Skolepenger: Villedende tall fra Borten Moe

Ola Borten Moe vil innføre skolepenger for internasjonale studenter. De tallene han bruker, viser at han vil innføre skolepenger for alle internasjonale studenter – både for utvekslingsstudenter og helgradsstudenter, og for studenter både fra Europa og resten av verden. På denne måten vil Borten Moe spare inn 5 milliarder kroner som han hevder kan brukes til å heve kvaliteten på utdanningen her hjemme. Dette høres fristende ut, men tallene er villedende, og tiltaket vil stenge dørene for norske studenter som vil dra på utveksling utenlands.

Forslaget fra Borten Moe er like forførende som det er misforstått. Regnestykket er feil, og forslaget vil få konsekvenser som vil ramme norske studenter og den studiekvaliteten det er ment å fremme.

Borten Moe skriver at det er rundt 25 000 utenlandske studenter som studerer her i landet til en snittkostnad på 200 000 kroner. Multipliserer man disse tallene, får vi ganske riktig 5 milliarder. Men 25 000 er det samlede antall utenlandske studenter i Norge. Dette betyr at Borten Moe vil innføre skolepenger både for utvekslingsstudenter og helgradsstudenter fra hele verden. Borten Moe innfører med dette noe helt nytt i debatten om skolepenger. Tidligere forslag om innføring av skolepenger har rettet seg mot helgradsstudenter fra land utenfor Europa – det vil si en liten andel av våre internasjonale studenter.

Majoriteten av de internasjonale studentene er utvekslingsstudenter. Det ligger i selve ordet utveksling at det her dreier seg om en byttehandel: Internasjonale studenter til Norge utveksles med norske studenter til utlandet. Utveksling er i all hovedsak basert på gratisprinsippet. Erasmus+-programmet, som norske studenter bruker til å studere i hele Europa, tillater ikke skolepenger. Innfører vi skolepenger for utvekslingsstudenter til Norge, vil dette uunngåelig føre til at norske utvekslingsstudenter må betale for seg i utlandet. Dette betyr at de store utvekslingsprogrammene – slik som Erasmus+ – undermineres. Det samme vil skje med de tallrike bilaterale utvekslingsavtalene som norske studenter nyter godt av.

Hvis man som student ved UiO ønsker å ta et utvekslingsopphold i utlandet, kan man i dag velge mellom mange hundre universiteter i hele verden. Man kan reise til ledende universiteter i både Europa og i USA – uten å betale skolepenger. Enten så vet ikke Ola Borten Moe dette, eller så later han som at han ikke vet det.

Og hva med kvaliteten? Internasjonalisering og utveksling er viktig fordi utdanningskvaliteten avhenger av det mangfoldet og den perspektivrikdommen som studenter fra utlandet bringer med seg til campus. Den ferske stortingsmeldingen om kultur for kvalitet i høyere utdanning understreker nettopp dette

Borten Moes forslag vil simpelthen være et dødsstøt for internasjonaliseringen av norsk utdanning. Vi sier nei til skolepenger uansett hvor studentene kommer fra.


Jeg har også skrevet til NRK Ytring om denne saken, sammen med Hans Christan Paulsen, Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo:
Nei til skolepenger

Publisert 23. mars 2017 15:02 - Sist endret 23. mars 2017 15:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere