UiOs fagmiljøer er høyt oppe på internasjonal rangering

QS World University Ranking på fag og fagområde 2017 ble offentliggjort i dag. UiO har fire fag blant de 50 beste i verden og 17 blant de 100 beste (hvorav 12 er innenfor humaniora og samfunnsvitenskap) og viser en positiv utvikling over tid.

Kommunikasjon og media er det faget som er høyest rangert i tidsperioden 2015-2017. På fagområder har UiO sine beste resultater innenfor livsvitenskap og medisin samt humaniora.

Resultater for 2017

UiO er blant de høyest rangerte institusjonene i verden på 28 av de 46 fag som omtales i år, og på alle fem fagområder (se tabellen under). Over 4400 institusjoner har blitt vurdert av QS. På enkelte fag er ikke UiO rangert fordi det ikke tilbys studieprogrammer på området (dette gjelder f.eks. flere ingeniørprogrammer).

UiOs er høyest rangert på antropologi (37. plass i verden), teologi (39. plass), odontologi (46. plass) og kommunikasjon og media (48. plass). Odontologi kan sies å ha sterkest fremgang siden UiO ikke nådde inn på listen på dette faget i fjor. Antropologi har også fremgang, og teologi kommer sterkt inn på listen som nytt fag i rangeringen.  Kommunikasjon og media er det faget ved UiO som er gjennomsnittlig høyest rangert i tidsperioden 2015-2017.

UiO er blant de 50 beste institusjonene i verden på fire fag og blant de 100 beste institusjonene i verden på 17 fag. Det har skjedd en positiv utvikling over tid: I 2015 hadde UiO to fag blant de 50 beste og ni blant de 100 beste.

På fagområder har UiO sine beste resultater innenfor livsvitenskap og medisin og humaniora. UiO går frem på fire av fem fagområder.

Tabell: UiOs plassering på fag og fagområder i 2017 sammenlignet med 2016

Metodeutfordringer

Jeg påpeker alltid metodeutfordringene ved rangeringer av denne typen. Å sammenligne fag med fag er likevel mer treffsikkert og mindre komplekst enn å sammenligne hele institusjoner. Tolv av de 17 fagene hvor UiO er rangert blant de 100 beste i verden, er innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Her legges det stor vekt på omdømme.

Det er positivt at UiO får så god omtale av vitenskapelige ansatte ved andre universiteter. På den annen side: Når man legger såpass stor vekt på omdømme som QS gjør, blir resultatet subjektivt og lite transparent. Vi vet ikke hvor mange stemmer som avgjør om man blir nr. 10 og 50 på listen. At et fagområde går opp eller ned fra fjoråret kan være et resultat av svært små marginer. Omdømmedelen av rangeringen er også metodisk svært problematisk siden institusjoner aktivt kan nominere «vennligstilte» akademikere og arbeidsgivere til å delta i undersøkelsen. Jeg vil legge til: Dette er ikke noe som UiO har gjort eller tenker å gjøre.

Metode:

QS bruker fire indikatorer i rangeringen: Akademisk omdømme, omdømme blant arbeidsgivere, siteringer og H-index (antall publiserte artikler og antall siteringer).

Vekten for hver av de fire indikatorene varierer avhengig av fagområde. For eksempel kan vekten av akademisk omdømme variere fra 40 % (biologi) til 80 % (engelsk). Som regel legger QS større vekt på omdømme innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, mens siteringer har større tyngde innenfor MatNat fagene og Medisin/Livsvitenskap.

 

Et bakteppe for konferansen om universitetet i det 21. århundre

Den 13. mars arrangerer vi et internasjonalt møte om universitetet i det 21 århundre. Et sentralt spørsmål er det følgende: I vår evige jakt på kvalitet i utdanning og forskning, hvordan måler vi fremgang? Internasjonale rangeringer er en del av bakteppet, men kanskje en heller frynset del av det. Vi må ha andre, bedre og komplementære metoder. Kandidatundersøkelser, arbeidsgiverundersøkelser og Studiebarometer forteller oss en god del. Men vi trenger en debatt om hvordan vi kan bli enda bedre i stand til å vurdere oss selv. Ved å etablere et internasjonalt og faglig sterkt Strategic Advisory Board har vi valgt å eksponere oss for et kritisk blikk utenfra. Jeg mener at UiO som institusjon har vokst på den kritikken vi har fått gjennom rådets rapport. Kanskje dette er en vei å gå, også for andre?

Publisert 8. mars 2017 10:12 - Sist endret 8. mars 2017 10:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere