Hans Rosling: En forkjemper for fakta i en postfaktuell verden

Det var et sjokk å få meldingen om at Hans Rosling (født 1948) er død. Han var professor i internasjonal helse ved Karolinska Institutet og æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Rosling var en av de mest innflytelsesrike forskere og formidlere i sitt felt. Når han talte, lyttet verden.

Rosling var lege, akademiker, statistiker, lærer og pedagog - alt i en person. At han nådde fram til så mange, skyldes hans helt usedvanlige formidlingsevne. Ved hjelp av kreativ bruk av statistikk og en unik presentasjonsteknikk ga han oss et nytt og overbevisende bilde av verdens utvikling. Komplekse sammenhenger mellom befolkningsvekst, økonomi og helse ble plutselig lett å forstå når Rosling talte. Han avlivet myter. Vi følte oss av og til skamfulle under hans foredrag når vi forstod at våre oppfatninger om verden ikke var godt nok fundert på statistikk og evidens.

Rosling beveget seg på det globale plan med statistikk og store tall, men dette gjorde han med en dyp respekt for enkeltmennesket. Han var en ekte humanist og altruist. Hans engasjement for dem som er blitt hengende etter - på grunn av fattigdom, dårlig helse, krig eller konflikt - var ekte og smittende. Gjennom sine presentasjoner om globale helseforskjeller og effekten av bistand, overtalte han Bill Gates til å gi millioner av dollar til helsetiltak i fattige land.

I sin iver etter å formidle stiftet han selskapet Gapminder, som utviklet et dataprogram for å gjøre grafikk og statistikk lett tilgjengelig for et stort publikum. Og publikummet var stort! Roslings mange TED-foredrag på YouTube er sett av mange millioner mennesker. På et par minutter klarte han å gi en oversikt over verdens økonomiske utvikling de siste hundre årene.

(Forts. under videoen)

Rosling var helserådgiver for Verdens helseorganisasjon, Unicef og flere andre hjelpeorganisasjoner. I flere tiår underviste han i global helse. I 1993 var Rosling en av stifterne av den svenske grenen av Leger uten grenser. Rosling ble presentert som en av verdens 100 viktigste globale tenkere av Foreign Policy Magazine (2009) og stod på Time Magazine's liste over verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker (2012). Rosling har også vunnet en rekke priser.

Da Universitetet i Oslo for noen år siden satte i gang en ny forelesningsserie om globale utfordringer, var Hans Rosling det naturlige valg som første foreleser. Hans foredrag hadde tittelen «Fact based world view». Køen av studenter som ville inn, strakk seg over halve Blindern. Dette sier alt om hvordan Rosling ble verdsatt også av den yngre generasjon. Hans budskap var fremtidsrettet, med et sterkt engasjement for bærekraftig utvikling.

En god formidler er en som kan og tør stille viktige spørsmål og så vise at svarene kanskje ikke er som forventet. En god formidler er en som kan endre vårt syn på virkeligheten. En god formidler er en som brutalt avslører vår mangel på innsikt - og gjør det på en så overbevisende og enkel måte at vi føler oss truffet. For det er da vi virkelig begynner å tenke.

I sine mange foredrag stilte Rosling et helt sentralt spørsmål: Er våre oppfatninger - og ikke minst våre politiske beslutninger - basert på god nok kunnskap? Kjenner vi «the hard facts», og vet vi hvordan vi skal bruke dem? I en verden der «post-truth» er utpekt av Oxford Dictionaries som «årets internasjonale ord 2016» - og der vi ser politikk og opinion påvirket av løgner, følelser og dogmer - hadde vi trengt Roslings stemme. Han var en ekte humanist. Og en av våre aller fremste forkjempere for fakta. Han vil bli dypt savnet av så mange.

-----

Denne teksten er også publisert i Aftenposten

Publisert 8. feb. 2017 18:34 - Sist endret 8. feb. 2017 18:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere