The Central European University trenger vår støtte

Det er med stor bekymring jeg ser på utviklingen i Ungarn der Central European University kan bli tvunget til å avslutte sin virksomhet på grunn av lovendringer og ønske om politisk kontroll. Klassekampen hadde et oppslag om denne saken i dag.

(for abbreviated version in English, please scroll)

Den akademiske friheten er ikke bare universitetets bunnplanke – den er selve forutsetningen for et vitalt demokrati. I min tid som rektor har jeg med økende forundring sett hvordan den akademiske friheten og universitetenes autonomi settes under press, også i land på vårt eget kontinent. Utviklingen i Tyrkia – medlem av Europarådet siden 1949 – har gått fra vondt til verre siden kuppforsøket i fjor. Og nå vil Ungarns statsminister ha sterkere kontroll med landets universiteter. Dette vil ha spesielt store konsekvenser for Central European University (CEU) i Budapest – et universitet som hevder seg på topp internasjonalt nivå og som ble grunnlagt for å lette overgangen fra autoritære regimer til et demokratisk Europa.

Via våre politikere og akademiske nettverk må vi sende klare signaler til Ungarns myndigheter om at statlig kontroll og inngripen ikke er veien å gå. Akademisk frihet og institusjonell autonomi er avgjørende for at samfunnet skal kunne utvikle seg i riktig retning og en forutsetning for at vi skal kunne bygge tillit og samarbeid over grensene i Europa.

Faksimile fra artikkel i Klassekampen
Faksimile: Klassekampen, 25. juli 2017

Som styreleder for the Guild of Research Intensive Universities signerte jeg et brev til de ungarske myndighetene. I vårt Open letter to the Hungarian minister skriver vi blant annet:

Outstanding research can only happen through academic freedom, and the freedom of the researcher. These freedoms [….] are core to academic excellence everywhere. It is in the interest of Hungary’s ability to attract and retain outstanding students, and Hungary’s ability to attract the excellent researchers, that the proposed legislation be withdrawn. We urge you to do everything you can to support Central European University in this manner.

Når det står i vår egen lov at «Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet» så gjelder dette også når friheten er truet utenfor vårt eget land. For det er bare ett akademisk fellesskap, og det er det globale.

BBC har omtalt denne saken i sommer

Tidligere oppslag i Khrono om The Central European University 

 

 

The Central European University needs our support

It is with great concern that I follow the developments in Hungary where the Central European University is threatened by legislative changes and the desire for political control.

Academic freedom is not just the universities’ backbone - it is the very prerequisite for a vital democracy. In my time as principal, I have seen how academic freedom and university autonomy are put under pressure, even in countries on our own continent. The development in Turkey - member of the Council of Europe since 1949 - has gone from bad to worse after the attempted coup last year. And now Hungary's prime minister wants to exert stronger control over the country's universities. This is likely to have particularly dire consequences for the Central European University (CEU) in Budapest - a university that performs at top international level and that was founded to facilitate the transition from authoritarian regimes to a democratic Europe.

Through our politicians and academic networks, we must send clear signals to the Hungarian authorities that governmental control and intervention is not the way to go. Academic freedom and institutional autonomy are pillars of society and prerequisites for building trust and cooperation across borders in Europe.

 Open letter to the Hungarian minister from the Guild of Research Intensive Universities

Publisert 25. juli 2017 13:46 - Sist endret 25. juli 2017 14:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere