Lærerne på JUS tar opp over 90 prosent av forelesningene

I dag - tirsdag 30. mai – arrangerer vi den årlige Tøyenmiddagen i Tøyen Hovedgård. Temaet er digitalisering, og hovedforedraget er ved Silvija Seres. I foredrag og artikler har hun påpekt at teknologiske endringer kommer raskt, og at vi ikke tar innover oss hvor brutalt dette skjer. 

For et universitet åpner digitaliseringen mange nye muligheter for formidling og kommunikasjon. Ikke minst kan forelesninger tas opp og legges på nett. Her går Det juridiske fakultet foran. Over 90 prosent av forelesningene i vårsemesteret 2017 er gjort tilgjengelig for studentene.

Opptak av forelesninger gir studentene flere muligheter

Undervisere på Det juridiske fakultet ser fordelene med å ta opp sine forelesninger. Samtidig er opptakssystemet teknisk enkelt å bruke. Forelesningsopptak fungerer særlig godt til repetisjon. Studentene får en rask og enkelt mulighet til oppklaring av spørsmål og på nytt gå gjennom det som var vanskelig. Dette åpner for mer refleksjon og forståelse enn hva som oppnås på selve forelesningen.

Studiedekan Erling Hjelmeng ved Det juridiske fakultet har høye ambisjoner for utnyttelse av digitale muligheter i undervisningen. På et frokostseminar for undervisere ved fakultetet i mai omtalte han lyd-bildeopptak av forelesninger som et skritt mot digitalisering av all undervisning. I fortsettelsen er målet at studentene skal samarbeide om tekster med digitale verktøy og diskutere i digitale fora, bruke digitale rettskildeverktøy både i undervisning og til eksamen, og at korte undervisningsvideoer skal brukes som forberedelse til klasseromsundervisning for å øke læringsutbyttet.

Filming og personvern

Fakultetet er opptatt av å ivareta studentenes personvern, og løsningen er lagt opp slik at ingen filmes uten å ha gitt samtykke. Derfor er kameraene satt opp slik at tilhørerne ikke er med i bildet. I tillegg gjennomgås opptakene før de legges ut - blant annet for å sjekke at ingen har gått forbi foreleseren mens det filmes.

Eksempelvideoen med studiedekan Erling Hjelmeng viser hva studenten får se på skjermen og hvordan læreren med enkle grep gjør seg klar til å ta opp forelesningen.

Langsiktig satsing på digitale løsninger

Det juridiske fakultet var tidlig ute ved UiO med digital eksamen, og fakultetet har hatt opptakssystemer installert i alle auditorier siden 2012. Den opprinnelige løsningen gir mulighet for opptak av foreleserens stemme og filmopptak av presentasjoner som er vist på lerret i auditoriet. I år er systemet oppgradert, og video av foreleseren er mulig som ny tilleggsfunksjon.

Nytt jussbygg som plattform for nye læringsformer

Det nye jussbygget ved Tullinløkka gir fakultetet mulighet til å innrede og utstyre auditorier, undervisningsrom og kollokvierom med møblering og teknologi som støtter moderne og varierte undervisningsformer.

Jusstudenter har tradisjonelt tilbragt mye tid på lesesalen, og studiedekanen ønsker at studentene i fremtiden skal bruke mindre av tiden alene med bøkene og mer i ulike aktive læringssituasjoner. Nybygget er derfor et viktig element i fakultetets studiekvalitetsarbeid.

Digitale tradisjoner ved fakultet

Fakultetet har hatt et fagmiljø som har jobbet med det som opprinnelig het ”jus og EDB” fra tidlig 1970-tall, og dette miljøet har også vært en pådriver for digitale løsninger i studiesammenheng. I årene før World Wide Web ble vanlig, var fakultetet tidlig ute med publisering av studiemateriale på den nettbaserte tjenesten Gopher. Professor i rettsinformatikk Olav Torvund var en av dem som var tidlig ute med å gjøre podcasts tilgjengelig

En satsing for hele UiO

Å utnytte digitaliseringens muligheter – både i undervisningen og ved eksamen -  er en viktig del av UiOs strategi. Jeg har tidligere skrevet i min blogg at opptak av forelesninger må bli en naturlig del av vår virksomhet. USIT har bidratt sterkt til dette arbeidet. Jeg oppfordrer flere til å utnytte de mange mulighetene digitaliseringen gir oss slik at studentene får en mer fleksibel undervisning og bedre muligheter for repetisjon.

Digitalisering tas i bruk på nye og innovative måter ved alle våre fakulteter. Likevel er det naturlig å fremheve Det juridiske fakultet. Jeg vet at jurister tidvis fremstilles som konservative, men når det gjelder opptak av forelesninger tør jeg påstå at de ikke bare er fremoverlente, men i tet!

 

Relevante lenker

Nyhetssaker

 

Video med studiedekan ved Det juridiske fakultet, Erling Hjelmeng: Hvordan bruke det nye opptakssystemet? 

 

Tidligere blogg om podcast

Tidligere blogg om digital eksamen

Tidligere blogg om MOOCs

 

Publisert 30. mai 2017 15:41 - Sist endret 30. mai 2017 15:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere