Et angrep på det akademiske fellesskapet

Vi har vært gjennom et år der akademisk frihet har vært satt under press og der nye grenser truer med å underminere det akademiske fellesskapet som bygger tillit og forståelse på tvers av kulturelle, politiske og geografiske skillelinjer. Nå reiser Donald Trump en ny grense.

Innreiseforbudet rammer blindt og mange, inklusive akademikere fra våre egne universiteter. Dette krever en klar reaksjon fra våre høyere utdanningsinstitusjoner, i Norge, Norden og i verden forøvrig.

(Scroll for English Version)

NRK Urix forteller om en doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo – Murhaf Fares – som nå trolig går glipp av et opphold ved et amerikansk universitet. Grunnen er at han er syrisk statsborger.

Ifølge NRK hadde Fares alle formalia på plass for et opphold ved Boulder University, Colorado. Men den nye presidentordren setter en effektiv stopper for reiseplanene. Trump har innført et innreiseforbud for personer fra seks land – inklusive Fares’ hjemland, Syria. Innreiseforbudet stigmatiserer og diskriminerer, og vil neppe tjene det målet som utløste det.

(Forts. under bildet)

Akademikere verden over har reagert allerede, og mange har stilt seg bak en petisjon for å få presidentordren omstøtt. Punkt 3 i petisjonen sier følgende:

This Executive Order imposes undue burden on members of our community. The people whose status in the United States would be reconsidered under this EO are our students, friends, colleagues, and members of our communities. The implementation of this EO will necessarily tear families apart by restricting entry for family members who live outside of the US and limiting the ability to travel for those who reside and work in the US. These restrictions would be applied to nearly all individuals from these countries, regardless of their immigration status or any other circumstances. This measure is fatally disruptive to the lives of these immigrants, their families, and the communities of which they form an integral part. It is inhumane, ineffective, and un-American.

Jeg ber våre egne politiske myndigheter ta klar avstand fra den nye presidentordren. Den går imot menneskerettighetene, er ødeleggende for det akademiske fellesskapet og skaper nye fronter i en verden som så sårt trenger tillit og forståelse over landegrensene.

 

English Version:

An attack on the academic community

We've been through a year where academic freedom has been put under pressure and where new frontiers threaten to undermine the academic community that builds trust and understanding across cultural, political and geographical boundaries. With his executive order on immigration, Donald Trump puts up a new frontier. The prohibition of entry strikes blindly and affects many, including academics from our own universities. This requires a clear response from our institutions of higher education in Norway, Scandinavia and elsewhere in the world.

The Norwegian Broadcasting Corporation tells of a PhD student at the University of Oslo - Murhaf Fares - who now probably will miss a planned stay at an American university. The sole reason is that he happens to be a Syrian citizen (https://www.nrk.no/urix/skulle-forske-i-usa-_-blir-nekta-innreise-etter-trump-vedtak-1.13348832).

According to NRK Fares has all formalities in place for a stay at Boulder University, Colorado. But the new executive order puts an effective end to his travel plans. Trump has introduced a ban on entry for people from seven countries - including Fares' homeland, Syria. The executive order stigmatizes and discriminates, and will hardly serve the goal that triggered it.

Academics worldwide have reacted already and many have endorsed a petition to get the presidential order rescinded (https://notoimmigrationban.com/). Clause 3 of the petition reads as follows:

This Executive Order imposes undue burden on members of our community. The people whose status in the United States would be reconsidered under this EO are our students, friends, colleagues, and members of our communities. The implementation of this EO will necessarily tear families apart by restricting entry for family members who live outside of the US and limiting the ability to travel for those who reside and work in the US. These restrictions would be applied to nearly all individuals from these countries, regardless of their immigration status or any other circumstances. This measure is fatally disruptive to the lives of these immigrants, their families, and the communities of which they form an integral part. It is inhumane, ineffective, and un-American.

I ask our political authorities to take a clear stance on this matter and that they urge President Trump to recall his executive order on immigration. This order is detrimental to the academic community and creates new fronts in a world that is in desperate need of trust and understanding across cultures and borders.

 

Publisert 30. jan. 2017 08:48 - Sist endret 31. jan. 2017 12:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere