Science for Society styrker samspillet mellom forskning og næringsliv

I går var jeg på et seminar i regi av Høyres helsenæringsutvalg om hvordan vi kan legge til rette for en vekstkraftig næring som er internasjonalt konkurransedyktig og som bidrar til nasjonal verdiskaping. Det var en inspirerende dag, og det er oppløftende å se at det er et politisk trykk for å løfte helsenæringen. Og det er flott å se at det tas initiativ for å skape en forskerutdanning som styrker entreprenørånden og samhandlingen med næringslivet. Science for Society er et slikt initiativ.

Helsenæringen har mange forutsetninger til å bli en av de viktigste næringene fremover. Universitetene er sentrale i denne utviklingen, og vi ser at våre fremste kandidater bidrar til innovasjon og verdiskapning i denne sektoren. Men vi mener vi har et større potensial.

Derfor er det spennende å følge og støtte prosjektet Science for Society. Dette er et samarbeid mellom universitetene i Oslo, Lund, Aalborg og Aarhus, samt Oslotech og Region Midtjylland. Samlet har disse universitetene flere tusen doktorgradskandidater og postdoktorer. Science for Society har som mål å skape en mer entreprenøriell kultur blant kandidatene og i universitetene og vise hvordan en forskerutdanning gir kompetanse og ferdigheter som er nyttige i næringslivet. Vi ser at næringslivet ikke alltid ser verdien av utdanning utover masternivå. Dette er synd, i en kunnskapsnasjon som Norge. Et fremtidig kunnskapssamfunn trenger høyt utdannede kandidater, uansett hvilke yrker de trer inn i.

Ved UiO avlegges det i underkant av 500 doktorgrader i året (451 i 2016, NIFU). Dette er den høyeste akademiske grad man kan få. Det siste tiåret har vist en jevn økning i antall doktorgrader. Selv om tallet har stabilisert seg og gått litt ned i løpet av de siste årene, forventer NIFU en økning fremover. En del av kandidatene fortsetter sin karriere innenfor akademia, men flertallet skal jobbe utenfor akademia. Da er det viktig at vi skor våre ph.d.-kandidater og postdoktorer for nettopp dette. Nylig deltok flere av UiOs ph.d.-kandidater og postdoktorer i Aalborg på et seminar i regi av Science for Society der tema var karrieremuligheter utenfor akademia. Maryia Khomich, doktogradsstudent ved Institutt for biovitenskap hadde mye positivt å si om arrangementet: 

Maryia Khomich, PhD candidate at the Department of Biosciences

 

This event made it possible to be better prepared for a constantly changing labor market knowing your strengths and weaknesses as a PhD, your key knowledge and skills and how to demonstrate your competence and 'sell' the skills to your potential employer. We have received a lot of valuable suggestions, tips and were encouraged to be open-minded, curious and think outside the box!

 

I 2016 deltok over 200 ph.d.-kandidater fra UiO på aktiviteter i regi av Science for Society. Det satses på enda flere aktiviteter i 2017, blant annet en skandinavisk ph.d.-konferanse i Oslo med Oslotech og UiO som vertskap. Konferansen blir en felles møteplass for skandinaviske ph.d.-kandidater. Målsetningen er å bidra til større oppmerksomhet på verdiskaping fra akademia, større oppmerksomhet om karriereplanlegging, og en tettere interaksjon med industrien.

Skal Norge lykkes med omstillingen til en ny og grønnere økonomi, er det avgjørende at akademia, arbeidslivet, offentlig sektor og kapital spiller sammen – men selvsagt uten at det skapes uheldige bindinger og føringer. De stedene som lykkes med å skape ny næring, arbeidsplasser og produkter kjennetegnes nettopp av et godt samspill mellom disse aktørene. Alt det spennende som skjer i Forskningsparken, rett ved campus Blindern, er et eksempel på hvordan et slikt samspill fungerer. Men vi kan bli bedre. Helseinnovatørskolen, som jeg har skrevet om mange ganger tidligere, er et annet eksempel på et program som skal styrke ph.d-enes og postdoktorenes kompetanse innenfor entreprenørskap. Ambisjonen er at enda mer av forskningen fra UiO kommer ut i samfunn- og næringsliv og styrkes og videreutvikles der i samarbeid med andre.   

 

Se innslag fra årets første Science for Society-konferansen (fra 1:50, Dansk Tv2) der behovet for - og nytten av - doktorgrads- og forskningskompetanse ble diskutert.

Publisert 30. mars 2017 13:22 - Sist endret 30. mars 2017 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere