Darwin Day ved UiO

Charles Darwin ble født for over 200 år siden, men hans teori om evolusjon gjennom naturlig utvalg står like sterkt i dag. Den 13. februar blir hans fødelsdag markert med forelesninger i Vilhelm Bjerknes hus.

Evolusjon på ulik skala

Temaet for årets Darwin Day ved UiO er hvordan økologi kan brukes til å forstå evolusjon på ulike skalaer. Innen mikroevolusjon, endringer i den genetiske sammensetningen hos populasjoner, er det utviklet matematiske modeller som forklarer og predikerer de evolusjonære forandringene en kan observere i en levende bakteriekultur. Studier av evolusjon på stor skala, slik som utvikling av slekter og familier, benytter seg i stor grad av fossildata. De mikroevolusjonære modellene lar seg derimot ikke direkte overføres til storskalastudier.

Økologi og evolusjon

Illustrasjon: http://darwinday.org/

Siden Darwins tid har ulik metodikk gjort biologien fragmentert. Palaentologer studerer evolusjon på stor skala, mens evolusjonsgenetikere studerer endringer på liten skala. De bruker ulike matematiske modeller som forklarer det de observerer. Dette fører til at de holder separate konferanser og i mindre grad leser hverandres forskning. Kan man ved hjelp av økologi studere organismer og deres levemiljø, forstå evolusjon på liten og stor skala med de samme metodene? Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) jobber med å bringe disse ulike delene sammen i et helhetlig byggverk.

Feiring ved UiO

Mandag 13. februar kommer fire verdensledende forskere til Universitet i Oslo for å forelese over dette spørsmålet. Douglas J. Futuyma, også kjent fagbokforfatter som blant annet benyttes i emnet Evolusjonsbiologi ved UiO, vil foredra over evolusjon av interaksjonen mellom insekt og planter. Videre vil Emma Goldberg fra Universitet i Minnesota forelese om evolusjon av planters reproduktive strategier på kort og lang skala. Dagen fortsetter med Andrew Hendry, McGill University, som vil fortelle oss om hvordan økologi og evolusjon på Galapagos henger sammen. Dagen avsluttes med en forelesning av Yngvild Vindenes fra UiO om hvorfor individuell variasjon er viktig for økologi og evolusjon.

Darwin day arrangeres av CEES for 12. gang og forelesningene er åpen for alle som vil være med og feire Charles R. Darwin og evolusjonsbiologi – og for alle som er interessert i den vitenskapelige syntesen som er selve kjernen i ekte tverrfaglighet.

Epilog

I dag – 10. februar – publiserte Science en artikkel som viser hvordan innsikt i evolusjonsbiologi kan komme til nytte i vårt vern av biologisk mangfold. Forskere ved CEES har bidratt til denne artikkelen (A. D. Barnosky et al., Science 355, eaah4787 (2017). DOI: 10.1126/science.aah4787). Tverrfaglighet og syntese er et helt nødvendig fundament for bærekraftig utvikling.

Link til Darwin-dagens hjemmeside

Publisert 10. feb. 2017 09:48 - Sist endret 10. feb. 2017 09:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere