Thon-prisene 2017 offentliggjøres i dag

I dag, torsdag 12. januar kl. 10.00 offentliggjøres vinnere og mottakere av Olav Thon Stiftelsens faglige priser og forskningsstøtte for 2017. Som i de to foregående år, er dette et resultat av et nært samarbeid mellom Universitetet i Oslo og stiftelsen. UiO har ansvaret for stiftelsens fagråd som, basert på evalueringer gjort av utenlandske eksperter, innstiller prismottakere og mottakere av forskningsstøtte til Thon-stiftelsens styre.

Siden etableringen av Olav Thon Stiftelsen i 2014 har det blitt delt ut priser og støtte til undervisningsrelatert forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder. I tillegg er det etablert en internasjonal forskningspris som skal belønne banebrytende forskning, mens nasjonale priser skal honorere fremragende, forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå. I 2016 besluttet også Olav Thon Stiftelsen å gi støtte til nordiske forskningsprosjekter rettet mot Parkinsons og Alzheimers sykdommer. Dette er blitt gjentatt i år og med stor suksess. I fjor mottok vi 20 prosjektsøknader til vurdering, i år 15. De fleste av disse er på et meget høyt nivå. Som i fjor, vil det også i år kun være plass til å gi støtte til 3 prosjekter. Imidlertid er alle disse prosjektene svært relevante og vel verdt å gi støtte til. Prosjektene er evaluert og prioritert av eksperter utenfor Norden.

Årets internasjonale forskningspris går til en høyt anerkjent forsker innen molekylær biologi. Vedkommende har oppnådd internasjonal anerkjennelse for å ha klarlagt viktige mekanismer for reparasjon av arvestoffet DNA. Han har vist hvordan skader på DNA blir oppdaget av spesifikke proteiner og hvordan de skadede delene av DNA fjernes og erstattes. Han har også levert en rekke banebrytende studier som indikerer at DNA-reparasjon er av avgjørende betydning for å motvirke utvikling av kreft og tidlig aldring. Vinneren arbeider derved klart innenfor det som Olav Thon selv påpekte ved opprettelsen av stiftelsen: Vi trenger mer kunnskap om og derved mer forskning på aldring. Både de tidligere vinnerne og årets vinner, er betydelig bidragsytere innen dette feltet. Navnet på årets vinner kunngjøres i dag - 12. januar - kl. 10.

Prisen er på NOK 5 millioner.

Som sikkert mange allerede har notert seg, ønsker Olav Thon Stiftelsen å støtte opp under arbeidet for å styrke utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Stiftelsens nasjonale priser og forskningsstøtte vil også i år vise at det foregår mye spennende nybrottsarbeid for å øke kvaliteten på undervisningen og for å koble undervisningen tettere til forskning. Årets tildelinger honorerer seriøst engasjement og stor innsats for undervisningen og påviser det nære forholdet mellom god forskning og god undervisning. En god forsker er svært ofte også en god underviser.

Lærere som gjør en eksepsjonell innsats for utdanningen, må synliggjøres og anerkjennes - på samme måte som vi synliggjør og anerkjenner fremragende forskere.

På pressekonferansen i dag - 12. januar kl. 10.00 - vil dette bli et hovedtema.  

 

Pressemelding: Prisdryss til UiO fra Olav Thon Stiftelsen

Publisert 12. jan. 2017 09:51 - Sist endret 13. jan. 2017 09:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere