Nytt studieprogram ved UiO er det mest attraktive i landet

Søkertallene for høyere utdanning er klare, og gleden var stor da vi så at ett av våre nye studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er studiet med flest søkere per studieplass. For hver studieplass på programmet har vi 19 søkere. Programmet har tittelen Informatikk: Digital økonomi og ledelse (DigØk).

Oslo er ikke bare en internasjonal kulturhovedstad, men også en fremvoksende teknologiby. Her er titusener av arbeidsplasser knyttet til teknologiutvikling, innovasjon og forskning. For å drive denne utviklingen videre trenger vi sterke utdanninger som er godt forankret i ledende fagmiljøer. Her har UiO en nøkkelrolle. Jeg er overbevist om at den store interessen for teknologiutdanninger i Oslo også henger sammen med byens mangfold av  spennende arbeidsplasser.

Fornyelse i studieporteføljen

For at UiO skal ligge i forkant må vi hele tiden fornye oss. Derfor har vi lansert ny studieportefølje i realfag og teknologi i 2017. Omleggingen innebærer blant annet at databeregninger nå inngår i alle utdanningene på MN-fakultetet og at studentene blir eksponert for forskning tidlig i utdanningsløpet. Hver tredje søker som ønsker seg en utdanning innen informasjonsteknologi, vil til UiO. Tallene viser et udekket behov for framtidsrettet og forskningsbasert teknologiutdanning i Oslo. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har gjort en kjempeinnsats for å modernisere sitt studietilbud, og det er tydelig at dette er verdsatt blant landets studiesøkende ungdom.

Etter revisjonen av studieporteføljen har MN-fakultetet integrert digital kompetanse i alle studieprogrammer. Det er innført et utviklingssemester kalt «Nye perspektiver» som gjør det enklere å ta et semester i utlandet eller ta andre fag for å utvide perspektivene. En annen mulighet er å tilbringe et semester på Svalbard for å få en arktisk profil på utdanningen.  Fakultetet arbeider også med en bredere portefølje av undervisnings- og læringsformer samt at generisk kompetanse som etisk refleksjon og kreativitetstrening integreres i undervisning og veiledning i større grad enn før. Kvaliteten på utdanningen kjennetegnes ved at studentene møter dyktige lærere som arbeider i anerkjente forskningsmiljøer, og som derved er godt kjent både med internasjonale fagtradisjoner og den løpende, faglige utviklingen.

Studieprogramrevisjonen, kalt InterAct, er basert på et helhetsperspektiv. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet styrker kontakten mellom instituttene for at man sammen kan definere og implementere gode, helhetlige studieprogrammer. Studentene har vært tett involvert i revisjonsprosessen, og resultatet ser vi nå: Vi har helt klart truffet et behov og et ønske hos den nye generasjonen av studenter!

UiO det mest attraktive breddeuniversitetet

I år har UiO 18450 førstevalgssøkere*. Det er flere søkere enn noen gang, og 4 % økning fra i fjor. Med 3,05 søkere per studieplass er UiO det mest attraktive breddeuniversitetet i Norge. Jeg tror dette skjer fordi vi prioriterer å møte elever over hele landet. I tillegg har vi sterke fagmiljøer som tilpasser studietilbudet etter hva vi tror vil bli etterspurt i morgendagens arbeidsmarked.

Vi er et breddeuniversitet, og mange vil finne fag de er interessert i hos oss. Her vil de også møte engasjerte og faglig sterke undervisere og få en utdanning som gjør dem godt forberedt på morgendagens arbeidsliv.

Årets søkertall viser at UiO er det foretrukne universitetet innen flere fagområder som samfunnsfag (4,26 førstevalgssøkere per studieplass), språk (2,23 søkere per studieplass) og historie (1,86 søkere per studieplass). Til utdanningene ved Det humanistiske fakultet er det 3950 søkere, en økning på 6 %. Til UiOs 5-årige lektorprogram er det nå 2,5 søkere per studieplass. Søkingen til UiOs masterutdanninger er stabilt høy og har 2,55 søkere per studieplass.

Med over 280 besøk til videregående skoler gjennom året treffer UiO rundt 80 % av alle avgangselever. I UiOs årlige søkerundersøkelse (OpinionPerduco) oppgir flest at personlig interesse og faglig kvalitet er de viktigste faktorene for valg av studieprogram. Jeg vil takke alle som jobber med å få UiOs gode tilbud ut til elevene og deres foresatte. Tallene viser oss at dere har lykkes med jobben.

* En førstevalgsøker er en søker som har et studieprogram som sin første prioritet.

Publisert 20. apr. 2017 12:36 - Sist endret 20. apr. 2017 12:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere