Rektors blogg 2009- 31. juli 2017 - Side 14

Publisert 24. mars 2015 02:16

Nå er det nest før vi får se hvilke tanker regjeringen har om strukturen i Norges universitets- og høgskolesektor. Stortingsmeldingen  kommer denne uken. I samme melding kommer også signaler om finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. Det er finansieringen som er tema for denne bloggen.

Publisert 12. mars 2015 07:55

Hvordan er det egentlig å studere ved UiO? Det lurer over 2000 potensielle studenter på når de torsdag 12. mars 2015 besøker Åpen dag ved UiO. De vil følge miniforelesninger fra samtlige av våre fagkategorier - til sammen tilbyr UiO over 80 korte forelesninger for fremtidige studenter denne dagen. De kan besøke fakultetene på campus og få studieinformasjon om alle våre studieprogrammer. De kan få veiledning i Knutepunktet, innta boller og kakao i teltet på Frederikkeplassen, lære mer om jobbmuligheter etter studiene, snakke med studenter om overgangen fra videregående til universitetet og kjenne på følelsen av å bevege seg i et miljø som tilbyr forskning og utdanning på det høyeste internasjonale nivå.  

Publisert 11. mars 2015 13:43

Så hva gjør vi da, for å styrke internasjonaliseringen i Norge? Mer spesifikt: Hvordan øker vi utvekslingen? Rammebetingelsene er på plass, og jeg tror ikke det er så mye å vinne på å styrke de økonomiske insentivene. For å fortsette der jeg slapp i forrige blogg (som bør leses i sammenheng med denne): Vi må bli flinkere til å kommunisere hvorfor utveksling er så viktig og hvorfor utveksling gir så stor gevinst både for individ og samfunn. Dette må vi kommunisere til studentene. Men ikke mindre viktig: Vi må kommunisere dette til våre lærere og til dem som er ansvarlig for å utvikle dagens studieprogrammer. Studenter og lærere er på ett vis i samme båt. Både studenter og lærere må se betydningen av utveksling, og både studenter og lærere må være villig til å bevege seg ut av sin komfortsone. For lærerne betyr dette at de må gi slipp på litt av den kontrollen over studieløpet som man som lærer instinktivt ønsker å beholde.

Publisert 10. mars 2015 23:05
Publisert 9. mars 2015 10:04

Det er ikke mange månedene siden vi feiret 25-årsdagen for Berlinmurens fall. Det er umulig å glemme denne dagen i 1989 da Europa endret seg rett foran øynene på oss. Den dagen da muren falt, var jeg på et internasjonalt møte sammen med mange nære fagkolleger. Én av disse hadde satt livet på spill da han noen år tidligere hadde flyktet fra Øst-Tyskland. Det ble mye følelser og lange diskusjoner om Europas fremtid.

Publisert 8. mars 2015 12:29

Temaet for Universitetet i Oslos feiring av den internasjonale kvinnedagen i år er ”De nye feminismene» og utgangspunktet for arrangementet er oppblomstringen av feministisk engasjement i den norske offentligheten de siste årene. At engasjementet er stort, understrekes av det gode oppmøtet til vårt arrangement i Gamle festsal i dag – på en søndag kl. 11.

Publisert 5. mars 2015 13:16

Universitetenes tredje samfunnsoppdrag er formidling. Vi skal være i dialog med samfunnet, vi skal gjøre kunnskap tilgjengelig, og vi skal løfte og belyse aktuelle problemstillinger.

Publisert 4. mars 2015 13:52

Dagens Næringsliv har i løpet av de siste ukene hatt oppslag om private donasjoner, senest om en planlagt donasjon for et nytt klinikkbygg for kreftbehandling på Radiumhospitalet. Jeg skal ikke kommentere de aktuelle sakene. Men oppslagene innbyr til noen tanker om den filantropiske tradisjonen. I USA har denne tradisjonen hatt et sterkt fotfeste og har bidratt til at USA har blitt ledende innen forskning, og ikke minst innen medisin. Nå er den filantropiske tradisjonen på fremgang også i Norge. Denne utviklingen bør vi legge til rette for.       

Publisert 3. mars 2015 10:54

I dag samles et femtitalls nordiske rektorer på Universitetet i Oslo for å diskutere nordisk samarbeid innen utdanning og forskning. Møtet er i regi av det Nordiske universitetssamarbeidet (NUS), som jeg for tiden er leder for.  

Publisert 26. feb. 2015 23:00

Den 5. mars skjer det: For første gang utdeles Olav Thons faglige priser. Seremonien foregår i Universitetets aula og er åpen for alle. Prisene vil gi et løft for utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Publisert 25. feb. 2015 17:48

«Universiteter og høyskoler presses inn i brå samliv. Det kan koste mer enn det kaster av seg.» Dette var ingressen til Inger Merete Hobbelstads kommentar, publisert i Dagbladet den 23. februar. Hun viser til den pågående debatten om struktur i universitets- og høgskolesektoren – en debatt som for noen institusjoner kan munne ut i en tvungen tango.

Publisert 25. feb. 2015 05:28

I dag 25.februar kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til Blindern for å holde en tilpasset versjon av sin offisielle årstale. Dette er et tilbud for studenter ved alle våre universiteter og høyskoler. Blindern-besøket er blitt en tradisjon, og vi regner med fullt hus som vanlig.

Publisert 23. feb. 2015 10:14

Å møte en fremtid uten olje. Dette var tittelen på annonsebilaget i Aftenposten i dag. I dette bilaget - på side 14 og 15 - forteller Kunnskapsministeren og Næringsministeren hvordan Regjeringen satser på innovasjon og forskning. Det er flott at grunnforskning og høyere utdanning trekkes frem som helt avgjørende for at vi skal kunne omstille oss til en ny økonomi.  Det er fra grunnforskningen de store gjennombruddene kommer – de gjennombruddene som kan legge grunnlaget for nytt næringsliv.

Publisert 23. feb. 2015 03:59

I dag er det et viktig møte i Regjeringens representasjonsbolig. Statsministeren har invitert representanter fra universitets- og høyskolesektoren til å diskutere en rekke sentrale spørsmål. Blant spørsmålene er disse: Hvordan kan vi gjenkjenne talent? Hvordan legger vi til rette for å utvikle talentene våre?

Publisert 19. feb. 2015 11:51
Publisert 16. feb. 2015 21:38
Publisert 15. feb. 2015 20:21

Håkon Haugli i Abelia og Lars Holden i Norsk Regnesentral avlegger meg et besøk i Aftenposten den 1. februar. De går i rette med mine uttalelser om at universiteter og høgskoler må være strategiske aktører og hevder at fremtidig vekst i forskningsmidler må komme gjennom Forskningsrådet.  Med dette går Haugli og Holden også imot ekspertutvalget for ny finansieringsordning for universiteter og høyskoler. Dette utvalget understreker at institusjonene må ha et strategisk handlingsrom til å styre egen aktivitet og fraråder derfor at midler flyttes fra institusjonenes grunnbevilgning  til Forskningsrådet.

Publisert 10. feb. 2015 11:13

Stortingets Utenriks- og forsvarskomite holder 13. februar høring om Meld. St. 10 (2014-2015) Muligheter for alle - Menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken. Dette er en viktig melding. Norge både kan og bør være en internasjonal pådriver for menneskerettighetene.  Da blir det viktig å spørre: Hvordan kan vi best mulig støtte opp under akademisk frihet?

Publisert 9. feb. 2015 10:28

Etter terrorhandlingene den 22. juli 2011 arrangerte UiO en serie «Etter 22/7- forelesninger» som ble sendt på TV og etterpå utgitt i bokform. Nå arrangerer vi «Etter Paris-seminarer».  Det første av disse ble holdt i Litteraturhuset den 4. februar. Det trakk fullt hus. Seminar nummer to holdes i kveld – den 9. februar kl. 18, samme sted. Professor Thomas Hylland Eriksen er ordstyrer. Forskere fra Universitetet i Oslo vil diskutere årsakene til politisk vold i dagens Europa. Hvor kommer raseriet fra, og hvordan kan man stanse en polarisering som fører til militant islamisme og voldelig høyreekstremisme?

Publisert 8. feb. 2015 21:12

Ja, dette er det spørsmålet vi stiller i en kronikk publisert i Klassekampen 6. februar. Universitetsmuseene har ikke funnet sin rettmessige plass i det norske finansieringssystemet. For å vri på et stående uttrykk: De faller mellom alle stoler.

Publisert 3. feb. 2015 22:57

I går arrangerte Kunnskapsdepartementet en høringskonferanse om ekspertutvalgets forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler. Ekspertutvalgets rapport har tittelen “Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill.”  Rapporten er god. Og langt på vei svarer den på de utfordringene sektoren står overfor.

Publisert 2. feb. 2015 13:47

Lørdag åpnet en bredt anlagt forelesningsserie i samarbeid med Senter for studier av Holocaust eller livssynsminoriteter, forkortet HL-senteret. Over 320 mennesker møtte fram for å høre professor emeritus Ole Kristian Grimnes snakke om "Veien inn i krigen."  Gamle Festsal og galleriet var fullt, og vi måtte åpne dørene til siderommet. Formidling på det beste!

Publisert 2. feb. 2015 05:52

Frie ytringer – etikken og de politiske realitetene. Dette er tittelen på seminaret i Litteraturhuset 4. februar 2015 kl. 18 – 19.30. Universitetet i Oslo inviterer til innlegg og debatt om ytringsfriheten og om hvordan denne er under press. Hva er bakteppet for terrorhandlingene mot Charlie Hebdo? Hvordan kommer vi oss videre?

Publisert 29. jan. 2015 04:35

Det strategiske rådet vi opprettet i 2012 la i august frem sin første rapport etter flere møter med Universitetet, Forskningsrådet, departement og andre aktører og interessenter i det norske forsknings- og utdanningslandskapet. Rapporten fikk tittelen «Build a Ladder to the Stars» - en tittel som signaliserer høye ambisjoner på UiOs vegne. Universitetsstyret har besluttet å følge opp denne rapporten og vedtok sist tirsdag mandatene for tre av de fire arbeidsgruppene som skal arbeide videre med rapportens anbefalinger.   

Publisert 23. jan. 2015 00:58

Å publisere er å offentliggjøre. Som forskere lever vi av å publisere. Men det samme gjør forlagene. De lever også av vitenskapelig publisering. Og mange av dem lever godt – veldig godt. Vitenskapelig publisering er en industri som i årlig omsetning overgår musikkindustrien. Dette fortalte Jørn Hurum i dag, under et møte med tittelen Penger og poeng. Dette var et møte som omhandlet alle dilemmaene i dagens publiseringsverden. Møtet ble holdt i Realfagsbiblioteket. Og det var fulltegnet.