Vi skal ikke ha rasisme på UiO

Tirsdag 9. mai skrev Universitas om en ansatt på UiO som opplever seg utsatt for rasisme. La det være helt klart: Rasisme og alle former for trakassering bryter fundamentalt med de verdier Universitetet i Oslo er tuftet på.  

Våre ansatte skal ikke oppleve noen form for rasisme eller trakassering på arbeidsplassen. På et universitet er nettopp toleranse, respekt og likeverd fundamentale verdier som må holdes i hevd. Rasistiske ytringer bryter med norsk lov og kan straffeforfølges. Denne typen ytringer kan føre til avskjedigelse.

Ledelsen ved UiO kan ikke uttale seg om enkeltsaker innenfor personalområdet, men vi vil presisere at den saken som nå er til behandling, tas svært alvorlig. I slike saker er vi opptatt av at det gjennomføres grundige undersøkelser og at det sikres en forsvarlig saksbehandling.

La det være helt klart: Universitetet i Oslo godtar ikke rasisme. 

Publisert 11. mai 2017 14:55 - Sist endret 11. mai 2017 14:55

Veldig bra at UiOs rektor så klart og tydelig slår fast hvilke verdier UiO er tuftet på: "Våre ansatte skal ikke oppleve noen form for rasisme eller trakassering på arbeidsplassen. På et universitet er nettopp toleranse, respekt og likeverd fundamentale verdier som må holdes i hevd."

Det er riktig og bra at rektor sier dette høyt og klart. Ikke minst må vi tro at de som har opplevd trakassering opplever dette som en solidaritetserklæring fra universitets øverste leder. Kanskje kan det også hjelpe de som trakasserer til å innse at de har krysset en grense, og at dét var feil.

Saken i eiendomsavdelingen er vel ikke ferdig etterforsket, og eiendomsdirektør Skogen sier at vi så langt bare har hørt den ene sidens versjon i media. Likevel er det bra at UiOs rektor, uten å nødvendigvis ta stilling i den konkrete saken, gjør det så tydelig hvilke verdier vi setter høyt ved vårt akademi.

---------------------------

Jeg beklager hvis det blir litt repetitivt, men når jeg nå ser rektors foroverlente holdning til problemet med diskriminering og trakassering på etnisitets-grunnlag, så går tanken hen til hvordan han opptrådte da en av UiOs forskere ytret seg om mennesker med Downs syndrom som ble opplevd som trakasserende.

Den gang var rektor flink til å gjøre det klart, hinsides tvil, i 3 separate blogginnlegg, at ytringsfrihet og akademisk frihet er blant de verdier vi ved UiO setter aller høyest. For dette fikk han berettiget ros.

Det forunderlige var imidlertid at han ikke samtidig kunne slå et lite slag for en annen viktig menneskerettighet - nemlig menneskerett #1, den som handler om at alle liv er likeverdige, at alle har det samme menneskeverd.

Jeg utfordret rektor, i en kommentar på bloggen hans: Hva med alle de av UiOs ansatte og studenter som passer til beskrivelsen Aksel Braanen Sterri gir av liv som aldri, uansett hvor mye vi legger til rette for det, kan bli "fullverdige" ? Hvorfor ikke si, bare så det skulle være sagt, at UiOs ledelse ikke deler Sterris bekymring over at det koster ekstra ressurser å legge til rette for folk med funksjonshemminger? Hvorfor ikke slå fast at selv om rasjonalitet og talegaver er viktige egenskaper for å lykkes ved akademia, så er det et langt bredere spekter av menneskelige egenskaper som bidrar til å gi menneskene det gode liv? At det er galt å rangere menneskers liv?

Igjen - takk til rektor for klar tale om rasisme. Kanskje føles det litt urettferdig for de av de ansatte ved eiendomsavdelingen som nå er beskyldt for rasisme, og som kanskje føler at sjefen tar parti mot dem. Men rektor gjør rett i å ytre seg om UiOs verdigrunnlag, uten at det nødvendigvis betyr at han går inn som dommer i en konkret sak.

Han kunne godt gjort det samme den gang (for noen uker siden) da temaet var trakassering av mennesker med funksjonshemming.

 

(PS. Et tips til rektor: På hjemmesiden til FN-sambandet står fanen "Funksjonshemmedes rettigheter" faktisk øverst oppe blant temasidene. Dette er virkelig et viktig tema for - også for oss ved UiO.)

morteaho@uio.no - 11. mai 2017 20:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere