Rektors blogg 2009- 31. juli 2017 - Side 15

Publisert 20. jan. 2015 08:08

I UiOs handlingsplan for internasjonalisering ligger det klare ambisjoner om etablering av fellesgrader med utenlandske universiteter. Nå er den første komplette fellesgraden for doktorgradskandidater i Norge er et faktum. Etter tre års intenst arbeid har UiO sammen med University of Edinburgh (UK), Tilburg University (Nederland), Tartu University (Estland), Deusto University (Spania) og North-West University (Sør-Afrika) fått på plass European Joint Doctorate in Law and Development (EDOLAD). Den økonomiske støtten fra EUs lifelong learning programme var viktig.

Publisert 18. jan. 2015 14:20

EUs nye rammeprogram – Horisont 2020 – er dratt i gang. Dette er det største forskningsprogrammet verden har sett, og Norges kontingent blir over to milliarder kroner per år. Satsingen på EU gir oss store muligheter og store utfordringer.

Publisert 14. jan. 2015 23:27

For ganske nøyaktig ett år siden - 17. januar 2014 – hadde Dagens Næringsliv et oppslag med tittelen Åpner «junioruniversitet» for 15-åringer. Undertittelen var: Til høsten kan Vidhya (15) og Helene (16) begynne på en videregående skole med «akademisk profil» og professorer som gjestelærere. Oppslaget viste til Hersleb videregående skole som da var under ombygging og det vi kan kalle en omprofilering. Hersleb skole skulle få en akademisk profil, basert på en samarbeidsavtale mellom Utdanningsetaten i Oslo kommune og Universitet i Oslo.   

Publisert 10. jan. 2015 22:58
Publisert 9. jan. 2015 13:59

Begrepet Global Governance dukket opp i statsvitenskapen på 1990-tallet for å beskrive hvordan ikke-statlige aktører, nye institusjoner, nettverk og organisasjoner bidro til å skape en orden i fraværet av en global regjering. Samtidig som global governance var ment å beskrive, vokste det fram en forskningsagenda med et normativt siktemål - å finne ut hvordan de komplekse styringsstrukturene kunne bidra til å løse alle de presserende problemene man stod overfor: Miljøproblemer, sikkerhetstrusler, helseutfordringer, fattigdom og klimaendringer. Mye har skjedd siden den kalde krigen. Tidligere utviklingsland er blitt sterke aktører i internasjonal politikk, stater driver ny geopolitisk konkurranse om ressurser og innflytelse, og de globale utfordringene har blitt større.

Publisert 8. jan. 2015 21:50

Hva består universet av? Ingen tvil – dette er et av de største spørsmålene i vår tid. Kanskje ikke så matnyttig, kanskje ikke rettet inn mot kortsiktig nytte, men likevel et spørsmål så fundamentalt som noe annet. Menneskets nysgjerrighet har alltid søkt ut i universet. Og fremdeles finnes de største gåtene nettopp der ute.

Publisert 7. jan. 2015 20:46

C’est avec stupéfaction et douleur que nous avons reçu les terribles nouvelles de l’attentat terroriste à Paris. Cette atteinte à la liberté d’expression et aux valeurs de la démocratie est une attaque contre nous tous, contre ce que nous avons de plus précieux, et contre les valeurs qui constituent le fondement même des universités. 

Publisert 7. jan. 2015 10:35

Så har ekspertutvalget konkludert. Utvalget som ble oppnevnt av regjeringen  like før påske i fjor, la i dag fram sin rapport om finansieringen av forskning og høyere utdanning i Norge. På «ikke altfor god tid» - slik ekspertutvalgets leder, Torbjørn Hægeland formulerte det under pressekonferansen i dag – har utvalget utarbeidet et dokument på nærmere 200 sider som nå skal høres med frist 9. februar.

Publisert 6. jan. 2015 14:03

I dag var det åpen høring i Stortinget om Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2015 – 2024. Som leder av Universitets- og Høgskolerådet fikk jeg anledning til å kommentere denne planen.

Publisert 3. jan. 2015 13:08
Publisert 8. des. 2014 12:15

Innovasjon er universitetenes fjerde samfunnsoppdrag. Vårt innovasjonsselskap Inven2 setter stadig nye rekorder, og har nylig brutt en ny grense ved å passere 40 kommersialiseringer på et kalenderår.

Publisert 6. des. 2014 13:43

Det ble nylig klart at UiO har fått ytterligere to stipend fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Disse gikk til to unge forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vi gratulerer! Fakultetet har nå 14 av UiOs 26 ERC-prosjekter, og det har nesten 1/3 av alle ERC-støttede prosjekter i Norge. Som fakultet er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i ferd med å nærme seg det øverste sjiktet i Europa.   

Publisert 4. des. 2014 19:00
Publisert 3. des. 2014 03:31

«Landets største bygg å undervise i.» Dette var overskriften i et flott oppslag i Aftenposten om det nye bygget for livsvitenskap, kjemi og farmasi som skal bygges i Gaustadbekkdalen. Bygget er viktig, men enda viktigere er den aktiviteten dette bygget skal huse. Det er denne aktiviteten som skal sikre oss internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap.

Publisert 30. nov. 2014 18:37

I en urolig verden som higer etter tillit og forståelse mellom land og kulturer er det ingen fornuft i å innføre barrierer som hindrer bevegelse av studenter og kunnskap over landegrensene.  Der er derfor vi er glad for at skolepenger ikke blir innført (i hvert fall ikke i denne omgang) og for at NHOs forslag om «siling» av studentene fra utlandet synes å falle på stengrunn.   

Publisert 25. nov. 2014 15:42

NHO slutter ikke å overraske med sine velmente men feilplasserte utspill om forskning og høyere utdanning. Tidligere i år var det mastersyken som var problemet. Nå er problemet at vi får så mange unyttige studenter fra utlandet. NHOs stemme er for viktig til at den bør skusles bort på denne måten.

Publisert 24. nov. 2014 13:52

Rett før helgen kom regjeringen og samarbeidspartiene fram til en avtale om statsbudsjettet for 2015. Da regjeringen presenterte sitt budsjettforslag tidlig i oktober kalte jeg det en «forsiktig start på langsiktig opptrapping». Etter at forhandlingene på Stortinget er over, kan jeg med glede konstatere at starten på denne opptrappingen har blitt mer ambisiøs og mer i tråd med målene i regjeringserklæringen. Dette fortjener alle partiene ros for, men særlig Venstre og KrF som har vært tydelige pådrivere for en del av endringene i budsjettforslaget.

Publisert 21. nov. 2014 18:25

Universitetet deler årlig ut UiOs menneskerettighetspris. I år går prisen til den italienske forfatteren og journalisten Fabrizio Gatti for hans reportasjer og bøker om migrasjon i Europa.

Publisert 17. nov. 2014 16:35

Utkastet til ny hovedstrategi for Forskningsrådet har nylig vært på høring. Utkastet bør leses vidt fordi det berører helt sentrale spørsmål om hvordan man skal få det beste ut av norsk forskning. Ja, utkastet fremtvinger en debatt om forskningens natur og drivkrefter – og ikke minst: Om hvilken rolle Forskningsrådet skal ha i det norske forskningssystemet.

Publisert 15. nov. 2014 15:45

Det er dessverre alt for sjelden at det trekkes frem i lyset, det gode arbeidet som gjøres av våre administrativt ansatte. Så det er svært gledelig at Universitetet i Oslo ved Avdeling for administrativ støtte er tildelt Difis anskaffelsespris for digitalisering. Dette retter oppmerksomheten mot det langsiktige og målrettede arbeidet som gjøres for å dra nytte av alle de mulighetene som den digitale revolusjonen gir oss. Prisen vil inspirere til videre innsats og innovativ tenkning rundt bruken av digitale verktøy ved vårt universitet.  

Publisert 10. nov. 2014 18:46

I minst 28 land blir skoler og universiteter okkupert av militærstyrker. Dette får konsekvenser for hundretusenvis av elever og studenter verden over. Skoler stenges, elever blir forsøkt rekruttert, liv blir satt i fare, og spesielt jenter blir holdt hjemme fra skolen i frykt for overgrep fra mannlige soldater. Norske myndigheter har tatt på seg ansvaret for å implementere Lucens guidelines, internasjonale retningslinjer som skal beskytte skoler og universiteter fra militært bruk. Fredag 14. november kl 16.00 vil dette være et tema for diskusjon på Litteraturhuset i Oslo.

Publisert 7. nov. 2014 12:25

På tirsdag 11. november kl.16.00 er finalen i gang. Vinnerne av Rektors utfordring 2014 skal kåres. Dette skjer i Vestibylen i Vilhelm Bjerknes’ hus. Velkommen til et spennende arrangement.  

Publisert 4. nov. 2014 09:51

Today I attended the opening of ARENA’s conference on Democratic Constitutionalism in Europe. The conference runs over three days and takes place in our University library – Georg Sverdrup’s building. The conference has drawn numerous scholars from abroad.   

Publisert 3. nov. 2014 20:55

I dag inviterte Forskerforbundet til forskningspolitisk seminar og debatt om struktur i høgskole- og universitetssektoren. Som kjent er det bebudet en stortingsmelding om struktur ved påsketider neste år. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innledet seminaret ved å si at det fra departementets side er intet nytt, og at dette er den store nyheten.  

Publisert 30. okt. 2014 09:37