene som vi kun i begrenset grad klarer å finansiere uten at dette går ut over våre kjerneoppgaver. Det er behov for fortsatt økte bevilgninger for å redusere vårt vedlikeholdsetterslep og håndtere kritisk vedlikehold. Budsjettenigheten i RNB er et bidrag til dette.

Vi arbeider nå parallelt med flere prosjekter ved både Naturhistorisk museum (NHM) og ikke minst ved Kulturhistorisk museum (KHM). La meg trekke frem to av dem for å illustrere størrelsen på våre rehabiliteringsutfordringer. Ved NHM er vi i gang med å totalrehabilitere Brøggers hus – kostnadsberegnet til ca. 300 mill. kroner – etter vedtak i vårt styre. Ved KHM er det en prioritert oppgave å starte rehabilitering av klimaskjermen ved Historisk museum (vegger, tak og vinduer), som er i svært dårlig forfatning. Bare denne delen av arbeidet ved Historisk museum vil koste ca. 100 mill. kroner.

Nytt veksthus
Det er flott at prosjektet knyttet til nytt veksthus får 4. mill. kroner til prosjekteringsmidler til brukerutstyr (planter, jord, utstillinger, inventar o.l.). Vi er nå i en fase hvor det pågår prosjektering av både bygg og brukerutstyr. Statsbygg har fått bevilgning til prosjektering av bygget, men så langt ikke til brukerutstyret. Det er viktig at disse prosjekteringsløpene går parallelt for å komme frem til et helhetlig og modent prosjekt. Dette ser nå ut til å kunne sikres ved hjelp av denne tilleggsbevilgningen.

Akademisk dugnad
Jeg er også glad for at «arbeidsulykken» med kuttet til NOKUT på 10 mill. kroner i høstens budsjettbehandling ser ut til å bli rettet opp – slik UiO har krevd tidligere. Økt kapasitet i NOKUT knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning er en viktig forutsetning for at initiativet vårt med Akademisk dugnad for flyktninger skal få gode resultater.

Mer til IKT
Budsjettenigheten gir 250 nye studieplasser til IKT. Dette er meget positivt. Behovet for IKT-kompetanse er stort, og flere studieplasser er et skritt i riktig retning.

Nytt bygg for livsvitenskap
Vi håpet at regjeringspartiene, KrF og Venstre ville stadfeste intensjonen om realiseringen av nytt livsvitenskapsbygg ved UiO i budsjettavtalen. Slik ble det ikke. Nå er det essensielt at både regjering og storting sikrer at livsvitenskap kommer inn i statsbudsjettet for 2018 som legges frem i oktober.  Nytt bygg er nødvendig både av hensyn til helse, miljø og sikkerhet for ansatte og studenter ved UiO – og for å ta ut det store potensialet som ligger for forskning, utdanning, verdiskaping og næringsutvikling innen livsvitenskap i Norge. 

Publisert 7. juni 2017 14:54 - Sist endret 7. juni 2017 14:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere