Rektors blogg 2009- 31. juli 2017 - Side 16

Publisert 29. okt. 2014 13:18
Publisert 28. okt. 2014 15:31

Norden: Lykken på jord? Dette er tittelen på et åpent seminar torsdag 30.oktober som retter et kritisk og undersøkende blikk på Norden. Arrangementet er en del av oppladningen til den nye Norden-satsingen ved UiO, som er vårt tredje store tverrfaglige samarbeidsområde, ved siden av UiO Energi og Livsvitenskap.

Publisert 27. okt. 2014 20:19

EU åpner nå for at norske institusjoner kan søke midler til samarbeid med institusjoner i land utenfor Europa. EU kaller dette kapasitetsbygging, og prosjektene som faller inn under denne paraplyen, skal ta sikte på å heve kvaliteten på høyere utdanning i partnerlandene utenfor EU. Budsjettet er på 114 millioner euro (ca. 940 millioner kroner).

Publisert 25. okt. 2014 10:37

Er du andre- eller femteårsstudent ved et av UiOs studieprogram, har du denne måneden fått en e-post eller sms om å delta på Studiebarometeret. Har du gjort noe med det?

Publisert 22. okt. 2014 13:18
Publisert 17. okt. 2014 09:45
Publisert 14. okt. 2014 22:30

Den nye regjeringen ønsker seg flere internasjonalt ledende fagmiljøer i Norge.  Dette er ambisjoner vi deler fullt ut. Det å få muligheter for faglig fordypning i kontakt med utenlandske kolleger kan være et viktig skritt på veien mot det internasjonale toppsjiktet. Senter for grunnforskning tilbyr slike muligheter.  

Publisert 13. okt. 2014 21:45

Last Friday the Nobel Committee announced that the Peace Prize is to be awarded to Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi for their struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education.

Publisert 12. okt. 2014 08:14

Det er mye bra i det nye statsbudsjettet. Det er skrudd sammen på en måte som vil kunne gagne Norge og norsk forskning på sikt. Det er nå forventinger om at det i årene som kommer vil skje en opptrapping av investeringene langs de linjene som ligger i årets budsjett. Men innføring av skolepenger er et feilskjær og bryter med ånden i budsjettet for øvrig.  

Publisert 9. okt. 2014 22:32

Den 14.–23. oktober feirer UiOs Sosialantropologiske institutt 50-årsjubileum. Jubileet i 2014 vil markere den ganske enestående utviklingen sosialantropologisk institutt har hatt i løpet av disse femti årene. Det er tett program fylt med seminarer, filmfestival, jubileumsforelesing og fotoutstilling.

Publisert 8. okt. 2014 21:25

Hvilken uke for forskning og høyere utdanning! Mandag kom nyheten om nobelpris til May-Britt og Edvard Moser – ansatt ved NTNU og utdannet ved Psykologisk institutt og Institutt for medisinske basalfag her i Oslo. I dag kom det første budsjettet som den nye regjeringen har hatt det hele og fulle ansvaret for. Og i dag ble langtidsplanen for forskning og høyere utdanning presentert i et fullsatt auditorium på UiO.

Publisert 5. okt. 2014 17:48
Publisert 1. okt. 2014 13:36

Vi har nylig lagt bak oss årets Forskningsdager, og jeg sier vel blåst til alle som har bidratt til Forskningstorget, gratulerer Siv Gundrosen Aalbergsjø fra Fysisk institutt som kvalifiserte seg til den nasjonale Forsker Grand Prix-finalen, og takker for alle andre små og store bidrag. I år har UiO gjennom Forskningsrådet fått anledning til å benytte Litteraturhuset som formidlingsarena, et tilbud vi håper blir videreført neste år. Her har fakultetene fått mulighet til å vise seg fram på aller beste måte.

Publisert 29. sep. 2014 18:24
Publisert 28. sep. 2014 10:55

Torsdag 16. oktober inviterer Universitetet i Oslo, i samarbeid med Inven2 og Oslotech, til konferansen Cutting Edge 2014 i Forskningsparken. Dette er en konferanse for alle som er interessert i innovasjon og som er opptatt av hvordan fremtidens samfunn vil se ut.

Publisert 21. sep. 2014 14:26

De politiske ambisjonene for norsk forskning og høyere utdanning har ikke utviklet seg i takt med ressurstilfanget i dette landet. Ambisjonene for forskning og høyere utdanning har blitt hengende etter. Den nye regjeringserklæringen signaliserer vilje til endring. Utdanningskvaliteten skal styrkes, det skal etableres flere verdensledende forskningsmiljøer, og vi skal få større suksess i EU-forskningen. Utfordringen nå er å utvikle et finansieringssystem som gjør det mulig å komme i mål med disse ambisjonene.

Publisert 17. sep. 2014 21:44

Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet tilleggskapitler til Folkehelserapporten 2014. Ett av disse er «Helse hos eldre i Norge». Rapporten setter søkelyset på et tema jeg har omtalt i tidligere blogger: Andelen eldre i Norge er økende, og forskning og innovasjon er nødvendig for å møte de utfordringene og de mulighetene som ligger i en aldrende befolkning.

Publisert 16. sep. 2014 12:53

I morgen, 17. september, braker det løs med forskningsformidling over det ganske land. Forskningsdagene er over oss. De går fram til 28. september. Arrangøren er Norges Forskningsråd, og mottoet er «Rom for store tanker». Gjennom disse dagene vil det være mer enn 1000 arrangementer, spredt over hele landet. Et godt eksempel er Det odontologiske fakultets arrangement fredag 26. september. Fakultetet inntar Litteraturhuset med et program som viser hvordan fakultetets forskning angår oss alle.  

Publisert 11. sep. 2014 23:15

Den 23. september kommer over 60 arbeidsgivere til UiO for å møte våre studenter. Karrieredagen ved UiO er et av landets største arrangementer i sitt slag. Kjære studenter: Nå har dere en mulighet til å møte de som kan bli deres fremtidige arbeidsgivere. Karrieredagen er en møteplass for fremtiden.

Publisert 10. sep. 2014 15:50

Like sikkert som høstjakten er de årlige universitetsrangeringene. Nylig fikk vi resultatene fra årets Shanghai-rangering, og flere rangeringer er i vente. Nok en gang kommer overskriftene i avisene om hvor dårlig det står til i norsk utdanning og forskning. Og nok en gang må universitetsledere rykke ut og forklare at det dreier seg om rangeringer med meget store metodeutfordringer.  Disse forklaringene må ikke forveksles med bortforklaringer.

Publisert 7. sep. 2014 10:07
Publisert 1. sep. 2014 19:18
Publisert 23. aug. 2014 13:29
Publisert 21. aug. 2014 15:31

Er vi et land med overutdannede? Jeg refererer selvsagt til debatten om mastersyke – en sykdom som skulle skyldes en overproduksjon av kandidater med mastergrad. Sykdommen rammer angivelig det enkelte individ, som ikke finner jobb, og samfunnet, som bruker ressurser til ingen nytte.

Publisert 18. aug. 2014 11:33

Bare noen dager etter at Webometrics-rangeringen ble publisert (med UiO som nr. 73) kom årets utgave av Academic Ranking of World Universities - den såkalte Shanghai-rangeringen. Dette er en av de viktigste rangeringene av verdens universiteter og sier mye om hvor tunge universitetene er innen forskning og publisering. UiO beholder sin gode plassering som nummer 69 blant verdens universiteter.