NHM-ledet prosjekt om biodiversitet får stor Horisont 2020-bevilgning

Som jeg har nevnt flere ganger på denne bloggen: Det er bare de beste prosjektene som får forskningstildelinger fra eksellenspillaren i EUs rammeprogram Horisont 2020. Nå har forskningsgruppen «Planteevolusjon og DNA-strekkoding» ved Naturhistorisk museum (NHM) nådd helt frem og er tildelt midler til sitt prosjekt om plantebestemmelse ved hjelp av DNA-strekkoding. Tildelingen er fra Marie-Sklodowska-Curie Actions (MSCA) og er på om lag 40 millioner kroner over fire år. Gratulerer til NHM, til fagmiljøet og til forskningsgruppens leder, førsteamanuensis Hugo de Boer.

Jeg våger å påstå at hvordan fremtiden blir, avhenger av hvordan vi kan ta vare på og utnytte våre planter som biologisk ressurs. Derfor er prosjektet til de Boer og medarbeidere så viktig. Partnerne i prosjektet utvikler banebrytende metoder for å gjenkjenne hvordan ulike planter er bygget opp. Dette gjør det mulig å overvåke fremvekst av fremmede arter, avdekke ulovlig handel med truede arter og foreta raske og nøyaktige vurderinger av biodiversitet – også gjennom å studere DNA i museumssamlinger. Prosjektet beskrives som særdeles innovativt. I evalueringen heter det blant annet at  "The project will fill the gap on the difficulties that taxonomists traditionally face on the job market through easily transferable skills in bioinformatics, modern laboratory techniques and integration in innovation driven research; the project will significantly improve European innovation capacity.”

Hugo de Boer ble rekruttert til UiO og NHM fra universitetet i Utrecht. Tildelingen fra Horisont 2020 viser med all tydelighet at det var en klok rekruttering. Den viser oss også at internasjonalt samarbeid er avgjørende for å utvikle fremragende forskning til det beste for samfunnet. Prosjektet fikk overveldende 95,8 poeng i evalueringen fra Horisont 2020. Grensen for tildeling går ved 70 poeng. I evalueringen heter det blant annet:

"The project is of outstanding scientific excellence and timely by making better use of museum collections through modernisation of taxonomic plant research."

Prosjektet ledes altså fra NHM, og det er deltagelse fra andre miljøer ved UiO inklusive Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) og Farmasøytisk institutt. Det er også en rekke nasjonale og internasjonale partnere, inklusive: 

 • Statens legemiddelverk
 • NorBOL (NTNU)
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Stichting naturalis biodiversity center NL
 • Göteborgs universitet SE
 • Københavns universitet DK
 • Royal botanic gardens Kew UK
 • Ethniko kentro erevnas kai technologikis anaptyxis EL
 • Agentschap plantentuin meise BE
 • Baseclear BV NL
 • Royal botanic garden Edinburgh UK

 

Det brede internasjonale samarbeidet ble vektlagt i evalueringen: "Collaboration with European agencies to standardize activities related to plant identification will have a positive impact on society in terms of food safety and health issues.”

Tildelingen til de Boer og hans forskningsgruppe bekrefter at UiO når frem i den europeiske forskningskonkurransen. Tilstandsrapporten for forskning og høyere utdanning ble lagt frem denne uken og viser at UiO gjør det godt i konkurransen om midler fra Horisont 2020.  En bevilgning fra eksellenspillaren i Horisont 2020 er et viktig kvalitetsstempel. For UiO gjelder det å få så mange slike stempler som mulig.

 

Under Eksellenspillaren i Horisont 2020, er det fire instrumenter. Disse er ERC, MSCA, Future and Emerging Technologies og Research infrastructure. Oversikten over REC-tildelinger ved nordiske universiteter er fra Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport for høyere utdanning, 2017. 

 

 

Les også: Baner vei for nye typer antibiotika - om prosjektet «SCARABEE» (Scalable inference algorithms for Bayesian evolutionary epidemiology) v/professor Jukka Corander, UiO. Prosjektet ble i mars tildelt 22 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) for å finne datamodeller som kan føre til utvikling av nye medisiner mot multiresistente bakterier. 

Publisert 10. mai 2017 21:31 - Sist endret 11. mai 2017 09:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere