Rektors blogg 2009- 31. juli 2017 - Side 12

Publisert 6. sep. 2015 23:15

Vår bursdagsuke har vært rik på begivenheter. På selve bursdagen, 2. september, kom nyheten vi har ventet på så lenge: Regjering og departement sparket i gang arkitektkonkurransen for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy. En flott bursdagsgave!

Publisert 27. aug. 2015 14:18

Nå er det bare dager igjen til UiOs bursdag. Onsdag 2. september er det 204 år siden kong Frederik 6. ga ordre om at det skulle opprettes et ”fulstændigt Universitet” i Norge. Til alle studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo: Gratulerer med dagen! To our international students and employees: Congratulations, and thank you for having chosen to study or work at UiO.

Publisert 25. aug. 2015 23:22

I 2009 lanserte vi prosjektet «Grønt UiO» med ambisjoner om å utvikle en grønn campus, og nå har vi publisert en miljørapport som gir et usminket bilde av status. Denne rapporten – utarbeidet av Eiendomsavdelingen - viser at mye er oppnådd, men at det også er mye som gjenstår å gjøre. Vi arbeider jo egentlig mot et bevegelig mål, der ambisjonene hele tiden må justeres opp mot de mulighetene som åpnes av ny teknologi. Hensynet til bærekraft og miljø skal gjennomsyre alle våre strategier, handlingsplaner og styringsdokumenter – slik som vår masterplan for eiendomsutviklingen. Masterplanen ble vedtatt av Universitetsstyret i juni og bærer tittelen  «Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo.»

Publisert 23. aug. 2015 22:44

Vi er inne i den vakreste og viktigste tiden av året på Universitetet i Oslo: Starten på et nytt studieår. Den 10. august hilste jeg de nye studentene velkommen på Universitetsplassen. Møtet med de nye studentene er et av årets høydepunkter. Denne uken har det også vært skolestart for tusenvis av elever på ulike nivåer. Vi ønsker alle elever et godt og lærerikt skoleår, men noen skoler får vi mulighet til å følge særlig tett: Våre universitetsskoler. Gjennom samarbeidet med disse får vi mulighet til å tenke nytt rundt hvordan vi skal kunne gjøre skole og universitet enda bedre.

Publisert 17. aug. 2015 22:45
Publisert 15. aug. 2015 16:45

Interessen for vikingtid øker, og det samme gjør besøkstallene ved Vikingskipshuset - Kulturhistorisk museum. Og nå opplever vi en debatt om forskning på vikingskip og vikingtid, senest i gårsdagens Kulturnytt. Er vår vikingtidsforskning på høyde med forskningen i utlandet og på høyde med interessen for denne viktige epoken i vår historie? 

Publisert 9. aug. 2015 23:17

I dag – 10. august – er semesterstart. Vi ønsker dere – de nye studentene- hjertelig velkommen til Universitetet i Oslo.

Publisert 23. juli 2015 03:40

Denne måneden er det 70 år siden Vannevar Bush utga sin rapport Science – The Endless Frontier. Denne rapporten dannet mye av grunnlaget for USAs etterkrigshegemoni innen forskning og høyere utdanning. Dokumentet fremstår som moderne selv i dag og burde inspirere forskningspolitikken her i Norge.

Publisert 17. juli 2015 13:51

Today it became official that Anders Behring Breivik will be offered admission to the bachelor's programme in political science at the University of Oslo. Prison regulations will prevent him from visiting campus and having any contact with students or staff at the University.

Publisert 17. juli 2015 01:38

Så er det igjen sesong for universitetsrangeringer. I dag ble resultatene frigitt for The Center for World University Rankings (CWUR). Rangeringen finnes her: http://cwur.org/2015. Som leserne av denne bloggen vet, er jeg meget kritisk til universitetsrangeringer av denne typen. Men vi må bare erkjenne at rangeringer har offentlighetens interesse og at det alltid blir spørsmål om både plassering og metode.

Publisert 8. juli 2015 17:26

«Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo.» Dette er tittelen på vår blodferske masterplan. Planen ble vedtatt på det siste UiO-styremøtet før sommeren. Jeg mener planen er en viktig milepæl i oppfølgingen av UiOs strategi. Masterplanen viser hvordan vi gjennom tydelige prioriteringer og god eiendomsforvaltning skal bygge opp under våre viktigste samfunnsoppdrag – forskning, utdanning og formidling. 

Publisert 3. juli 2015 12:31

I brev datert 26. juni får vi fra Kunnskapsdepartementet et høringsnotat med frist midten av august. Det dreier seg om endringer i universitets- og høgskoleloven i kjølvannet av Stortingets behandling av Strukturmeldingen. Dette er en viktig sak. De foreslåtte lovendringene angår universitetsdemokratiet. Men med så kort frist settes det effektivt en stopper for en forsvarlig behandling av høringsnotatet i universitetets demokratisk valgte organer.

Publisert 29. juni 2015 13:48

Last week it was made official that the Norwegian Research Council grants 14 million NOK to finance five new years for the Nordic graduate school in archaeology, Dialogues with the Past. This will ensure an already well-established and successful research school to continue its important work of improving the national and international doctoral programmes in archaeology across the Nordic and Baltic regions.

Publisert 28. juni 2015 23:59

Tusenårsmålene for verdens utvikling – the Millenium Development Goals – løper ut i 2015 og må erstattes med nye. Hvordan skal de nye målene se ut, og hvordan skal de finansieres? Disse spørsmålene skal diskuteres om få dager, fra 13. til 16. juli.  Da samles statsledere, finans- og utenriksministre samt representanter fra sivilsamfunn og privat næringsliv i Addis Abeba til den tredje FN-konferansen om finansiering for utvikling.

Publisert 25. juni 2015 17:15
Publisert 24. juni 2015 22:45

A time for reflection: Today we met at Kulturhuset at Youngstorvet to attend Robert Quinn’s presentation of “Free to think”: the report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project. This report describes 333 attacks on higher education communities, arising from 247 verified incidents in 65 countries. The proverbial tip of the iceberg. Higher education institutions are attacked and threatened even in countries that have a democratic system in place, or are held to be on the path to democracy.  The “Free to think” report instills awareness of the enormous scale of this problem and calls for collective action.

Publisert 23. juni 2015 23:05

I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 100 mill. kroner for å utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer. UiO er tildelt 31,2 mill. kroner av denne budsjettposten. Satsingen skal styrke institusjonenes evne til å tiltrekke seg internasjonalt ledende forskere og skal bidra til finansiering av den faglige aktiviteten til forskerne som ansettes. UiOs styre vedtok i dag hvilke miljøer som skal bevilges midler under denne nye satsingen.

Publisert 22. juni 2015 23:02

An increasing proportion of the Norwegian research funding takes a detour through Brussels. The Norwegian contingent for full participation in Horizon 2020 could well be in the order of 20 billion NOK. We must see to it that this money – or at least a substantial part of it – is returned to Norway. On Friday 26 June we will arrange a seminar on how to be successful in the European Research Council (ERC), which is inPillar 1 of the Horizon 2020 structure.

Publisert 19. juni 2015 17:15

On Monday 22 June we open the 69th session of the International Summer School at the University of Oslo. There will be a welcome ceremony in the University Aula, followed by a reception in Oslo Town Hall. We are proud that 598 students from 89 different countries have chosen to spend six weeks at our university this summer. 

Publisert 15. juni 2015 15:34

Regjeringen planlegger i løpet av 2015 å legge frem en nasjonal bioøkonomistrategi, men bruker dessverre en for smal definisjon av hva bioøkonomi er. En ny strategi må ta inn det store næringspotensialet fra livsvitenskap og helserelatert bioteknologi. Hvis ikke dette kommer på plass, kan Norge risikere å overse viktig innovasjon og det OECD beskriver som et bærende element for Europas økonomi.

Publisert 7. juni 2015 23:17
Publisert 3. juni 2015 17:25

Det er fint at det er blitt debatt om valgt eller ansatt rektor. At debatten engasjerer er et sunnhetstegn, og jeg er glad for at forsøkene på å bagatellisere problemstillingen har prellet av. For den avgjørelsen som skal tas på Stortinget den 11. juni, vil vise retning. Den vil fortelle oss om hvilke verdier vi ønsker å legge til grunn for utviklingen av vårt samfunn.   

Publisert 3. juni 2015 01:13
Publisert 1. juni 2015 18:44

«I Norden finns fler toppuniversitet än i Tyskland eller Frankrike! Relaterar man antalet toppuniversitet till befolkningsmängden framstår Norden till och med som världens främsa universitetsregion. Skulle Kalmarunionen ännu existera skulle Norden ses ett av världens ledande forskningsländer. Genom ett ännu mera fördjupat samarbete mellan de nordiska universiteten bör man även utan en Kalmarunion dra nytta av det faktum att regionen utgör en tyngdpunkt i världens universitetsväsen.»

Publisert 31. mai 2015 11:44

Syv forelesninger om 2. verdenskrig – syv fulle hus. I går åpnet Gamle festsal dørene for den siste av syv forelesninger om okkupasjonstid og krig i Norge. To UiO-historikere, Synne Corell og Øystein Sørensen snakket om «Krigens fortellinger – hvilke stemmer, hva har de fortalt?»  Jeg har sjelden sett et slikt engasjement i Gamle festsal. Interessen for krigen viser ingen tegn til å avta. Kanskje tvert imot?