Rektors blogg 2009- 31. juli 2017 - Side 18

Publisert 23. mai 2014 18:32

Årsplanen for UiO har som førsteprioritet å skape bedre studiekvalitet, fremme nyskaping innen utdanning og læringsmiljø samt å tilrettelegge for en enklere hverdag. Innføring av digital eksamen er et kinderegg som tar opp i seg alle disse tre målsetningene. I tillegg er digital eksamen et viktig tiltak for å bli et «grønnere» UiO.

Publisert 20. mai 2014 16:53

Vi har markert 17. mai med god oppslutning. Grunnlovens 200-årsjubileum er feiret over det ganske land, med avduking av statuer, med restaurering av Eidsvollsbygningen, med søkemotorer hvor du kan finne ut om nettopp du er i slekt med en eidsvollsmann.

Publisert 19. mai 2014 11:25
Publisert 18. mai 2014 16:27

Ja visst har jeg blogget om denne utstillingen allerede. Men etter å ha «tjuvtittet» før åpningen den 16. mai så vil jeg hevde at utstillingen «Ja, vi elsker frihet» er flere blogger verdt. Så la denne bloggen bli en oppfordring til alle: Denne utstillingen må du ikke gå glipp av.  

Publisert 14. mai 2014 15:43

Om lag 13 000 kandidater fra Universitetet i Oslo er nå invitert til å svare på vår kandidatundersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge overgangen mellom studier og arbeidsliv, opplevelse av kompetansen utdanningen ga, samt tilfredshet med utdanningen. 

Publisert 13. mai 2014 13:13

En universitetsrangering som fremmer institusjonell diversitet. Ja, det er dette vi har drømt om, vi som flere ganger i året blir utsatt for en-dimensjonale universitetsrangeringer under akronymer som THE, ARWU og QS. I dag lanseres en flerdimensjonal rangering som tar i bruk indikatorer for mange sider av universitetenes virksomhet og som ikke lar disse indikatorene munne ut i et enkelt tall. I stedet for å bruke samme mal for alle universiteter, så sier denne nye rangeringen noe om «how well do universities do what they do».

Publisert 9. mai 2014 09:00

Ja, jeg er selvfølgelig klar over at det er tradisjonen og ikke bibelteksten som har gjort kunnskapens frukt til et eple. Det er ikke til å unngå å trekke forbindelsen når vi i dag har oppført den første pileskulpturen i Norge her på Blindern: Et halvt eple, utført av den britiske kunstneren Tom Hare.

Publisert 8. mai 2014 19:27
Publisert 6. mai 2014 12:39

Dette er tittelen på et av UiOs viktigste bidrag til Grunnlovsjubileet – en utstilling i regi av Kulturhistorisk museum. Fotokunstner Lill-Ann Chepstow-Lusty og numismatiker Svein Gullbekk kuraterer en utstilling hvor begrepet frihet utforskes, utfordres og behandles i skjæringspunktet mellom kunst og vitenskap.

Publisert 5. mai 2014 14:26

Hvordan kunne det ha seg at Europas frieste forfatning fikk Europas mest jødefiendtlige paragraf?  Dette er et av de viktigste spørsmålene vi må stille oss i vårt grunnlovsjubileum. Og det er dette spørsmålet Håkon Harket forsøkte å svare på i går da han holdt sitt foredrag om Grunnlovens paragraf 2. Foredraget holdt han i Rikssalen i Eidsvollbygningen der paragraf 2 ble diskutert og fikk tilslutning for nøyaktig 200 år siden – den 4. mai 1814.

Publisert 3. mai 2014 12:25
Publisert 1. mai 2014 22:26
Publisert 28. apr. 2014 21:59
Publisert 25. apr. 2014 17:24

Så er tallene klare. Samordna opptak viser at 16992 søkere har UiO som førstevalg.  Dette betyr at det er i underkant av tre førstevalgssøkere per studieplass – flere enn ved noen andre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. UiO er et attraktivt studiested.

Publisert 15. apr. 2014 22:32

Ved et grunnlovsjubileum er det kanskje tid for refleksjon omkring universitetenes og høgskolenes betydning i det norske samfunnet. I selvstendighetskampen for 200 år siden stod universitetet sentralt. John Peter Collett skriver i første bind av historien om Universitetet i Oslo: «Det var universitetets ansvar å sørge for at det ble utdannet tilstrekkelig med kandidater til å fylle statsembetene i Norge, og å sørge for at disse var kvalifisert til å fylle embetene på en måte som kunne gjøre selvstendigheten varig» (min uthevelse). Nicolai Wergeland – Henriks far, og forfatteren til Mnemosyne, oppskriften for det norske universitet - ville til og med ha en egen paragraf om universitetet inn i Norges grunnlov. Første del av paragrafen lød slik: «Det Norske Universitet skal opholdes og bringes til dets muelige Fuldkommenhed, ..» Dessverre ble denne paragrafen ofret da grunnlovsteksten ble slanket. Men tanken var god.

Publisert 10. apr. 2014 10:07
Publisert 8. apr. 2014 09:47

«Vil gjøre det lettere for unge forskere å få fast jobb» var overskriften i Aftenposten 4. april. Bakgrunnen for oppslaget var Kunnskapsministerens tilsagn om innføring av innstegsstillinger.

Publisert 4. apr. 2014 10:46

Dear UiO student, just as certain as spring is here, it is time for the election to the Student Parliament. You are the one to decide who will be representing you in the coming period.

Publisert 2. apr. 2014 20:14

 

Publisert 31. mars 2014 16:57

 

Publisert 19. mars 2014 21:31

Helt siden Botanisk hage ble grunnlagt for 200 år siden, har Tøyen vært en akademisk forpost på Oslos østkant. Området var en gave fra Frederik VI da universitetet ble grunnlagt, og i to omganger har det vært diskutert å legge hele universitetet dit: Først da Frederik VI ønsket universitetet på Tøyen, og hundre år senere, i forbindelse med byggingen av de store museumsbygningene.

Publisert 11. mars 2014 21:34

Vil du ha en smak av UiO?

Publisert 10. mars 2014 12:42

Det er interessant lesning, det John W. Servos byr på i første kapittel av sin bok Physical Chemistry from Ostwald to Pauling, utgitt på Princeton University Press I 1996. I denne historiske gjennomgangen av kjemiens utvikling er en stor del av første kapittel tilegnet kjemikeren Peter Waage og matematikeren Cato Maximilian Guldberg.

Publisert 9. mars 2014 20:51

EU er blitt innenrikspolitikk. Ja, dette var en av de konklusjonene som Vidar Helgesen trakk i årets ARENA-forelesning sist tirsdag. Vår nye europaminister viste til at selv våre kommunestyrer bruker en stor del av sin tid til å behandle saker som springer ut fra EU. I sin kronikk i Dagbladet 3. mars skriver ARENA-lederen Erik Oddvar Eriksen følgende: «Det er ikke Norges Grunnlov, men EUs som i stigende grad faktisk gjelder her til lands.»  En spissformulering. Men ved avslutningen av UiOs grunnlovsuke kan vi konstatere at paradoksene er mange.

Publisert 2. mars 2014 18:47

Universitetet i Oslo er allerede dypt inne i feiringen av grunnlovsjubileet. Serien av jubileumsforelesninger i Gamle festsal er i gang, den ekstraordinære bededagsgudstjenesten ble markert i København på 200-årsdagen den 25. februar, og sist fredag åpnet utstillingen om Georg Sverdrup. Hvor? Jo, selvsagt i Georg Sverdrups hus. Og i morgen – mandag 3. mars – åpnes i selvsamme Georg Sverdrups hus det som er en av UiOs største satsinger i jubileumsåret: UiOs grunnlovsuke. Er det noen som lurer på hva vi skal feire og ikke feire i 2014, så er Grunnlovsuken riktig sted å besøke. Det gjelder å markere med kunnskap og presisjon. Og med kritisk distanse og debatt.