En milepæl for UiOs satsing på livsvitenskap

Nå får UiOs satsing på livsvitenskap enda mer luft under vingene med flere nyopprettede tverrfaglige forskningsgrupper – konvergensmiljøer – som skal gå løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

De fem konvergensmiljøene - Les mer på Livsvitenskapssidene

Satsingen på livsvitenskap skal også bidra til å styrke helsenæringen. Innovasjon Norge trekker frem helsenæringen som et av seks utvalgte områder Norge bør satse på og anbefaler et mål om 10 000 nye arbeidsplasser i denne næringen de neste ti årene.

Hvem som får støtte til å etablere konvergensmiljø innen livsvitenskap, ble offentliggjort av direktør for UiO:Livsvitenskap, Finn-Eirik Johansen, på universitetsstyremøtet i dag.

Når jeg ser listen over dem som får støtte, er det flere ting som gleder meg. Det ene er at både helse- og miljødelen av livsvitenskapen er godt representert.

Det andre er at forskere fra de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagene, som normalt tar eierskap til denne forskningen, har funnet gode partnere fra de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene. Dette har helt klart resultert i forskningsprosjekter med høy kvalitet og nytteverdi.

Det tredje er at etikk er kommet med som et vesentlig element i ett av prosjektene, Epigenetics and bioethics of human embryonic development. Bioetikk er et forskningsområde i seg selv, men er også et essensielt sikkerhetsnett i enhver seriøs satsing på livsvitenskap og bioteknologi.

Gledelig at det globale perspektivet er med

De som kjenner meg, vet at jeg har et hjerte som banker spesielt for global helse. Derfor er det ekstra gledelig at også dette perspektivet er med i et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra natur- og samfunnsvitenskap i konvergensmiljøet AnthroTOX.

De som følger med i mediene, har sett at elektronisk avfall fra vår del av verden dumpes i afrikanske land. UiO vil prøve å finne ut hvilke konsekvenser miljøgifter fra slikt avfall får lokalt, der det dumpes. Dette er et prosjekt som i høy grad spiller inn både i global helse og i global rettferd.

Godt rigget for nytt bygg

Vi får nå flere gode, tverrfaglige forskningsmiljøer som skal jobbe med blant annet miljøgifter og helse hos fisk og mennesker. Og dette er bare starten. Flere slike konvergensmiljøer vil bli etablert de kommende årene.

Konvergens – utstrakt tverrfaglig samarbeid – har også vært et viktig premiss i planleggingen av forsknings- og undervisningsbygget for livsvitenskap ved UiO. Jeg håper at beslutningstakerne ser at vi nå rigger forskningen ved UiO for å kunne ta i bruk dette bygget på en god måte. I tillegg til å erstatte utslitte bygg for kjemi og farmasi vil det nye bygget gi oss en arena for tverrfaglige forskningsprosjekter med stor nytteverdi for samfunnet.

Oslo skal bli til et nordisk kraftsenter for livsvitenskap, med sterke koblinger til andre universiteter både i og utenfor Norden. Nytt livsvitenskapsbygg og sterke fagmiljøer vil gi ny innsikt og nye utdanningsløp og samtidig skape grunnlag for arbeidsplasser og bedrifter i en helsenæring med stort potensial.

Her er hva jeg skriver om livsvitenskap i Dagsavisen sammen med Geir Lippestad – Byråd for næring og eierskap   

Publisert 2. mai 2017 22:15 - Sist endret 2. mai 2017 22:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere