Dra på utveksling! Søknadsfrist 15. februar

Aldri før har det vært viktigere at vi som akademikere er i kontakt med og oppsøker verden utenfor oss. Dette gjelder oss alle – både forskere og studenter. Vi trenger den perspektivrikdommen utveksling og utenlandsopphold gir oss. Og i en turbulent verden trenger vi den tilliten og forståelsen som internasjonaliseringen bidrar til.   

UiO legger til rette for utveksling gjennom en rekke avtaler. Søknadsfristen er 15. februar, så det gjelder å handle raskt.

Hvorfor dra på utveksling?

Som student dro jeg selv til utlandet og fikk bryne meg på andres kulturelle referanser og tradisjoner. Jeg måtte gå et par runder med mine egne oppfatninger. Jeg unner dere alle den samme erfaringen. Gjennom utveksling får du en internasjonal referanseramme og forståelse som er viktig for deg som individ, og som vil komme både deg og din arbeidsgiver til nytte i den karrieren du sikter deg inn på. Og du etablerer nettverk som du kan ha glede av i resten av ditt liv.

Vi lever i en verden der det bygges nye grenser som truer med å underminere det internasjonale akademiske fellesskapet vi er en del av. Brexit og Trumps presidentordre er eksempler på dette. Desto viktigere blir det å opprettholde og styrke utveksling og internasjonalisering.

Internasjonalisering i et post-faktuelt samfunn

Selvsagt kan vi diskutere om vi har kommet så langt – i negativ retning – at vi kan snakke om et postfaktuelt samfunn. Men med nylig avdøde Hans Rosling kan vi stille spørsmålet om våre oppfatninger - og ikke minst våre politiske beslutninger – er basert på god nok kunnskap. Kjenner vi «the hard facts», og vet vi hvordan vi skal bruke dem? I en verden der «post-truth» er utpekt av Oxford Dictionaries som «årets internasjonale ord 2016» - og der vi ser politikk og opinion påvirket av løgner, følelser og dogmer – så trenger vi den innsikten vi kan få ved å se de globale utfordringene i hvitøyet. Og denne innsikten kan vi kun få ved selv å dra utenlands. Internasjonale impulser trengs i møtet med «fake news» og postfaktuelle strømninger.

Vi må styrke utvekslingen!

Utveksling dreier seg om å utvide sin horisont – å finne den gleden det er i å ta del i andres kunnskap, i andres perspektiver, i andres kulturer og levemåter. Hvordan skal vi som universiteter kunne legge forholdene enda bedre til rette?

  • Vi må sørge for at studieprogrammene våre utvikles på en slik måte at vi systematisk utnytter forskernes faglige nettverk i utlandet i utformingen av våre studieprogram. Ved å styrke båndene til gode læresteder i utlandet kan vi heve kvaliteten på egne programmer og profilere UiO gjennom vårt brede tilbud av utvekslingsmuligheter ved noen av verdens beste læresteder.
  • Vi må være rause i vår godkjenning av utenlandsopphold og gi tydelige og gode anbefalinger om valg av studiested.
  • Vi må kommunisere hvorfor utveksling er så viktig og hvorfor utveksling gir så stor gevinst både for individ og samfunn.
  • Både studenter og lærere må se betydningen av utveksling, og både studenter og lærere må være villig til å bevege seg ut av sin komfortsone. Vi som lærere må gi slipp på litt av den kontrollen over studieløpet som vi instinktivt ønsker å beholde: Vi må legge inn et mobilitetsvindu i studieprogrammene og være villig til å åpne det! Og studentene må være villig til å passere den lille terskelen som ligger mellom den hjemlige studiehverdagen og livet som utvekslingsstudent.

Fristen er 15. februar.

Så jeg håper dere er klare, kjære studenter! Verden venter, og den er mer spennende enn noen gang. Husk søknadsfristen 15. februar!

Publisert 13. feb. 2017 09:40 - Sist endret 13. feb. 2017 09:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere