Rektors blogg 2009- 31. juli 2017 - Side 10

Publisert 4. feb. 2016 13:20

This morning I joined a new MOOC from UiO. Free of charge, and open even for rectors. After a few clicks I read that I – together with my fellow students – will “dig into the power of music, and why it is so important in most people’s lives”. This will be exciting. And I am sure that there are many others that have joined already and that will be sharing my excitement.

Publisert 3. feb. 2016 13:45

Så har vi nok en gang en debatt om karakterer og krav ved opptak til høyere utdanning. Nok en gang får vi historien om de som «bare nesten» oppfylte karakterkravet for å komme inn på et bachelorstudium eller profesjonsstudium ved en norsk høgskole eller universitet, og som fikk sine drømmer knust. Det argumenteres for at opptaksprøver, intervjuer og motivasjonsbrev bør innføres for å skape større rettferdighet. For det kan jo ikke være riktig at en bitte liten karakterforskjell skal være avgjørende?

Publisert 30. jan. 2016 16:26

I dagens verden er det et betydelig misforhold mellom sykdommers utbredelse og betydning og de investeringene som gjøres for bedre å forstå og behandle dem. Ebola-epidemien var en vekker. Det må ofte en krise til for å se at mange helseutfordringer neglisjeres – om det er på grunn av geografi, status eller sviktende styringsmekanismer.  

Publisert 27. jan. 2016 21:00

World Economic Forum i Davos er over, og Arctic Frontiers i Tromsø er i gang. Besynderlig er vel ordet mange vil bruke når jeg nå putter disse to konferansene inn i samme setning. Feil. For i begge fora dreier diskusjonene seg om de aller største utfordringene vi som mennesker og menneskehet står overfor. Som i Davos, er temaene i Tromsø på den globale agenda.

Publisert 26. jan. 2016 20:34

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram. Men når programmet er stort, blir medlemskap dyrt. Norges kontingent for å delta i Horisont 2020 kan bli i størrelsesorden 20 milliarder kroner. Dette betyr at mange norske forskningskroner tar omveien om Brussel.

Publisert 25. jan. 2016 00:07

Formidling er vårt tredje samfunnsoppdrag. Samfunnet i stort må kunne følge med hva vi driver med og må kunne ta del i den nye innsikten som skapes gjennom vår forskning. Bare noen uker etter at UiO lanserte Norgeshistorien på nett kommer 2015-tallene for UiOs formidling gjennom Store norske leksikon. Tallene viser at vi når de mange.

Publisert 20. jan. 2016 13:18

Once again a university is being attacked. Once again we are reminded that education and university campuses are in urgent need of protection.

Publisert 15. jan. 2016 13:08

For annen gang skal Olav Thons faglige priser utdeles. Dette vil skje i Universitetets Aula den 3. mars. Vinnerne ble offentliggjort i går. Prisene vil gi et løft for utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Publisert 12. jan. 2016 15:13

Byråkratene er de permanente politikere, sa historikeren Jens Arup Seip. Organisasjonsform i forvaltningen former politikken, sa Knut Dahl Jacobsen, den store entreprenøren i norsk statsvitenskap. Disse innsiktene er borte i en fersk innstilling om et nytt «Kunnskapsdirektorat».

Publisert 7. jan. 2016 22:33

I forrige blogg kommenterte jeg Gjedrem-utvalgets rapport “Kunnskapssektoren sett utenfra” som ble lagt fram i går. Jeg var kritisk, og det er jeg fortsatt – og nå etter en grundigere gjennomgang av rapporten. Selvsagt kan vi forvalte oppgavene i vår sektor på en bedre måte enn i dag. Det er behov for en opprydning. Men i iveren etter å gjennomføre forbedringer må vi ikke helle barnet ut med barnevannet. Løsninger som svarer på komplekse behov må fortsatt utvikles og tilbys i nær kontakt med brukerne.  

Publisert 6. jan. 2016 16:52

I dag kl. 14 la Gjedrem-utvalget fram sin rapport “Kunnskapssektoren sett utenfra”. Det foreslås gjennomgripende endringer. Jeg er svært usikker på om disse endringene vil bli til det gode for kunnskaps-Norge.  

Publisert 4. jan. 2016 17:05

Til alle ansatte og studenter ved UiO og alle våre samarbeidspartnere: Godt nyttår! Og takk for stor innsats og godt samarbeid i 2015

Publisert 14. des. 2015 16:00

Så fikk vi altså en klima-avtale i Paris. 186 land har forpliktet seg til å sette mål for hvor mye de skal kutte i sine utslipp. Spørsmålet er hvordan målene skal nås. En ting er sikkert: En klima-omstilling fordrer nytenkning om byutvikling og transport. Her har vi viktige tema for tverrfaglig forskning.

Publisert 11. des. 2015 15:53

Det er ikke ofte jeg får en «gledes-epost» i postkassen min. Det fikk jeg i dag, fra Live Rasmussen, overbibliotekar ved Realfagsbiblioteket. I temafeltet stod det skrevet «Gledes-epost: For en desemberdag!!». Ja da, det var to utropstegn også.

Publisert 7. des. 2015 16:19

Arbeidsledigheten i Norge øker, og med dette øker jakten på nye og grønne arbeidsplasser. I det avisenes kommentatorer spår at de norske og amerikanske arbeidsledighetskurver snart vil krysse hverandre, kommer regjeringen ut med sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien.

Publisert 6. des. 2015 14:29

For et par dager siden skrev jeg en blogg med tittelen Universitetets ansvar i klimaforhandlingens tid. Jeg trakk fram utdanning og forskning ved UiO som spiller inn i de problemstillingene som nå diskuteres i Paris. Min liste var selvsagt ikke komplett.  UiO gjør så mye mer – og ikke minst innenfor temaet energi. En av våre tre store, tverrfakultære satsinger dreier seg nettopp om energi.

Publisert 4. des. 2015 00:23

I Paris er klimaforhandlingene i gang. Delegater fra mer enn 190 land samles for å forhandle om en global og bindende klimaavtale. Målet er kjent: Å holde temperaturøkningen under to grader i forhold til før-industriell tid. Hva er universitetets ansvar?

Publisert 2. des. 2015 22:11

Fredag 4. desember kommer Kunnskapsministeren til Blindern for å delta i lanseringen av Norgeshistorie.no. Her ligger det over 500 kortfattede artikler om landets historie fra steinalderen til i dag. Jeg ser frem til å overrekke Universitetets julegave til det norske folk, representert ved statsråden.

Publisert 1. des. 2015 13:06

This is my opening speech at the Information Day for Refugees and Asylum Seekers, 1 December 2015. The speech was given in the Science Library at the University of Oslo.

Publisert 30. nov. 2015 23:18

Den 1. desember tar vi imot 75 flyktninger her på campus som et ledd i vår akademiske dugnad. Vi ønsker å åpne universiteter og høgskoler for flyktninger som har påbegynt sin utdannelse hjemme, før de ble tvunget til å reise ut på grunn av krig og konflikt.

Publisert 28. nov. 2015 17:50

Er det mulig å bekjempe terrorisme? Dette er spørsmålet vi stiller i det åpne møtet i Litteraturhuset, mandag 30. november kl. 19.15. Foranledningen er de siste ukers terroraksjoner i Beirut og Paris.

Publisert 23. nov. 2015 17:41

Etter konkurranse med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus ble det i dag klart at UiO får Senter for forskning på høyreekstremisme. Jeg vil gratulere Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Institutt for statsvitenskap som vertskap for det nye senteret.

Publisert 20. nov. 2015 03:16

Last week, terror struck in Beirut and Paris. On Thursday, more than 40 were killed in the suicide attacks in Beirut. On Friday, 129 lost their lives in Paris. Such atrocities elicit not only grief and sorrow, but also an urgent need for understanding and comprehension. Here is where the university can contribute. With our academic breadth we can inform the public debate and help explain the inexplicable.  

Publisert 18. nov. 2015 07:32

Den 31.oktober gikk høringsfristen ut for en revisjon av forskningsetikkloven. Lovforslaget viser et ønske om å tydeliggjøre forskningsinstitusjonenes ansvar for den etiske standarden i forskningen.

Publisert 16. nov. 2015 18:20

Tirsdag 17. november vil Deeyah Khan – kunstner, aktivist og ytringsfrihetsforkjemper  – bli tildelt Universitetet i Oslos menneskerettighetspris fra Lisl og Leo Eitingers fond.