Rektors blogg 2009- 31. juli 2017 - Side 19

Publisert 27. feb. 2014 21:12

Vi ser det ved andre universiteter. Og vi ser det – ikke minst - ved Universitetet i Oslo. At bibliotekene går inn i nye roller og definerer sitt ansvar som enda bredere enn før. Vårt universitetsbibliotek bidrar i dag på så mange måter til læringsmiljø og studiekvalitet. Kanskje aller viktigst: Universitetsbiblioteket (UB) hjelper både studenter og ansatte til å navigere i det mulighetsrommet som er skapt av den digitale revolusjonen.  

Publisert 26. feb. 2014 21:50

Utstilling: Fra Göttingen til Gaustadbekken - Georg Sverdrups liv og virke

Publisert 23. feb. 2014 16:32

Første bud i enhver jubileumsfeiring: Uten innsikt i og et avklart forhold til det man feirer, blir enhver feiring meningsløs. Så også med feiringen av 1814 og grunnloven.  I jubileumsåret vi nå er inne i, ser vi et genuint behov for formidling – ikke bare av det som skjedde i 1814, men av hele vår etterfølgende historie. For grunnloven setter rammen for samfunnsutviklingen etter 1814.

Publisert 19. feb. 2014 21:30

I dag 20. februar kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til Blindern for å holde en tilpasset versjon av sin offisielle årstale. Det samfunnsvitenskapelige fakultet står som vertskap. Dette er et tilbud for studenter ved alle våre universiteter og høyskoler.

Publisert 17. feb. 2014 19:01

Norge trenger flere IT-utdannede

Publisert 16. feb. 2014 22:57

I kveld var den offisielle åpningen av grunnlovsjubileet. Vi var mange mennesker som var samlet foran Eidsvollsbygningen. Alt skjedde utendørs – vi må styre vår nysgjerrighet om hva som er skjedd innendørs under restaureringen. Men jeg synes det var en verdig start på jubileet. Ikke minst likte jeg at barn og ungdom var en så viktig del av programmet. Jubileet må jo bli fremtidsrettet. Og det må være inkluderende. Jeg regner med at vi etter hvert får en mer seriøs og kritisk analyse av grunnlovens jødeparagraf enn den vi fikk på Eidsvoll i dag.

Publisert 10. feb. 2014 13:27

I morgen braker det løs. Etter to års ganske intenst arbeid og møter i tre verdensdeler lanserer vi rapporten fra vår Lancet-UiO-kommisjon om global helse. Dette skjer i Gamle Festsal kl 12 i morgen – altså på tirsdag 11. februar. Lanseringen streames på kommisjonens sider. Rapporten kommer ut som eget hefte i The Lancet og har fått tittelen The Political Origins of Health Inequity: Prospects for change.

Publisert 5. feb. 2014 05:53

Mandag lanserte NOKUT studiebarometeret.no.  Denne tjenesten er basert på en ny nasjonal undersøkelse av studentenes tilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Vi er glad for at NOKUT har utviklet denne tjenesten, som kan bli viktig både for studenter og studiesteder.

Publisert 30. jan. 2014 09:17

I 2012 tok Det juridiske fakultet et viktig initiativ: Det skulle bli enkelt for fakultetets undervisere å få podcastet forelesningene sine. Antall opptak økte, og i vår regner fakultetet med å foreta hele 120 forelesningsopptak. Denne utviklingen gleder meg. Det er inspirerende å se at UiO-enheter arbeider med nye læringsformer, og at vitenskapelig ansatte med en hektisk hverdag ønsker å utvikle undervisningspraksisen sin.

Publisert 27. jan. 2014 06:58

Tre tusen mennesker i Botanisk hage en kald januardag? Ja, det var fasiten etter åpningen av Naturhistorisk museums 200-årsjubileum på lørdag. Barn og voksne møtte opp for å se på isskulpturer og utforske islabyrinten – laget av 70 tonn Tynset-is. Det varmet å se så mange mennesker.

Publisert 22. jan. 2014 21:37

I forrige blogg skrev jeg om samarbeid for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet ved norske universiteter og høgskoler. Nå er jeg gjort oppmerksom på et annet vellykket eksempel på nasjonalt samarbeid: Etablering av forskerkursportal.

Publisert 20. jan. 2014 10:48

Samarbeidet mellom norske universiteter og høyskoler blir stadig mer omfattende og intimt. Og noen ganger kan mye skje for små midler. Nå har vi fått et nytt verktøy for å sikre og utvikle godt arbeidsmiljø.   

Publisert 17. jan. 2014 19:07

Klart for junioruniversiteter, proklamerer Dagens Næringsliv med store bokstaver i dag.  Jeg ville kanskje ha valgt en annen og mer treffende overskrift. Men vi er glad for at det skapes oppmerksomhet rundt den samarbeidsavtalen som tidligere denne uken ble inngått mellom UiO og Utdanningsetaten i Oslo kommune.  Det er denne avtalen DNs oppslag henviser til.

Publisert 13. jan. 2014 11:02

En for snever vinkling vil på sikt kunne ramme det næringslivet som NHO representerer.

Publisert 6. jan. 2014 16:39
Publisert 4. jan. 2014 01:56

La oss ta et tilbakeblikk på 2013, UiOs innovasjonsår. I 2013 skulle vi sette søkelyset på vårt fjerde samfunnsoppdrag og synliggjøre alt det arbeidet som gjøres for å utvikle ideer og funn til noe samfunnsnyttig. Året skulle bringe oss i retning av de ambisiøse målene som er nedfelt i Strategi 2020 og i vår handlingsplan for innovasjon.

Publisert 30. des. 2013 01:33

Til alle ansatte og studenter ved UiO og til alle våre samarbeidspartnere: Godt nyttår! Og takk for stor innsats og godt samarbeid i 2013.                                                                                                                             

Publisert 12. des. 2013 15:01

«Trenger utenlandske studenter». Dette var overskriften som desken i Dagens Næringsliv hadde satt på mitt debattinnlegg om studieavgift i går, 11. desember. Tittelen treffer bra. Vi trenger utenlandske studenter på campus for å sikre et mangfoldig og godt læringsmiljø og for å sørge for at problemstillinger kan ses og belyses fra så mange synsvinkler som mulig. Vi bør også se det som vårt ansvar å bidra til den globale kunnskapsallmenningen.  

Publisert 10. des. 2013 16:33

Vi går med stormskritt mot et nytt jubileum. Nå som dønningene fra universitetsjubileet har gitt seg, skal vi feire en tre år yngre institusjon – den moderne staten Norge. I 1814 fikk vi vår egen grunnlov, vårt storting, vår høyesterett og våre departementer. Vi gikk fra enevelde til konstitusjonelt monarki bygget på prinsipper om maktfordeling og folkerett. Store politiske omkalfatringer berørte hele samfunnet og dets verdigrunnlag.

Publisert 10. des. 2013 03:10

I dag deles Nobelprisene ut. Det blir mye feiring både i Stockholm og i Oslo. Våre ansatte på Fysisk institutt feirer ekstra mye siden instituttet i flere tiår har vært sterkt involvert i jakten på Higgs-partikkelen. Det er oppdagelsen av denne partikkelen på CERN i fjor sommer som utløste prisen til François Englert og Peter W. Higgs.  I artikkelen fra Fysisk institutt er en video som forklarer hvor viktig oppdagelsen er.

Publisert 8. des. 2013 14:18

Dette var en uke med mye diskusjon og aktivitet rundt PhD-utdanning og EU. Mandag arrangerte Forskerforbundet sitt høstsymposium under tittelen «Doktorgradsutdanningen i Norge – fra eliteutdanning til masseutdanning?».  Torsdag fikk vi understreket at doktorgradsutdanningen ikke lenger er for de få: Da kreerte vi de nye doktorene i Universitetets aula. Hele 121 nye doktorer står klare til å bidra med sin kompetanse til det norske samfunn. Og så ble uken avsluttet med fredagens lanseringskonferanse for EUs Horizon 2020. Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet hadde invitert til et bredt anlagt møte med innlegg fra både inn- og utland.

Publisert 2. des. 2013 12:58

På side 219 i bind 4 av historieverket om Universitetet i Oslo 1811 – 2011 står et dystert fotografi. Bildet er litt uskarpt, noe som forsterker uhyggen. Det er tydeligvis tatt fra Abelhaugen og viser hvordan den tyske okkupasjonsmaktens lastebiler ruller inn på Universitetsplassen den 30. november 1943. Studenter omringes og arresteres. Rundt 1200 av dem føres inn i Aulaen, som da ennå luktet av brann etter ildspåsettelsen etter midnatt den 28. samme måned.  Jorunn Sem Fure er den som i bind 4 skriver om universitetet i kamp 1940 - 1945.

Publisert 29. nov. 2013 15:21

 

Publisert 25. nov. 2013 16:22

I dag hadde jeg gleden å undertegne en rammeavtale samt utvekslingsavtaler med Ecole Normale Supérieure de Lyon. ENS de Lyon er blant Frankrikes Grandes Ecoles, Frankrikes eliteinstitusjoner. Samarbeidet er basert på kontakter med tre av våre fakulteter (UV, HF, MN), og ikke minst forbindelser til fire av våre Centres of Excellence. Stort sammenfall i faglig profil og felles satsingsområder gjør dette til et samarbeid med stort potensial.

Publisert 19. nov. 2013 22:21

Jeg snakker av egen erfaring: Det å dra i land en EU-bevilgning er en skikkelig vitamininnsprøytning. Du bygger et nettverk som gir impulser til egen forskning, og som er rede til å ta imot dine kolleger og studenter for kortere eller lengre forskningsopphold. Det dreier seg om overføring av ekspertise og kompetanse. Det handler om å etablere kontakter som aldri går ut på dato.