En stor dag for Universitetsbiblioteket og UiO

I dag gjenåpner vi ett av UiOs flotteste læringsmiljøer, nemlig 1. etasje i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus.

HumSam-biblioteket ligger i flotte Georg Sverdrups hus. Foto: Anders Lien

Tidspunktet kunne knapt ha vært bedre. For nøyaktig en uke siden var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i et annet av Universitetsbibliotekets læringsmiljøer, Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes’ hus, og la frem den nye stortingsmeldingen om utdanningskvalitet: «Kultur for kvalitet i høyere utdanning». Meldingen legger betydelig vekt på det fysiske læringsmiljøet, og det er hyggelig å kunne kvittere ut en av kunnskapsministerens bestillinger til sektoren, bare en uke etter at vi fikk meldingen levert.

Meldingen sier dette:

"Hensiktsmessige og gode bygg er et viktig virkemiddel for å oppnå kvalitet i forskning og høyere utdanning. Det sosiale miljøet og de estetiske og fysiske utformingene av bygg er viktige for studentenes trivsel og forutsetninger for læring. (…) God forvaltning av bygg og campus handler derfor ikke bare om å håndtere byggenes tekniske kvaliteter. Det handler i større grad om å se på bygg og campus som strategiske verktøy som bidrar til at institusjonene når sine mål."

Stortingsmeldingen treffer godt, og særlig den siste setningen setter gjenåpningen inn i sin rette kontekst: Gode fysiske læringsmiljøer er et viktig strategisk verktøy for UiO og er avgjørende for at vi skal nå våre målsetninger om høy utdanningskvalitet og høy trivsel for våre studenter. Studentene trenger gode arenaer for studier på egenhånd og sammen med medstudenter. HumSam-biblioteket er en slik arena.

Som det også står i stortingsmeldingen, har «måten byggene utformes og brukes på, […] stor betydning for hvilke læringsformer og samhandlingsmønstre som utvikler seg». Universitetsbiblioteket viser seg virkelig å være dette ansvaret bevisst ved å utvikle og fornye UiOs bibliotek og læringsmiljøer. Det tidligere nevnte Realfagsbiblioteket har blitt svært populært hos både studenter, NRK og statsråder, og ble nylig kåret til Norges beste. Tidligere i år gjenåpnet Sophus Bugges hus, med et helt nytt studentbibliotek og læringssenter for bachelorstudenter ved Det humanistiske fakultet. Og i dag kan vi endelig gjenåpne 1. etasje her i Georg Sverdrups hus, som et modernisert og flott læringslokale.

Biblioteket inneholder nå også et helt nytt akademisk skrivesenter, som åpnet i forrige uke. Utvikling av akademiske skriveferdigheter er viktig for studentene, og viktig for utvikling av utdanningskvaliteten ved UiO. Jeg håper mange studenter benytter seg av dette gode tilbudet, og jeg er sikker på at studenter, ansatte og besøkende kommer til å stortrives i de nye, flott lokalene som åpnes her i dag.

Noen generelle refleksjoner til slutt.

Ordet «bibliotek» gir lett assosiasjoner til en fordums tid, som et sted der bøker oppbevares og leses. Jeg mener at biblioteket er selve ryggraden også i det 21. århundrets universitet. Men betingelsen for å forbli relevant er at bibliotekene utvikler seg i takt med endringene i studentenes læring og livsstil, og i takt med teknologienes begrensninger og muligheter. Vårt eget Universitetsbiblioteket viser i dag at de gjør nettopp dette.

Mitt personlige ønske er at biblioteket ikke bare skal forbli relevant, men få en enda større betydning i årene som kommer. For det er i bibliotekene man møter det essensielle i universitetets idé. Det er her man fanges inn i universitetenes lange og ubrutte historie og bekreftes i troen på at kunnskap er nøkkelen til utvikling av både samfunn og individ. Og det er her vi finner motvekten til det postfaktuelle samfunn og de sosiale medienes ekkokamre. For bibliotekene skal gi den perspektivrikdommen som er selve forutsetningen for tillit og forståelse på tvers av kultur, religion og region. Bibliotekene skal simpelt hen gi et så svakt ekko som mulig.

Publisert 3. feb. 2017 12:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere