Etikk- og verdiarbeid ved UiO

Universitetsstyret ble i siste møte oppdatert på UiOs arbeid med oppfølging av den nye forskningsetikkloven og fikk presentert en oversikt over det omfattende etikk- og verdiarbeidet ved vårt universitet. Arbeidet ble godt mottatt av styremedlemmene og vil bli fulgt opp på flere nivåer i organisasjonen.

Den nye forskningsetikkloven trekker fram en rekke områder som er viktige i arbeidet med etisk beredskap. Her nevnes datainnhenting, datahåndtering, deling av data og dataeierskap, publiseringspraksis og ansvarlig forfatterskap, fagfellevurdering, samarbeid, forskere i ekspertroller, veileder- og mentorforhold, forskning på mennesker, dyrevelferd, risikofylt forskning, føre-var-prinsippet og interessekonflikter knyttet til samarbeidsprosjekter. Denne lange listen viser hvor omfattende etikkarbeidet er og må være ved et moderne og ambisiøst universitet.

En satsing på eksellens i forskning og utdanning må balanseres med et like stort krav til verdigrunnlag, etikk og arbeidskultur. Eksellens og arbeidskultur er gjensidig avhengig av hverandre, og derfor er etikkarbeidet strategisk svært viktig for UiO. Kartleggingen som er gjennomført, gir oss muligheten til å se de mange forskjellige tiltakene i sammenheng og få et godt overordnet blikk på dette viktige arbeidet i vår organisasjon.

Noen eksempler og relevante lenker

 

Oppfølging av ny forskningsetikklov

Regjeringen har sendt sitt forslag til ny forskningsetikklov (Prop. 158 L) til Stortinget, hvor den blir behandlet i vårsesjonen 2017. I den forbindelse har ledelsen ved UiO gitt Forum for forskningsdekaner i oppgave å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere hvordan UiO best kan ivareta det institusjonelle ansvaret vi blir pålagt i den nye loven. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport våren 2017. Rapporten vil utgjøre grunnlaget for videre arbeid ved institusjonen. I tillegg har Forskningsetisk utvalg fått i oppgave å gjennomgå egne retningslinjer slik at de skal være i overensstemmelse med ny lovgivning.

 

 

 

 

 

 

Publisert 10. feb. 2017 15:18 - Sist endret 22. okt. 2018 16:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere