Thon-priser for forskning og utdanningskvalitet deles ut den 2. mars

For tredje gang skal Olav Thons faglige priser utdeles. Dette vil skje i Universitetets Aula den 2. mars. Prisene skal honorere fremragende forskning og gi et løft til utdanningskvaliteten ved universiteter og høyskoler i Norge.

Olav Thon-stiftelsen har besluttet å dele ut priser samt støtte til forskning som skal bygge opp under fremragende undervisning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder. En internasjonal forskningspris på fem millioner norske kroner belønner banebrytende forskning, mens nasjonale priser honorerer fremragende, forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå. Den 2. mars vil det også bli utdelt midler til nordiske forskningsprosjekter rettet mot Parkinsons og Alzheimers sykdommer. Alle prisene og prosjektmidlene utdeles etter evaluering gjort av utenlandske eksperter.

Da prisene ble etablert for tre år siden, foregrep de ambisjonene i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning som ble fremlagt i januar i år. Stortingsmeldingen trekker fram behovet for studentaktive læringsformer og studentaktiv forskning, og det er akkurat dette behovet som erkjennes i utlysningen av de nasjonale Thon-prisene.

Når det gjelder prisene for fremragende undervisning, er det en forutsetning at studentene står bak forslaget, enten ved å være blant forslagsstillerne eller ved at institusjonens egne studentforeninger utformer selvstendige forslag i samarbeid med tjenestegjørende professorer/førsteamanuenser. Når det gjelder støtte til forskningsprosjekter, er det et krav at prosjektene bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning». Søknader vurderes på basis av potensial og planer for involvering av studenter, om og hvordan nye undervisningsformer utvikles og implementeres, og på basis av vitenskapelig kvalitet.

Årets vinnere av prisen for fremragende undervisning er professorene Anne Berit Guttormsen (UiB), Knut Mørken (UiO) og Are Raklev (UiO). De har alle vist hvordan de kan engasjere studentene i egen undervisning for på den måten å styrke utdanningskvaliteten. I tillegg til de tre prisene deles det ut midler til fem nasjonale forskningsprosjekter.

Årets internasjonale forskningspris på fem millioner norske kroner går til professor Jan Hoeijmakers fra Erasmus-universitetet i Rotterdam. Jan Hoeijmakers har oppnådd internasjonal anerkjennelse for å ha klarlagt viktige mekanismer for reparasjon av arvestoffet DNA. Han har vist hvordan skader på DNA blir oppdaget av spesifikke proteiner og hvordan de skadede delene av DNA fjernes og erstattes. Han har også levert en rekke banebrytende studier som indikerer at DNA-reparasjon er av avgjørende betydning for å motvirke utvikling av kreft og tidlig aldring.

Før prisutdelingen i Aulaen arrangeres det den 2. mars et forskningsseminar på Rikshospitalet. Det blir foredrag av Jan Hoeijmakers samt av lederne av de nordiske forskningsprosjektene. Seminaret er et samarbeid mellom Olav Thon Stiftelsen, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Healthy Brain Ageing Centre (HBAC).

Prisoverrekkelse og utdeling av forskningsstøtte skjer i Universitetets aula den 2. mars kl. 18.00. Det er fri adgang.

Mer informasjon:

Publisert 27. feb. 2017 05:18 - Sist endret 27. feb. 2017 10:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere