Innsats for innkjøp

De fleste av mine blogger handler om forskning og utdanning, formidling og innovasjon. Slik må det være. Men det skjer mye spennende i den administrative linjen også - mye som er en blogg verdt. Her er en blogg om den store innsatsen som gjøres for bedre innkjøp.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe,  innkjøpsleder Jacob Landsvik, nestleder Tori Norheim Sandlie og avdelingsdirektør Jan Børge Tjäder mottar pris for best styring av innkjøp i 2016.

UiO har investert betydelig over de siste 5-10 årene for stadig å gjøre bedre innkjøp. Dette er innkjøp som først og fremst skal understøtte det som er universitetets oppdrag: Forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Ikke minst gjelder det å styrke kompetansen hos våre innkjøpere. Hvor mange vet at det er egne studier i offentlige anskaffelser?

Flere av våre innkjøpere er i ferd med å avslutte et to-årig deltidsstudium i offentlige anskaffelser som gir 60 studiepoeng i universitet- og høyskolesystemet. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom UiB, Høyskolen i Molde, BI, NTNU og NHH. Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi er i ferd med å etablere Anskaffelsesakademiet som på sikt skal tilby en Master i offentlige anskaffelser

Den nye bestillingsløsningen som ble innført ved UiO i 2009, er nå godt innarbeidet. I 2016 ble 1,4 milliarder av de daglige innkjøpene håndtert av den elektroniske systemstøtten. Systemstøtten på innkjøpsområdet var avgjørende for at UiO fikk Anskaffelsesprisen for digitalisering i 2014.

I erkjennelsen av at kunnskap er ferskvare er det etablert et Superbrukerforum og Innkjøpsforum som hvert år har fire samlinger for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling

UiO har et godt og utstrakt samarbeid med UiT, UiB og NTNU på innkjøp. Målet er å gjøre hverandre bedre. Samarbeidet gjelder utvikling av arbeidsmetoder, kontrakter og hele den verdikjeden som en anskaffelsesprosess representerer.

Og hva med koblingen til vårt mål om et «grønt universitet»?

UiO er medlem av Initiativ for etisk handel, Svanens innkjøperklubb og Grønt punkt. Gjennom medlemskap i disse organisasjonene blir UiO sammenlignet med andre offentlige virksomheter innenfor miljø, etikk og samfunnsansvar. UiO har også etablert et samarbeid med Oslo kommune for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

UiO har over tid arbeidet systematisk med utvikling av styringsmål og måleindikatorer på innkjøpsområdet. Arbeidsmetodene er forbedret, rutiner er standardisert og formalisert, samt at veiledningen som foregår både via nettsider og regelmessige møter, er videreutviklet og forbedret. For dette arbeidet mottok UiO Anskaffelsesprisen for god styring i 2016.

UiO har de siste tre årene spart 75 millioner kroner gjennom stadige forbedringer av sine 400 avtaler. Dette er penger som kommer enhetene til gode gjennom bedre priser og betingelser på vare- og tjenestekjøp. Og vi kan sikkert bli enda bedre.

Jeg er fortalt at UiO ofte blir benyttet som referanse for beste praksis på innkjøpsområdet. Dette gleder meg. Det er viktig å vite hva som skjer på innkjøpsområdet, som jo representerer en stor andel av vårt budsjett. Og det er viktig å verdsette det, når det i den administrative linjen gjøres en stor innsats.

Blogg om Difis anskaffelsespris 2016 

 

 

Publisert 5. mars 2017 22:40 - Sist endret 6. mars 2017 09:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere