UiO blir styrket med nytt institutt

I dag åpner vi Institutt for teknologisystemer (ITS) på Kjeller. UiO får et nytt institutt under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Jeg er sikker på at vi med dette styrker vårt eget universitet så vel som de gode forsknings- og teknologimiljøene på Kjeller. Dette er vinn-vinn.

Mette Johnsrud utenfor det nye instituttet på Kjeller. 

Institutt for teknologisystemer (ITS) er et resultat av at utdannings- og forskningsvirksomheten ved UNIK – Universitetssenteret på Kjeller – nå er overdratt til UiO. ITS vil være mer orientert mot anvendelse og vil arbeide på et høyere Technology Readiness Level (TRL) enn de fleste fagmiljøene ved MN-fakultetet. Denne komplementariteten skal vi vite å dra nytte av. Miljøene på Blindern vil tjene på at idéer videreutvikles i ITS, og ITS vil tjene på å få tilgang til disse idéene. Forskningen på ITS skal være akademisk rettet, og det vil bli lagt vekt på innovasjon og formidling samt utvikling av kontaktflaten med næringslivet og offentlig sektor.

Med åpningen av ITS tar vi nok et skritt i retning av en tettere samhandling mellom akademia og næringsliv. Samtidig er jeg overbevist om at det nye instituttet vil gjøre oss til en enda mer innovativ organisasjon. UiO er den eneste norske institusjonen på Reuters liste over Europas mest innovative universiteter. Men vi kan bli enda bedre. Gjennom ITS vil samhandlingen med gode teknologimiljøer inspirere både grunnforskning og innovasjon.

Jeg har store forventninger til det nye instituttet. I tillegg til å drive forskning av høy kvalitet bør ITS:

  • gi et utvidet tilbud til UiOs studenter innen anvendt forskning og innen viktige tematiske områder slik som fornybare energisystemer og autonome systemer
  • bidra til utviklingen av nye læringsformer og til realiseringen av ambisjonene i den nye stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning
  • sette oss i stand til å lykkes bedre i konkurransen om eksternt finansierte prosjekter – inklusive Sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI), Sentre for miljøvennlig energi (FME) og prosjekter innenfor Horisont 2020 Societal Challenges.

Jeg vil gratulere alle som har bidratt til at vi i dag kan åpne et nytt institutt ved UiO. Dette er en begivenhet som er sjelden og viktig på samme tid. Og det er en begivenhet som på mange vis symboliserer UiOs utvikling over de siste årene: Et «åpnere» universitet som styrker sin satsing på innovasjon, teknologi og samhandling med næringslivet.

 

Les også Dekan Morten Dæhlens blogg: Fra åtte til ni institutter

Det er gratis buss mellom Blindern og ITS på Kjeller. Avgangstider for bussen finner dere her

Publisert 1. feb. 2017 23:59 - Sist endret 3. feb. 2017 08:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere