Universitetet i Oslo er Nordens synligste universitet på nett

UiO er Nordens synligste universitet, ifølge Webometrics. Og at vi nå er nummer 12 i Europa og nummer 83 i verden er intet annet enn oppmuntrende, selv om det kan settes mange spørsmålstegn ved rangeringens metodikk.

Vi har hele tiden hatt som mål å gjøre UiO til et «åpnere» universitet – til et universitet som viser samfunnet rundt oss hva vi driver med og hva vi kan svare på. Det å være synlig på nettet er en viktig del av vår tredje hovedoppgave – formidling.

Kritisk må vi være til alle rangeringer. De måler jo bare en liten del av det vi som universiteter driver med, og i mange rangeringer ligger det et vesentlig element av skjønn og manglende transparens. Dette bør vi si like tydelig når vi går opp på listene som når vi går ned. Vi er inne på en farefull ferd dersom vi lar oss drive av universitetsrangeringer. En god plassering skal heller ses på som et resultat av det daglige kvalitetsarbeidet som gjøres ved våre institusjoner.

I dette tilfellet er det alle de som arbeider med nettsidene, og alle forskerne og studentene som leverer stoff til disse, som skal berømmes. Vårt Strategiske råd (Strategic Advisory Board, SAB) ga oss et klart råd om å være åpen for omverdenen. Ifølge SAB er et «outward-looking university» en institusjon som er «open and connected to what is going on locally, nationally and globally”. Synlighet på nettet er et sentralt aspekt av det å være et samfunnsengasjert universitet. I disse turbulente tider med ekstremisme, terror og krenkelser av ytringsfrihet og andre menneskerettigheter er det spesielt viktig at universitetene gir et intellektuelt fotfeste og gjennom forskning og formidling bidrar til å nyansere og informere den offentlige debatten.

Det å være synlig på nettet er i tråd med UiOs open access-politikk. Universitetet i Oslo har som mål at forskningsresultater skal være åpent tilgjengelige for enkeltmennesker, offentlig sektor, næringslivet og det globale forskersamfunnet. I dag betyr dette at forskningen må være tilgjengelig på nett. Webometrics er relevant fordi rangeringen fanger opp antallet nettsider vi har og hvor mange som lenker til våre sider. Innholdets attraktivitet og relevans slår positivt ut i rangeringen. Og så merker vi oss at Webometrics på sin hjemmeside skriver at “the ranking correlates well with quality of education provided and academic prestige”.

Vi skal ikke la oss drive av rangeringer, men likevel kan vi spørre hvordan vi kan bli et enda «synligere» og mer åpent universitet. Svaret er at all relevant publisering på våre uio.no-domener vil telle positivt. Det gjelder å legge flere artikler inn i DUO. Og det gjelder at våre forelesere bruker studiesidene og deler dokumenter på våre domener. En «delingskultur» er til fordel for alle.

Publisert 3. feb. 2017 06:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere