Nye initiativer for å styrke studentenes innovasjon og entreprenørskap

Studentene har satt sitt preg på Oslo i over 200 år. I dag er Oslo en av Europas raskest voksende byer og studentenes kunnskap, nytenkning og skaperkraft er viktigere enn noen gang.  Nå ser vi nye satsinger og initiativer.

UiOs 27 000 studenter utgjør et betydelig potensial for nytenking og innovasjon, som selvstendige aktører så vel som i samspill med UiOs etablerte forskere og fagmiljøer. De kommer med nye perspektiver, de behersker åpne kommunikasjons- og samhandlingsformer, de er internasjonale, og de er nærmere fremtidsbrukeren enn de fleste andre ved Universitetet.

Derfor er det viktig å følge opp Forskningsrådets STUD-ENT-program. Målene med programmet er å mobilisere til økt forskningsbasert innovasjon og entreprenørskap, styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren og øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.

Nylig fikk tre av fem prosjekter fra UiO bevilgning fra Forskningsrådets STUD-ENT-program. Prosjektene som fikk støtte er Siserone (TIK-senteret/SV), Glimty (SFE/MatNat) og Law Tech Factory (Inst. for privatrett). Mer om prosjektene som fikk bevilgning her.

Fire av fem søknader fra UiO kom til panelvurdering i denne søknadsrunden. Det tyder på en betydelig kvalitetsforbedring fra forrige runde. Også Forskningsrådet bekrefter at kvaliteten på søknadene er økende.

På UiO har vi vært opptatt av å sikre at prosjekter med høy forskningskvalitet når opp i kampen om midler. Samtidig har et team fra Senter for Entreprenørskap, StartupLab, Inven2 og UiOs forskningsadministrasjon sikret søkerne verdifull trening og veiledning. Prosjektene som i dag vinner slike konkurranser, preges av høy kvalitet og relevans, god faglig komplementaritet, samt betydelig kunnskap om verdikjede og marked.

Ordningen er nå inne i en evalueringsfase, men Forskningsrådet har allerede satt en ny søknadsfrist til 14. februar 2018. Det er bare å brette opp ermene.

I en tidligere blogg har jeg også skrevet om UiOs IGEM-lag og om hvordan studenter går foran i tverrfaglighet og innovasjon.

Studentakselerator

I disse dager er UiO også i ferd med å etablere en studentakselerator. Dette er en pilot som studentene har tatt initiativ til. Akseleratoren vil være et lavterskeltilbud og kontaktpunkt, og den vil også kunne tilby veiledningstjeneste for studenter som er nysgjerrige på innovasjon og entreprenørskap og/eller ønsker å videreutvikle sine ideer. Gjennom akseleratoren vil UiOs studenter få tilgang til mentorhjelp, nettverk, spennende møteplasser og kompetansetilbud.

Akseleratoren vil bli driftet av studentene, og de sikres både plass og støtte fra solide miljøer i Forskningsparken, blant annet hos StartupLab, helseinkubatoren Aleap og Inven2. Alt ligger til rette for en god videreutvikling av økosystemet for innovasjon, og for studentinnovasjon spesielt. Pilotprosjektet har oppstart høsten 2017 og vil bli fulgt med forventning.

Oslo studentinnovasjon

Jeg er glad for at Oslo kommune støtter opp om arbeidet med studentinnovasjon. Høsten 2017 starter Oslo studentinnovasjon opp for andre gang. Oslo Studentinnovasjon er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI, Høyskolen Kristiania, Kunnskap Oslo og Oslo kommune. Prosjektet skal gi Oslos studenter muligheten til å øke sin kunnskap om innovasjon og entreprenørskap, prøve ut sitt entreprenørskapstalent i konkurranser og bli bedre kjent med byens innovasjonsmiljøer. Oslo studentinnovasjon skal også bidra til økt samarbeid mellom studenter på tvers av byens utdanningsinstitusjoner. I tillegg til ulike arrangementer og aktiviteter skal det i Oslo studentinnovasjon 2017/2018 settes sammen inntil 10 lag med studenter fra byens utdanningsinstitusjoner. Med hjelp fra Ungt Entreprenørskap, undervisere fra utdanningsinstitusjonene og andre samarbeidspartnere skal lagene i løpet av våren 2018 etablere studentbedrift.

Jeg er ikke i tvil: Mens vi i løpet av de siste årene maktet å realisere en god del av innovasjonspotensialet blant våre ansatte har vi en lang vei igjen før vi har realisert innovasjonspotensialet blant våre studenter. De nye initiativene vil bevege oss i riktig retning.

  

Tidligere saker om Oslo studentinnovasjon:

https://khrono.no/2016/04/tverrfaglig-sammarbeid-skal-skape-innovasjon

https://khrono.no/2016/10/ventelister-pa-studentbedrift

 

Publisert 23. mai 2017 23:31 - Sist endret 24. mai 2017 09:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere