Taktskifte i helsenæringen

Nylig lanserte Menon Economics en ny rapport om helsenæringens bidrag til verdiskapingen i det norske samfunnet. Kort oppsummert: Helsenæringen opplever betydelig vekst - den er allerede en betydelig eksportnæring og kan bli en nøkkelnæring i Norge i fremtiden. Helsenæringen er den mest forskningsintensive næringen i Norge, og forskning, innovasjon og næringsutvikling innen helse kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Rapporten gir oss et interessant bakteppe for vår egen satsing på livsvitenskap.

Rapporten er en oppdatering av fjorårets rapport fra Menon, og gir et utfyllende bilde av hvilke muligheter helsenæringen representerer for Norge. Nå gjelder det for alle aktører å utløse det store potensialet som ligger i nytt næringsliv basert på forskning innen helse og livsvitenskap.

Noen høydepunkter fra årets rapport:

  • Ti prosents omsetningsvekst fra 2014 – 2015. Samlet omsetning 2015: 52 milliarder kroner. Samlet omsetning 2014: 47 milliarder
  • Estimat for 2016/forventning for 2017 viser at omsetningen kan bli 61 milliarder i 2017
  • Mest forskningsintensive næring i Norge av alle bransjer
  • Åtte av ti bedrifter i helseindustrien har FoU‐aktivitet i 2016
  • 11 prosent av bedriftene i helseindustrien regnes som gründerbedrift.  I næringslivet generelt er andelen to prosent.
  • Helsesektoren har vokst med 141 prosent fra 2004 til 2014
  • Bedriftene innen helseindustrien er mye mer ambisiøse enn andre næringer og har store planer for internasjonal vekst

Det å utrope noe til «den nye oljen» har blitt en klisje i den offentlige debatten i Norge. Vi er vel alle nå enige om at vi ikke kommer til å få én enkelt næring som tar den dominerende plassen oljenæringen har i dag. Norsk økonomi må stå på flere ben. Helsenæringen blir ett av disse. Dette mener jeg Menons rapporter gir oss gode grunner til å slå fast.  

Vi har noen komparative fortrinn innen helse og livsvitenskap som gjør oss særlig godt rustet for fremtiden. Det brukes omfattende offentlige og private midler på forskning innen helse og livsvitenskap. Vi har et godt helsevesen, med gode registre, og vi har forskningsmiljøer i verdensklasse. Som både Menon- og Bioverdi-rapporten viser, har vi et godt utviklet samarbeid mellom alle aktørene i denne sektoren. Oslo er allerede i en sterk posisjon i den globale konkurransen innen helsenæringen. Med det planlagte livsvitenskapsbygget på plass vil en svært viktig brikke falle på plass i utviklingen av enda sterkere utdanning, forskning og næringsutvikling innen helse og livsvitenskap.

Publisert 8. mai 2017 18:32 - Sist endret 9. mai 2017 09:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere