UiO er første kunde i verdens strengeste fossilfrie fond

UiO ønsker å være en pådriver for en «grønn» investeringsstrategi og har lenge hatt som mål å gjøre sine investeringer fossilfrie for på den måten å bidra til å fremskynde den energiomstillingen som vi alle vet må komme.  Nylig lanserte Storebrand verdens strengeste fossilfrie indeksfond. Universitetet i Oslo (som etablerer av UNIFOR) er første kunde i fondet.

Sammen med Storebrand og UNIFOR går UiO foran for å bidra til å fremskynde samfunnets energiomstilling. 

Investeringer i energisektoren krever langsiktighet. Ved å ta konsekvensen av at investeringer i fossile energikilder neppe vil være lønnsomme når Paris-avtalen skal settes i virksomhet, kan finansnæringen bli en sterk pådriver for energiomstilling og grønn økonomi. Å etablere fossilfrie indeksfond er et godt og viktig grep.

Samtidig skal UiO fortsatt legge forholdene til rette for energiomstilling gjennom forskning og utdanning, slik vi gjør det i vår tverrfakultære satsing UiO:Energi.  

UNIFOR har som mål at alle investeringer er helt fossilfrie i løpet av fem år. Storebrands nye fond viser at det er mulig å vri investeringer bort fra fossil sektor og samtidig oppnå lav risiko og god avkastning.  Både studentene på UiO, Studentparlamentet og miljøorganisasjoner som Fremtiden i våre hender har stått på for å få til en slik endring av UiOs investeringer.

I første omgang er det 25 prosent av investeringene som flyttes over i Storebrands nye fond. UNIFORs administrerende direktør Hans Jørgen Stang håper at dette vil bidra til at andre aktører i markedet også lanserer tilsvarende fossilfrie fond.

Universitetene har langsiktighet og bærekraft som grunnleggende prinsipper for sin virksomhet. Disse prinsippene må også være førende for universitetenes investeringsstrategi. Det er i lys av dette at det nye fondet er så viktig.

-------------------

Om UNIFOR: UNIFOR er en non-profit organisasjon opprettet i 1993 av Universitet i Oslo og forvalter i dag stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved UiO, NTNU og NMBU, samt Nansenfondene, Holocaustsenteret, og andre private stiftelser.

Om UiO:Energi: UiO:Energi er en av UiOs tre tverrfaglige og tverrfakultære satsinger. Målet er å fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer. Å skape et lavkarbonsamfunn er en av vår tids største utfordringer.

 

Les også min blogg om hvordan UiO blir et stadig grønnere universitet og UiOs "grønne" masterplan.

 

 

 

Publisert 27. mai 2017 19:56 - Sist endret 29. mai 2017 09:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere