Rektors blogg 2009- 31. juli 2017 - Side 7

Publisert 22. aug. 2016 13:58

On Saturday 27 August, Oslo´s new students take over our capital! You are all invited to a full day of activities – and a unique opportunity to get to know new people, and the city many of you just moved to. This is exactly the kind of initiative I missed when I started here as a student myself, more than four decades ago. 

Publisert 15. aug. 2016 23:44

I dag tok vi mot de nye studentene. Tusener står klare til å gyve løs på studier i hovedstaden. De er håpefulle, men mange er nok også bekymret. Bekymret, fordi de er usikre på hvor de skal bo under studieoppholdet.  Nå trengs kreative løsninger, både på kort og lang sikt.

Publisert 15. aug. 2016 00:09

Til alle våre nye studenter: Hjertelig velkommen til Universitetet i Oslo. I dag den 15. august tar vi dere imot på Universitetsplassen. Vi gleder oss. Dette er årets viktigste dag for universitetet. Og den største dagen i året for meg.   

Publisert 11. aug. 2016 14:08

Arendalsuka braker løs mandag 15.8 og samler samfunnsengasjerte mennesker fra hele landet. UiO vil være tilstede på en rekke arrangementer. Flere av disse handler om å utvikle nytt næringsliv fra forskning.

Publisert 5. aug. 2016 13:00

UiO er Nordens synligste universitet, skal man tro Webometrics – en av de mange universitetsrangeringene som treffer oss hver sensommer og høst.

Publisert 4. aug. 2016 14:57

The failed coup in Turkey was an attack on democracy and should be condemned. In the wake of the coup serious concerns have been raised about the situation in the higher education sector. The University of Oslo is a signatory of the Magna Charta Universitatum and, as such, with over 800 other universities, shares and supports a set of fundamental principles of institutional autonomy and academic freedom. The Council of the Magna Charta Observatory has now issued a statement that we fully endorse.

Publisert 1. aug. 2016 12:53

Det er med det europeiske forsknings- og utdanningssamarbeidet som med alt annet: Det er først når det trues at man ser verdien av det. I kjølvannet av den britiske folkeavstemningen er det skrevet og tenkt mye rundt hvilke konsekvenser en Brexit vil ha for internasjonaliseringen av forskning og utdanning i Europa. Både i og utenfor Storbritannia er holdningen utvetydig: Samarbeidet må fortsette og utvikles videre. Vi har simpelt hen ikke råd til å la være.

Publisert 1. aug. 2016 00:26

28000 potensielle gründere ved Universitetet i Oslo. Det er selvsagt våre studenter jeg sikter til. Gjennom innovasjonskonkurransen Rektors utfordring har vi sett hvilken kreativitet og entreprenørånd våre studenter besitter. Nå stiller syv av våre studenter opp i iGEM-konkurransen med et innovasjonsprosjekt knyttet til et hyperaktuelt tema: Antibiotikaresistens.

Publisert 28. juli 2016 02:15

I dag åpnet jeg musikkteateret Elden på Røros. Forestillingen ble en begivenhet av de sjeldne. Med sitt tydelige fredsbudskap klarer Elden å gjøre et 300 års gammelt krigsdrama hyperaktuelt for vår egen tid.

Publisert 24. juli 2016 20:02

In my blog on 15 July, just hours prior to the failed coup, I wrote about the plight of the 2218 researchers and faculty that signed a peace petition asking for a cessation of the violence in Southeastern Turkey.

Publisert 20. juli 2016 11:28

Fredag 15. juli kaster Dagens Næringsliv seg inn i debatten om valgt eller ansatt ledelse ved universitetene. Utgangspunktet for Eva Grindes innlegg er rapporten fra vårt internasjonale strategiske råd (SAB).

Publisert 19. juli 2016 15:06

Så er opptakstallene klare. Spesielt gledelig er det at vår lærerutdanning tiltrekker seg så mange kvalifiserte søkere. Samtidig som det er økt konkurranse om plassene på lærerutdanningen, holder profesjonsstudiene stand med svært stor etterspørsel.

Publisert 15. juli 2016 16:36

In Turkey, 2218 researchers and faculty have signed a peace petition asking for a cessation of the violence in Southeastern Turkey. The signatories are now targeted for exercising their right to freedom of expression.

Publisert 15. juli 2016 10:21

C’est avec stupéfaction et douleur que nous avons reçu les terribles nouvelles de l’attentat terroriste à Nice.  

En tant que président de l’Université d’Oslo, et face au massacre survenu, je souhaite exprimer ma douleur et la solidarité de toute l’Université d’Oslo avec les victimes, leurs familles, ainsi qu’avec tous les Français.

Publisert 3. juli 2016 22:06

Today the news came out that Elie Wiesel had passed away, on 2 July. As we are mourning his death, we remain grateful for his moral courage and leadership. His speeches and writings will endure. His Nobel Prize acceptance speech, given at my own university in 1986, is still a source of inspiration whenever we seek an intellectual foothold in a world of conflict and turbulence. 

Publisert 1. juli 2016 15:00

Universitetet i Oslo (UiO) ønsker mest mulig vekst og verdiskaping når forskning kommersialiseres, ikke størst mulig eierandeler.

Publisert 27. juni 2016 14:55

On Monday 27 June we open the 70th session of the International Summer School at the University of Oslo. The welcome ceremony in the University Aula will be followed by a reception in Oslo City Hall. We are proud that 582 students from 98 different countries have chosen to spend six weeks at our university this summer. 

Publisert 25. juni 2016 21:34

Klokken ble stilt tilbake da resultatet av den britiske folkeavstemningen ble klart natt til fredag. Utviklingen mot et Europa med fri flyt av kunnskap, forskere og studenter, fikk en brå stopp. Brexit kan skade det akademiske samarbeidet – et samarbeid som bygger tillit og forståelse over landegrensene og som har bidratt til stabiliteten i Europa etter siste verdenskrig. Nå kreves gode politiske løsninger.

Publisert 21. juni 2016 10:46

Denne sommeren står nyutdannede og nesten ferdige matematikklektorer fra Universitetet i Oslos eget Lektorprogram klare til å undervise på forkurs i matematikk. Slik ønsker de å bidra til å virkeliggjøre lærerdrømmen for sine framtidige kolleger.

Publisert 20. juni 2016 13:22

Semesteret nærmer seg slutten, og det betyr at UiO nå er halvveis inne i Lærings- og arbeidsmiljøåret. I denne bloggen skal jeg trekke frem noe av det som har blitt gjort for å styrke læringsmiljøet. Jeg vil særlig trekke frem fakultetenes arbeid med førsteårsstudenten. Å følge opp studentene tett det første året er viktig for å bygge opp faglig så vel som sosial tilknytning, og jeg håper at våre nye studenter vil nyte godt av arbeidet som er lagt ned.  

Publisert 17. juni 2016 09:32

Torger Reve, professor i strategi ved Handelshøyskolen BI, er bekymret for at helseforskningen blir for dominerende på bekostning av digitalisering og IKT, havnæringene og fornybar energi. Vi deler ikke hans bekymring. Vi mener – tvert imot - at satsingen på helseforskning og livsvitenskap gir positive ringvirkninger og nye arbeidsplasser både i havnæringen og andre sektorer. Mekanismen er enkel: Forskning innen helse og livsvitenskap styrker de muliggjørende teknologiene som også andre næringer er avhengige av for å kunne lykkes.     

Publisert 16. juni 2016 09:22

 

Fridtjof Nansen er kjent som en stor politiker, diplomat, fredsforkjemper, nasjonsbygger og humanist. I tillegg var han en fremragende forsker: Nevrobiolog, oseanograf og polarforsker.  Fridtjof Nansen ble sågar valgt til rektor ved Universitetet i Oslo (den gang Det Kongelige Frederiks Universitet), men sa fra seg vervet. Den dag i dag siteres Nansen i faglitteraturen. Nå skal vi hedre ham med en ny, årlig forelesningsserie.

Publisert 15. juni 2016 13:58

Gode nyheter i eposten i går: Prosedyrelaget «Club Schjødt» vant den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter i 2016. Vinnerlaget består av seks studenter fra Det juridiske fakultet.

Publisert 14. juni 2016 18:26

Så er det igjen sesong for universitetsrangeringer. I dag ble resultatene frigitt for Reuters Top 100: Europe's Most Innovative Universities.  Som leserne av denne bloggen vet, er jeg meget kritisk til universitetsrangeringer av denne typen. Men vi må bare erkjenne at rangeringer har offentlighetens interesse og at det alltid blir spørsmål om både plassering og metode. Og nå har vi altså for første gang en rangering av de mest innovative universitetene i Europa. Og Universitetet i Oslo er på listen – som det eneste i Norge.  

Publisert 8. juni 2016 13:16

Hvordan kan vi tenke om rettferdighet på tvers av stater? Rettferdighet var lenge diskutert bare innenfor statenes grenser. Men i globaliseringens tidsalder, hvor problemer krysser landegrensene, er det ikke lenger mulig å hevde at vi kan finne rettferdige løsninger med mindre vi beveger oss utenfor statens rammer. Dette temaet står sentralt under en konferanse som arrangeres den 9. juni her i Oslo.