Rektors blogg 2009- 31. juli 2017 - Side 4

Publisert 19. feb. 2017 23:26

Every higher education institution that I know of refers to “sustainability” in its strategy documents. This reflects what has become second nature to universities and university colleges alike: an ambition to operate with a long time horizon for all their activities including research and education. What will be the impact of the UN’s 2030 Agenda?

Publisert 16. feb. 2017 15:12

I dag – under vår Livsvitenskapskonferanse i Universitetets Aula – snakket byrådsleder Raymond Johansen varmt om hvor viktig det er at Oslo er attraktiv for studenter og talenter fra det store utland.  Jeg er enig. 

Publisert 16. feb. 2017 07:09

Universitetet i Oslo har gjort det til tradisjon å arrangere åpne forelesningsserier når det internasjonale samfunnet rammes av konflikter, terror eller politiske omveltninger. Jeg ser dette som en viktig del av vårt formidlingsoppdrag. Det gjelder å finne et intellektuelt og kunnskapsmessig fotfeste i en turbulent verden. Og det gjelder å skape en informert arena for den offentlige debatten.

Publisert 13. feb. 2017 09:40

Aldri før har det vært viktigere at vi som akademikere er i kontakt med og oppsøker verden utenfor oss. Dette gjelder oss alle – både forskere og studenter. Vi trenger den perspektivrikdommen utveksling og utenlandsopphold gir oss. Og i en turbulent verden trenger vi den tilliten og forståelsen som internasjonaliseringen bidrar til.   

Publisert 10. feb. 2017 15:18

Universitetsstyret ble i siste møte oppdatert på UiOs arbeid med oppfølging av den nye forskningsetikkloven og fikk presentert en oversikt over det omfattende etikk- og verdiarbeidet ved vårt universitet. Arbeidet ble godt mottatt av styremedlemmene og vil bli fulgt opp på flere nivåer i organisasjonen.

Publisert 10. feb. 2017 09:48

Charles Darwin ble født for over 200 år siden, men hans teori om evolusjon gjennom naturlig utvalg står like sterkt i dag. Den 13. februar blir hans fødelsdag markert med forelesninger i Vilhelm Bjerknes hus.

Publisert 9. feb. 2017 17:46

I forbindelse med neste ukes Oslo Life Science-konferanse har jeg skrevet litt om satsingen i et Aftenposten-bilag om forskning og innovasjon innen livsvitenskap.

Publisert 8. feb. 2017 18:34

Det var et sjokk å få meldingen om at Hans Rosling (født 1948) er død. Han var professor i internasjonal helse ved Karolinska Institutet og æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Rosling var en av de mest innflytelsesrike forskere og formidlere i sitt felt. Når han talte, lyttet verden.

Publisert 7. feb. 2017 09:26

Under overskriften "Undervisning - hva, hvorfor og hvordan" inviterer UiO til et seminar for og med UiOs undervisere onsdag 8. februar 2017

Publisert 6. feb. 2017 10:06

Siden Studiebarometeret ble lansert for fire år siden, har institusjonene fulgt resultatene med stor interesse. At Studiebarometeret har gjort seg relevant, er det ingen tvil om.

Publisert 3. feb. 2017 12:42

I dag gjenåpner vi ett av UiOs flotteste læringsmiljøer, nemlig 1. etasje i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus.

Publisert 3. feb. 2017 06:43

UiO er Nordens synligste universitet, ifølge Webometrics. Og at vi nå er nummer 12 i Europa og nummer 83 i verden er intet annet enn oppmuntrende, selv om det kan settes mange spørsmålstegn ved rangeringens metodikk.

Publisert 1. feb. 2017 23:59

I dag åpner vi Institutt for teknologisystemer (ITS) på Kjeller. UiO får et nytt institutt under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Jeg er sikker på at vi med dette styrker vårt eget universitet så vel som de gode forsknings- og teknologimiljøene på Kjeller. Dette er vinn-vinn.

Publisert 30. jan. 2017 08:48

Vi har vært gjennom et år der akademisk frihet har vært satt under press og der nye grenser truer med å underminere det akademiske fellesskapet som bygger tillit og forståelse på tvers av kulturelle, politiske og geografiske skillelinjer. Nå reiser Donald Trump en ny grense.

Publisert 28. jan. 2017 22:40

Fredag presenterte Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning i Realfagsbiblioteket på UiO.

Publisert 24. jan. 2017 20:20

Det kunne ikke vært valgt en mer tidsriktig dag for å arrangere konferansen The future for higher education: Beyond Brexit. I dag har jeg holdt et foredrag ved denne konferansen for å formidle perspektivene fra et land som både står utenfor og innenfor: Utenfor EU, men innenfor EUs forsknings- og utdanningssamarbeid. Jeg snakket også på vegne av The Guild of Research Intensive Universities som jeg er styreleder for.

Åpning av Silurveien 2, ved rektor Ole Petter Ottersen, leder av Studentparlamentet Hans Christian Paulsen og prosjektleder Gry Anita Hemsing
Publisert 18. jan. 2017 11:20

Vi nærmer oss en milepæl for utvikling av digital eksamen ved UiO. Den 1. februar avsluttes prosjektfasen, og digital eksamen går inn i ordinær drift. Jeg benytter anledningen til å gi en stor takk til alle dem som har arbeidet med prosjekt UiO digital eksamen og oppsummere hvilke resultater som er oppnådd.  

Publisert 18. jan. 2017 06:43

Tidligere denne uken sendte rektorene ved Norges åtte universiteter fem råd til EU om utviklingen av Horisont2020 og etterfølgende forskningsprogrammer, og UiO har formidlet universitetets synspunkter i et eget innspill. Nå har The Guild of Research Intensive Universities publisert sitt innspill til EUs forskningsstrategi. Som styreleder for dette nye universitetsnettverket ser jeg med forventning frem til gode diskusjoner med beslutningstagere i Brussel.

Publisert 16. jan. 2017 15:47

Kvalitet i høyere utdanning er tema på årets kontaktkonferanse som går av stabelen i morgen. Jeg har blitt bedt om å holde et innlegg om UiOs erfaringer med utviklingsavtaler. Er utviklingsavtalene en nyskapning eller vanskapning i norsk forskningspolitikk?

Publisert 13. jan. 2017 16:09

Det har vært en betydelig realvekst i UH-sektoren det siste tiåret – og dette har selvsagt også kommet UiO til gode. Det er vi glade for, og det mener vi er en riktig prioritering fra våre politikere. Imidlertid er denne budsjettveksten skjevfordelt om en legger prosenter til grunn – de store breddeuniversitetene har hatt minst vekst, selv om disse har de beste resultatene.

Publisert 12. jan. 2017 09:51

I dag, torsdag 12. januar kl. 10.00 offentliggjøres vinnere og mottakere av Olav Thon Stiftelsens faglige priser og forskningsstøtte for 2017. Som i de to foregående år, er dette et resultat av et nært samarbeid mellom Universitetet i Oslo og stiftelsen. UiO har ansvaret for stiftelsens fagråd som, basert på evalueringer gjort av utenlandske eksperter, innstiller prismottakere og mottakere av forskningsstøtte til Thon-stiftelsens styre.

Publisert 12. jan. 2017 05:53

I dag skal vi markere reformasjonens 500-årsdag i Gamle festsal. Hvorfor skal et sekulært universitet markere et slikt jubileum?

Publisert 10. jan. 2017 23:24

14 000 har meldt seg på vår nye MOOC, Introduction to Norwegian. UiO har satset særskilte ressurser på dette kurset fordi vi ser at det kan være et godt tilbud for nyankomne flyktninger og asylsøkere.

Publisert 7. jan. 2017 02:27

Today Monday 9 January I have the great pleasure of welcoming the new international students at an event at Blindern Campus. I thank you all for coming to the University of Oslo and for bringing the world with you.

Publisert 5. jan. 2017 06:29

Det er tid for NHOs årskonferanse, og igjen roper NHO høyt om at norske studenter ikke tar «rett» utdanning.