Rektors blogg 2009- 31. juli 2017 - Side 11

Publisert 15. nov. 2015 17:43

Det er mye vi ennå ikke vet, om de forferdelige terrorhandlingene i Paris og bakgrunnen for disse. Men sikkert er det at terroren rammet blindt og hardt, og både unge og eldre. Mangt tyder på at det var unge mennesker ikke bare blant ofrene, men også blant dem som begikk ugjerningene. Den første av terroristene er nå identifisert og var 29 år gammel.

Publisert 14. nov. 2015 08:35

C’est avec stupéfaction et douleur que nous avons reçu les terribles nouvelles de l’attentat terroriste à Paris.

En tant que président de l’Université d’Oslo, et face au massacre survenu, je souhaite exprimer ma douleur et la solidarité de toute l’Université d’Oslo avec les victimes, leurs familles, ainsi qu’avec tous les Français.

Publisert 10. nov. 2015 12:07

Universitetet i Oslo er en stor byggherre. Vår visjon er at UiO skal ha en eiendomsutvikling og -forvaltning som er klimanøytral. Med den nylig vedtatte masterplanen for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo har universitetsstyret satt høye ambisjoner for bærekraft på eiendomsfronten. Å arbeide for en grønn campus er å arbeide mot et bevegelig mål, der ambisjonene hele tiden må justeres opp mot de mulighetene som åpnes av ny teknologi. Dette gjør arbeidet spennende og utfordrende. 

Publisert 9. nov. 2015 14:45

Som nevnt i gårsdagens blogg, har UiO utviklet en tradisjon for åpne forelesningsserier når det er akutt behov for kunnskap og når den offentlige samtalen kan nyanseres av og trekke veksler på UiOs store faglige bredde.

Publisert 8. nov. 2015 16:56

Den står skarpt i mitt minne, den aller første kommentaren jeg fikk, da jeg som nybakt rektor møtte en gruppe stortingspolitikere i debatt om universitetets rolle. «UiO må gi svar» var et av de klare budskapene jeg ble møtt med.  Budskapet var enkelt å tolke: UiO måtte ta på seg en enda tydeligere rolle som formidler i en verden som strever med spørsmål der fasitsvarene mangler. Svarene mangler, fordi utfordringene av natur eller format er uten presedens. Nå ser vi en flyktningkrise som savner sidestykke siden siste verdenskrig. Igjen er spørsmålene mange.

Publisert 5. nov. 2015 20:55

Vi har fått en debatt om open access-tidsskrifter – tidsskrifter med åpen tilgang. Det er viktig å legge til rette for publisering i slike tidsskrifter, slik jeg skrev i gårsdagens blogg. Men har vi noen kontroll på kvaliteten på det raskt voksende antall av slike tidsskrifter? Er det trygt å publisere i journaler med åpen tilgang, eller er det slik at open access er blitt røvernes marked?

Publisert 4. nov. 2015 15:20

I Aftenposten 2. november tar Michael Bretthauer og Erlend Hem til orde for en mer kritisk holdning overfor «Open Access-bevegelsen».  Ja visst skal vi være kritisk, men det skal vi også være overfor det tradisjonelle publiseringssystemet. Åpen tilgang - open access - er kommet for å bli. Og bra er det.

Publisert 2. nov. 2015 22:31

Så er årets Transatlantic Science Week i gang. Vi valfarter til nordamerikanske universiteter og kunnskapsmetropoler for å la oss inspirere til større og mer målrettet innsats i vårt hjemlige utdannings- og forskningslandskap. Denne gangen er det Boston som er destinasjonen, og første stoppested er Questrum School of Business, Boston University. Ja visst er det mye å ta med seg herfra.

Publisert 1. nov. 2015 16:40

Vårt kulturhistoriske museum forvalter Osebergskipet, Gokstadskipet, sleder, vogner og diverse andre gjenstander fra vikingtid. Dette er godt kjent. Men museet har også kulturarv fra andre himmelstrøk i sine magasiner. Hvordan skal denne kulturarven forvaltes og formidles på en demokratisk måte?  Digitale verktøy står sentralt.

Publisert 27. okt. 2015 12:21

Internasjonale studenter – en ressurs for Norge. Dette var temaet for gårsdagens møte på Handelshøyskolen BI – et møte som ble arrangert av BI i samarbeid med Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU). Norge mangler en nasjonal strategi for rekruttering av internasjonale studenter. Trenger vi en slik strategi? I så fall: Hvordan bør en slik strategi være skrudd sammen?

Publisert 26. okt. 2015 10:33

Det er oppsiktsvekkende at kvoteordningen nå foreslås utfaset uten en åpen debatt.  Stortinget bør sørge for at kvoteordningen ikke fases ut uten en grundigere høringsprosess og mer fyldig informasjon om nye ordninger som skal erstatte denne.

Publisert 19. okt. 2015 09:47

Flyktningkrisen i Europa er en utfordring både for den enkelte flyktning og for de samfunnene hun og han kommer til. Universiteter og høyskoler kan bidra til å løse noen av disse utfordringene. Våre fagmiljøer har kunnskap og kompetanse som kan skape økt forståelse for bakgrunnen for krisen, bistå offentlige myndigheter og hjelpe flyktninger med å skape seg nye liv i Norge. UiO har derfor tatt initiativ til en akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere.

Publisert 18. okt. 2015 11:26

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned, og på UiO markerer vi Sikker Oktober for tredje år på rad. Vi vil øke din kompetanse og bevissthet rundt informasjonssikkerhet. Vi setter derfor søkelyset på enkle tiltak både studenter og ansatte kan gjøre for å være sikrere både på jobb og privat.

Publisert 11. okt. 2015 12:50

I dag, mandag 12. oktober, innledes Oslo Innovation Week – et av de viktigste møtepunktene for innovasjon i Europa. I løpet av uka arrangerer Universitetet i Oslo, for tredje år på rad, Cutting Edge Festival. Dette gjør vi sammen med våre selskaper Oslotech og Inven2.

Publisert 8. okt. 2015 11:17

Det gikk kanskje under radaren for de fleste, men forslaget til statsbudsjett for 2016 har nådd en viktig milepæl. For første gang vil de offentlige bevilgningene til FoU passere 1 % av bruttonasjonalprodukt (BNP). Dette er noe vi lenge har sett fram til. Så er det dette med teller og nevner. Som statssekretær Bjørn Haugstad selv sa på gårsdagens orienteringsmøte for sektoren: Utviklingen av BNP har gitt regjeringen drahjelp mot 1 %-målet.

Publisert 6. okt. 2015 10:36

Ved universitetene har vi de idéene som kan bringe oss fra særstilling til omstilling. Men idéene må hjelpes fram gjennom investeringer der utfordringen er størst og køen lengst. Vi har et innovasjonsøkosystem og virkemiddelapparat som fungerer, men det må mere krutt til.

Publisert 3. okt. 2015 19:07

It gives me great pleasure to announce the visit of Prof. Francis Fukuyama – author of The End of History - to the University of Oslo. His lecture in the University Aula on October 7 is fully booked but will be streamed live.

Publisert 30. sep. 2015 16:55

Det er spennende tider i norsk politikk. Mens vi venter på at statsbudsjettet for 2016 skal presenteres, foregår det lokale forhandlinger om kommune- og bystyrer mange steder i landet. Så også her i vår egen kommune, Oslo. Uavhengig av utfallet av forhandlingene håper jeg at politikken som skal føres, vil bidra til å bygge sterkt opp under Oslo som kunnskapsby. Oslo er ikke bare vår hovedstad, men også vår kunnskapshovedstad.

Publisert 23. sep. 2015 11:06

Arkitektkonkurransen for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy er åpnet. Det betyr at vi er ett skritt nærmere visjonen om å skape et globalt ledende senter for formidling av kunnskap om vikingtiden. Interessen og engasjementet rundt norsk vikingtid er større enn noen gang, og mer enn noen gang trenger vi en autentisk og forskningsbasert formidling av denne viktige epoken i vår historie.

Publisert 22. sep. 2015 13:41

Forrige uke ble Aker Scholarship lansert. Et fint initiativ fra Anne Grete Eidsvik og Kjell Inge Røkke i samarbeid med Aker ASA. Formålet er at de beste og mest dedikerte studentene skal få mulighet til å studere ved de høyest rangerte lærestedene i verden, uavhengig av økonomi eller sosial bakgrunn.

Publisert 18. sep. 2015 15:26

Vi er alle påvirket av den flyktningkatastrofen verden nå er vitne til. UiO tar flyktningsituasjonen på det aller største alvor. Vi vurderer egne initiativ, og vi følger nøye med på de initiativene som nå tas av universiteter i Tyskland. Der har 60 universiteter tatt inn over seg den rollen utdanningsinstitusjonene har, for å sikre god integrering av flyktningene. Blant mange tiltak ser de på løsninger for å bistå flyktninger som ønsker tilgang til utdanning, men som ikke kan dokumentere sine kvalifikasjoner.

Publisert 11. sep. 2015 09:42

Med en utdanning fra UiO er du godt rustet til å gå ut i arbeidslivet. Samtidig er det ikke til å komme fra at det i senere tid har skjedd store endringer i kompetansebehovet i de ulike bransjene. Dette betyr at det vil være viktigere enn noen gang å være bevisst på hvor egen kompetanse er etterspurt. Nettopp derfor har vi gjennom Karrieresenteret investert ekstra i årets Karrieredag, som går av stabelen tirsdag 22. september 2015. Velkommen!

Publisert 10. sep. 2015 12:07

Verden kraftigste nøytronanlegg, European Spallation Source (ESS), og en helt ny synkrotron, MAXIV, er under konstruksjon i Lund i Sverige. Disse anleggene, drevet i partnerskap med et tyve-talls europeiske land, vil sette Skandinavia tydelig på kartet med helt unike muligheter innenfor material- og livsvitenskap. Våre forskere inviteres til å benytte seg av disse mulighetene.

Publisert 9. sep. 2015 16:09

Dette er konklusjonen i en ny rapport fra League of European Research Universities (LERU). I 2014 bestemte LERU seg for å beregne det økonomiske bidraget fra sine medlemsinstitusjoner. Oppgaven ble gitt til et uavhengig konsulentbyrå, BiGGAR Economics. Beregningen viser at LERU-universitetene i 2014 hadde en «total economic impact» på over 70 milliarder Euro. I samme år var investeringene i disse universitetene cirka 16 milliarder Euro. For hver krone investert, kom det over fire kroner ut.

Publisert 8. sep. 2015 14:54

Samarbeidet mellom Telenor og Universitetet i Oslo går inn i en ny fase. Avtalen som i dag ble undertegnet i Future Lounge på Telenor Fornebu, innleder tre nye år med forskning i grensesonene mellom teknologi, innovasjon og kultur.